• 1S.jpg

Aktualności

Stypendia socjalne na rok szkolny 2017/ 2018

Od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przyjmowane będą Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017 /2018. Kryterium uprawniającym do uzyskania tej formy pomocy jest dochód uzyskany w m-c sierpniu 2017 r. nie przekraczający kwoty 514,00 zł na osobę w rodzinie. Dokumenty można uzyskać i złożyć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Słodowa 2b, pokój nr 1 (I piętro), tel: 76 836 55 50