• 1S.jpg

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Usługa monitoringu jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Głogów.”

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącym "Usługa monitoringu jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Głogów.”do Urzędu Gminy wpłynęło w terminie określonym w zapytaniu 7 ofert. Po wnikliwej analizie, oferta firmy Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8 została uznana za najlepszą, w związku z czym Państwa firma będzie wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego w 2017 roku. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

 

.

 

Załączniki:
Pobierz plik (07a. Protokół.pdf)Protokół z wyboru oferty[Protokół z wyboru oferty]551 kB