• 1S.jpg

Sesja z dnia 3 sierpnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLI_222_2017.pdf)XLI_222_2017.pdf[W sprawie składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Głogów ]368 kB
Pobierz plik (XLI_223_2017.pdf)XLI_223_2017.pdf[W sprawie składu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Gminy Głogów]391 kB
Pobierz plik (XLI_224_2017.pdf)XLI_224_2017.pdf[W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Głogów]787 kB
Pobierz plik (XLI_225_2017.pdf)XLI_225_2017.pdf[W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych]1183 kB
Pobierz plik (XLI_226_2017.pdf)XLI_226_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas określonych do trzech lat działek]503 kB
Pobierz plik (XLI_227_2017.pdf)XLI_227_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony części działki nr 31/7 w Ruszowicach]463 kB
Pobierz plik (XLI_228_2017.pdf)XLI_228_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas nieokreślony dziełek ]497 kB