Uncategorised

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

O wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Głogów w 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25318022117350.pdf)SKMBT_C25318022117350.pdf[ ]361 kB

     Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad
 gmin w Województwie Dolnośląskim.

 

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń.

Uprzejmie zapraszamy na LII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.02.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.
W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności
1.    Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2.    Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
3.    Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Więcej informacji w załączniku..

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 12.02.2018 r.