• 1S.jpg

Aktualności

Podatek akcyzowy

Urząd Gminy Głogów przypomina o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku (wraz z fakturami VAT za okres 01.02.2017r. - 31.07.2017r.) Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ul. Słodowej 2b, pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.minrol.gov.pl.