• 1S.jpg

Zapytanie ofertowe na monitoring jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na „Monitoring jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Głogów.

Uprzejmie informujemy, że w treści zapytania ofertowego wystąpił błąd i pkt. 1.1.1 podpunkt 1 powinien brzmieć: monitoring kontrolny wody uzdatnionej4  próby/rok — wykaz parametrów: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna, zapach, jon amonowy, bakterie grupy coli, Escherichia coli.

Pozostała treść pozostaje bez zmian. 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (1a. Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[Zapytanie ofertowe]935 kB
Pobierz plik (2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc)Zał. nr 1 - Formularz ofertowy[Zał. nr 1 - Formularz ofertowy]59 kB
Pobierz plik (3. Zał. nr 2 Harmonogram poboru prób wody.doc)Zał. nr 2 - Harmonogram[Zał. nr 2 - Harmonogram]33 kB
Pobierz plik (4. Zał. nr 3 Oświadczenie.doc)Zał. nr 3 - Oświadczenie[Zał. nr 3 - Oświadczenie]24 kB