• 1S.jpg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Konserwacja około 2,7 km istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Przedmoście

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym "Konserwacji około 2,7 km istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Przedmoście”do Urzędu Gminy wpłynęły w terminie określonym w zapytaniu 4 oferty. Po wnikliwej analizie, oferta firmy Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s. c. Matusiak Czesław, Kaniuczok Piotr ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin została uznana za najlepszą, w związku z czym Państwa firma będzie wykonawcą przedmiotu zapytania ofertowego. W załączeniu przedstawiamy protokół z postępowania.

Załączniki:
Pobierz plik (Info z wyboru oferty.doc)Informacja dot. wyboru Wykonawcy[Informacja dot. wyboru Wykonawcy]33 kB