• 1S.jpg

Aktualności

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku, zapisy trwają do 30 września 2017 r., organizator na modele czeka do 30 listopada 2017 r.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i pomóc wyobrazić sobie taką domową oczyszczalnię w sąsiedztwie własnego domu.

W związku z tym w modelu przesłanym na konkurs muszą zostać zachowane  właściwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkości budynku, do którego należy. Trzeba także zwrócić uwagę na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (mała architektura, zieleń, itp.), aby nie przeszkadzały one w usytuowaniu nowej instalacji.


Organizatorowi zależy na modelach, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną. Fundacja Banku Ochrony Środowiska prosi o nadsyłanie prac nie mniejszych niż 50 cm x 50 cm i nie większych niż 100 cm x 50 cm.


Jury będzie także brać pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu.


Do zdobycia jest szereg wartościowych nagród, o które warto zawalczyć. Nagrodzone makiety zostaną opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych.


W celu rejestracji, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu w przycisk REJESTRACJA DO KONKURSU w prawym górnym rogu strony na stronie internetowej http://ekomodel.fundacjabos.pl/.


Udział w konkursie polega na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jedno- lub wielorodzinnego.


Zgłoszone do konkursu modele zostaną ocenione przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ.


Przewidziane są nagrody główne oraz liczne wyróżnienia o łącznej wartości 14 tysięcy złotych.


Patronem konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.