• 1S.jpg

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców

Obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na terenie Gminy notorycznie pozostawiane są przez mieszkańców odpady niemające nic wspólnego z odpadami selektywnie zbieranymi (typu. papier, szkło plastik i aluminium). Na załączonych zdjęciach widać tworzące się „dzikie wysypiska”.

Widok jest nieprzyjemny. Świadczy to braku kultury oraz o tym jak ludzie postępują bezmyślnie nie zdając sobie sprawy, że za uprzątnięcie takich miejsc gmina wydaje pieniądze z budżetu. Ludzie dopuszczając się takiego procederu czuja się bezkarnie. Osoby pozostawiające odpady w miejscach niedozwolonych powinny mieć świadomość jak bardzo szkodzą środowisku oraz obciążają budżet gminy, wydając środki na uprzątnięcie „dzikich wysypisk” zamiast na inne ważne cele.
Pozostawiane odpady przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów powinny być wyrzucane do pojemników na śmieci, które są opróżniane w ramach opłaty śmieciowej. Każdy wie gdzie ma swój pojemnik. Mieszkańcy Gminy w ramach ponoszonej opłaty śmieciowej mogą korzystać z usług PSZOK w Głogowie przy ul. Przemysłowej 7a. Do pszok można zawieść: opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, papier, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego , odpady ulęgające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne, przeterminowane leki, zużyte opony od samochodów osobowych.
Wyrzucanie odpadów przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów jest niedozwolone. Za taki proceder można dostać karę grzywny nawet do 5000 zł.

20170718_153953
20170718_154003