• 1S.jpg

Sesja z dnia 30 czerwca 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XL_217_2017.pdf)XL_217_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6684 kB
Pobierz plik (XL_218_2017.pdf)XL_218_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]4864 kB
Pobierz plik (XL_219_2017.pdf)XL_219_2017.pdf[W sprawie określenia metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty]302 kB
Pobierz plik (XL_220_2017.pdf)XL_220_2017.pdf[W sprawie określenia stawek opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie]389 kB
Pobierz plik (XL_221_2017.pdf)XL_221_2017.pdf[W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu ]566 kB