• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na usługi pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budowa instalacji oświetlenia wokół szkoły - roboty budowlane

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. usług pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. Instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Wilkowie wraz z budowa instalacji oświetlenia wokół szkoły - roboty budowlane. Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (00. Ogłoszenie nr 582060.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]122 kB
Pobierz plik (01. SIWZ Inspektor Wilków.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]227 kB
Pobierz plik (02. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]32 kB
Pobierz plik (03. Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (04. Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (05. Zał. Nr 3a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (06. Zał. nr 4 Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (07. Zał. Nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (08. Załącznik nr 6 do SIWZ Zestawienie kosztów.doc)09. Zestawienie kosztów[09. Zestawienie kosztów]30 kB
Pobierz plik (09. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług.doc)10. Wykaz usług[10. Wykaz usług]30 kB
Pobierz plik (10. Zał nr 8 Umowa.doc)11. Wzór umowy[11. Wzór umowy]103 kB