• 1S.jpg

Aktualności

Sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Początek roku to w Ochotniczych Strażach Pożarnych okres sprawozdawczy. Członkowie OSP spotykają się na Walnych Zebraniach aby posumować miniony czas i uchwalić plany działań na najbliższy rok.
Zarząd OSP składa strażakom sprawozdania ze swoich działań i decyzji finansowych, i przedstawiają palny działań na rok najbliższy. Sprawozdania po ocenie Komisji Rewizyjnej, zatwierdzane są przez Walne Zebranie i udzielane jest absolutorium dla Zarządu OSP. Na terenie Gminy Głogów działa 6 Ochotniczych Straży Pożarnych w: Borku, Przedmościu, Ruszowicach, Serbach, Szczyglicach i Wilkowie. OSP Serby włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W strażach działa 320 członków zwyczajnych, 16 wspierających i 16 honorowych. 116 strażaków spełnia wszystkie wymagania i mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu Gminy Głogów w roku 2016 przeznaczone było 709.000 zł. Najważniejszym wydatkiem był zakup nowego średniego wozu ratowniczo gaśniczego o wartości 779.820,-zł, dla OSP Serby.


1
DSC_0409
DSC_0436
DSC_0482
IMG_20170331_190202
IMG_20170331_190210
IMG_20170331_190250