• 1S.jpg

Aktualności

„Ojcowie w zakładzie karnym” zajęcia korekcyjno- edukacyjne

W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie od dnia 22.08.2017r. będzie realizowany program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane są zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny.

Ojcowie uczestniczący w zajęciach poznają praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi a także będą mieli okazję do refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.