• 1S.jpg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017r."

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 marca 2017 r. dotyczącym Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017r." do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie określonym w zapytaniu 3 oferty. Najniższą ofertę przedstawiła firma „Exito” Grzegorz Marek, w związku z czym Państwa firma została wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (15a. Protokół z postępowania azbest.pdf)Protokół z postępowania azbest[Protokół z postępowania azbest]425 kB