• 1S.jpg

Sesja z dnia 31 maja 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXXVIII_212_2017.pdf)XXXVIII_212_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]4184 kB
Pobierz plik (XXXVIII_213_2017.pdf)XXXVIII_213_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 r]5943 kB
Pobierz plik (XXXVIII_214_2017.pdf)XXXVIII_214_2017.pdf[W Sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów]473 kB
Pobierz plik (XXXVIII_215_2017.pdf)XXXVIII_215_2017.pdf[W sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr XXXVI/199/2017 Rady Gminy Głogów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Głogów i Gminą Kotla, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej na rasie Głogów- Grodz]458 kB