Uncategorised

W dniu 13 czerwca o godz. 14.00 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1. Gmina Głogów jest właścicielem budynku na mocy aktu notarialnego, który został podpisany w kwietniu 2016 r. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, tzn. w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jankowski oraz ksiądz kanonik Stanisław Brasse.
Dnia 16 czerwca odbyła się Sesja Absolutoryjna na której Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz otrzymała absolutorium wykonania budżetu za 2017r. Za udzieleniem go zagłosowali jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni. Bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium. Z tego miejsca dziękuję za współpracę wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych – mówiła wójt Joanna Gniewosz.

 UWAGA ROLNICY


Wójt Gminy Głogów, informuje iż w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Głogów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Na dzień dzisiejszy (14.06.2018) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Głogów wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych. 


Wnioski przyjmowane są do dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, pok. nr 222 (II piętro). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 lub 2 w dwóch egzemplarzach.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące
w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy
w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).


Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
 

product 13872„Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

Podejmując wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Głogowie na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych w ramach akcji pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Wójt Gminy Głogów informuje, że na terenie naszej Gminy nie ma utworzonych kąpielisk ani miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli, których utworzenie regulują przepisy Prawa Wodnego. Ponadto nie planuje się utworzenie na zbiornikach wodnych stanowiących własność gminy Głogów kąpielisk ani miejsc do kąpieli. Wszystkie nieoznakowane miejsca wykorzystywane do kąpieli to dzikie kąpieliska. Kąpiąc się w takich miejscach, ryzykujesz swoim zdrowiem i życiem.

W związku z panującymi obecnie wysokimi temperaturami i zbliżającym się okresem wakacyjnym, przypominamy i przypominać będziemy, o konieczności respektowania zakazów kąpieli. Szczególnie na stwierdzonym dzikim kąpielisku w obrębie wsi Klucze. Kąpiel w miejscu zabronionym nie jest jedynie wykroczeniem opisanym w przepisach
(art. 5 Kodeks Wykroczeń), ale coraz częstszą przyczyną śmierci. Dlatego, aby zapobiec tragicznym wypadkom utonięć na terenie Gminy Głogów prosimy o zgłaszanie przypadków kąpieli w niedozwolonych miejscach Policji. Nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku,
o który apelujemy do wszystkich w kontakcie z żywiołem, jakim jest woda.

Korzystając w okresie wakacyjnym z wypoczynku nad wodą zadbaj o bezpieczeństwo:

Ø      Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli!

Ø      Stosuj się go regulaminu kąpieliska, obowiązujących oznaczeń i poleceń ratownika!

Ø      Rodzicu, bądź zawsze w pobliżu, gdy Twoje dziecko pływa!

Ø      Nie skacz do nieznanej i płytkiej wody!

Ø      Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu!

Ø      Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich!

Ø      Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego!

Ø      Pływając na łodziach, kajakach zawsze wkładaj kapok!

Ø      Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki

Więcej informacji na temat akcji

 „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

znajdziesz na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda


 

Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z unijnego programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.

3 z 5 ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości – jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność w sektorze turystyki (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania) , dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej firmy: w przedsięwzięciu „Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne – tu wsparcie to 50 tys. zł) oraz przedsięwzięciu „Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” – wsparcie 60 tys. zł, w tym przedsięwzięciu nie ma ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szansę będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w lokalnej strategii rozwoju.

Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Termin wszystkich naborów to 21 czerwca – 5 lipca. Linki do ogłoszeń znajdują się pod tym adresem: http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1114/nabory-wnioskow,

natomiast terminy szkoleń tu: http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1115/zapraszamy-na-szkolenia. Przypominamy, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych.


Środki na stroje i instrumenty

Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich naborze na powierzenie tzw. grantów, które będą mogły być przeznaczone na zakup między innymi strojów czy instrumentów z.

6 czerwca LGD ogłosiła nabór nr 1/2018/G o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (np. taneczne, śpiewacze, orkiestry), zespołów artystycznych oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 tys. zł a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań. Informacja o naborze oraz o przewidzianych szkoleniach znajduje się tu:

http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1116/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow

Wójt Gminy Głogów informuje, że dla każdego Podatnika zostało wysłane pismo z informacją o indywidualnym numerze konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Głogowie, służącym do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy dokonywaniu przelewów prosimy o zwrócenie uwagi na nowy adres siedziby Urzędu Gminy i numer konta bankowego.