Uncategorised

Uprzejmie zapraszamy na XLV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 27.11.2017 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.
W dniu 23 listopada 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Ewa Sołtysiak
OBWIESZCZENIE


o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023”


OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Głogów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Głogów w sprawie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023).
Konsultacje rozpoczynają się 16.11.2017 r. i trwają do 15.12.2017 r.
Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag do . Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji jest udostępniona:
·         na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów http://www.gminaglogow.pl
·         w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

"Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być." - Ernst Busch W ramach współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie w okresie od 22.08.2017r. do 14.11.2017r. realizowany był program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane były zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny. Ojcowie uczestniczący w zajęciach poznali praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi a także mieli okazję do refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.


Uprzejmie zapraszamy na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 14.11.2017 roku o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały nr XXV/146/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów.

III. Zamknięcie obrad. 

 

W dniu 8 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Serbach odbyły się kolejne jesienne warsztaty ceramiczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji”.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów

 

Załączniki:
Pobierz plik (Raport.pdf)Raport.pdf[ ]345 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty ceramiczne, które o odbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach w dniu 8.11.2017 r. w godz. od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.