• 1S.jpg

Aktualności

Zakończył się projekt nauki pływania realizowany przez Gminę Głogów z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź

Projekt nauki pływania polegał na uczestnictwie dwa razy w miesiącu w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną w okresie od września 2016 do czerwca 2017 r. Projekt był kierowany do dzieci – uczniów klas I – VI szkół podstawowych i sześciolatków z terenu Gminy Głogów, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań.
Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć sportowych.
Zajęcia w ramach projektu nauki pływania przyniosły wymierny efekt. Wśród uczestników każdy oswoił się z wodą, poznał zasady bezpiecznego zachowania w wodzie oraz pod okiem wykwalifikowanych instruktorów mógł rozpocząć naukę pływania podstawowymi stylami.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, a frekwencja udziału sięgała 85%. Pobyt dzieci na basenie obejmował: 90 minut – w tym czasie 45 minut to nauka pływania, a drugie 45 minut to czas przeznaczony na oswajanie się z wodą poprzez zabawę.
Koszt realizacji projektu wyniósł – 106.596,00 zł. i wzięło w nim udział 405 dzieci.
Ku zadowoleniu wszystkich, projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.      
Do zobaczenia na basenie!

DSC_0433 - kopia - kopia - kopia - kopia - kopia - kopia - kopia
DSC_0433 - kopia - kopia - kopia (2) - kopia
DSC_0434 - kopia (2)
DSC_0436 - kopia - kopia - kopia - kopia
DSC_0438 - kopia (2) - kopia
DSC_0441
DSC_0455 - kopia - kopia - kopia - kopia
DSC_0468 - kopia (2)
DSC_0469 - kopia - kopia - kopia - kopia
DSC_0471 - kopia - kopia
DSC_0481
DSC_0488
DSC_0491
DSC_0492