• 1S.jpg

Sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXXVII_205_2017.pdf)XXXVII_205_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 r.]4840 kB
Pobierz plik (XXXVII_206_2017.pdf)XXXVII_206_2017.pdf[W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.]1200 kB
Pobierz plik (XXXVII_207_2017.pdf)XXXVII_207_2017.pdf[W sprawie powołania Rady Społecznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krzepowie]437 kB
Pobierz plik (XXXVII_208_2017.pdf)XXXVII_208_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/133/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów]718 kB
Pobierz plik (XXXVII_209_2017.pdf)XXXVII_209_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały na V/43/2015 Rady Gminy Głogów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów]609 kB
Pobierz plik (XXXVII_210_2017.pdf)XXXVII_210_2017.pdf[W sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Zabornia]201 kB
Pobierz plik (XXXVII_211_2017.pdf)XXXVII_211_2017.pdf[W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Głogów]971 kB