• 1S.jpg

Aktualności

Uncategorised

Informacja na temat utrzymania rowów melioracyjnych

Mieszkańcy Gminy Głogów, Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) w utrzymywaniu urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na LX Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 23.08.2018 roku o godz. 14:45 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej...

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz uchwały Rady Gminy Głogów nr XXIII/133/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Głogów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 15 lipca 2016 r., poz. 3559) obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:

Czytaj więcej...

Umowa na remont dachu szkoły w Przedmościu podpisana

W dniu dzisiejszym (13.08.2018 r) Wójt Gminy Głogów Pani Joanna Gniewosz podpisała umowę z firmą Budilux Piotr Maroszek na remont dachu Szkoły Podstawowej w Przedmościu.

Czytaj więcej...

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 13.08.2018 r. Urząd Gminy Głogów  czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 09.08.2018 r. Urząd Gminy Głogów  czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Z uwagi na przebudowę drogi w miejscowości Borek w kierunku Przedmościa (działka ew. nr 84/1 obręb Borek – Zabornia) wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym.
Przewidywany termin zakończenia przebudowy 30.09.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniach 07.08.2018 r. – 08.08.2018 r.  Urząd Gminy Głogów czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zamieszczamy ostrzeżenie meteorologiczne Biura Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.