• 1S.jpg

Aktualności

Ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE – SAREX

Wójt Gminy informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-SAREX w którym weźmie udział administracja publiczna. Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie przez syreny zamontowane na remizach OSP:
- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.