Postanowienie nr DLG-775-1/17 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie