• 1S.jpg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r.

 W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08 marca 2017 r. dotyczącym Organizacji kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r.,do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 10 ofert. Po wnikliwej analizie, oferta firmy Biuro Usług Turystycznych SPORTUR Irena Dybczyńska została uznana za najlepszą, w związku z czym Państwa firma będzie wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (12b. Protokół.pdf)Protokół kolonie[Protokół kolonie]789 kB