• 1S.jpg

Aktualności

Konkurs „Przyroda w Gminie Głogów”

Rozpoczynamy I edycję konkursu pod tytułem: „Przyroda w Gminie Głogów”. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Głogów. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy Głogów. Jego celem jest wychowanie świadomego społeczeństwa, właściwie pojmującego dobro płynące z otaczającego nas środowiska. Mamy nadzieję, że edycja ta cieszyć się będzie zarówno dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży naszych szkół i przedszkoli. Pozwoli to nam na kontynuowanie konkursu w kolejnych latach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Słodowa 2, w pok. nr 11 lub pod numerem telefonu: 76 836 55 58.