Uncategorised

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

O wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Głogów w 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25318022117350.pdf)SKMBT_C25318022117350.pdf[ ]361 kB

     Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad
 gmin w Województwie Dolnośląskim.

 

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń.

Uprzejmie zapraszamy na LII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.02.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.
W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności
1.    Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2.    Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
3.    Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Więcej informacji w załączniku..

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 12.02.2018 r.

Uprzejmie zapraszamy na LI Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 09.02.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.
Wójt Gminy Głogów informuje o zakończeniu procedury naboru wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W styczniu zakończono I etap przebudowy drogi w ulicy Osiedlowej w Wilkowie. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Zygmunt Jaremowicz.

Koszt robót budowlanych to blisko 148.000,00 zł. Nowa nawierzchnia drogi jest wykonana z kostki  brukowej betonowej.W ramach zadania wykonano 608 m2 drogi.

 

 

 

ze zgłoszeń osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie : wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

Gmina Głogów zachęca mieszkańców do adopcji psów i kotów przebywających w azylu Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Zwierzęta promowane są na stronie Stowarzyszenia www.amicus.glogow.pl oraz na fanpage FACEBOOK https://www.facebook.com/gspzamicus/?ref=hl Poniżej przedstawiamy czworonogi, które czekają na swojego nowego właściciela.

W sprawie zbycia składnika majątku ruchomego – środka trwałego: samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 nr rejestracyjny DGL 76CF – powtórzony.
URZĄD GMINY GŁOGÓW INFORMUJĘ, ŻE EWIDENCJA LUDNOŚCI OD DNIA 15-19.01.2018 BĘDZIE NIECZYNNA ZA URTUDNIENIA PRZEPRASZAMY

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie gminy Głogów.

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

Weź udział w konkursie, napisz historię swojego gospodarstwa i zgarnij nawet 2500 zł nagrody (zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio 1500 zł i 500 zł; poza tym, aż 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez agrofakt.pl) Wystarczy *:
1. wpisać w komputerze adres: www.pamietnikrolnika.pl
2. Przeczytać regulamin
3. Zarejestrować się
4. Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu
Nie czekaj. Termin do końca lutego !!!
* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.

Wójt Gminy Głogów zaprasza na Ferie zimowe w Gminie Głogów, które odbędą się od 15 do 26 stycznia 2018 r. Harmonogram zajęć dostępny poniżej.

Dnia 27 listopada Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji przydrożnego rowu w miejscowości Ruszowice. Do zadań Wykonawcy należało: - wykoszenie porostów; - odmulenie dna; - oczyszczenie przepustów; - rozplantowanie urobku poza skarpami rowu. W czasie odbioru końcowego, który odbył się dnia 19 grudnia 2017 r. stwierdzono, że prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zamówieniem.

indeks Wójt Gminy Głogów informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Głogów, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Głogów.
Podobnie jak w latach ubiegłych dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów planuje się zrealizować w 2018 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głogów,
ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, w pokoju 11 (II p.), telefon 76 836 55 58 lub na stronie internetowej urzędu: www.gminaglogow.pl.

Informujemy, że dnia 09.01.2018r. w godz. od 12.00 do 14.00 Ewidencja Ludności nie będzie czynna . Za utrudnienia przepraszamy.
Powiat Głogowski przekazuje informacje dotyczące organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2018 r. Szczegóły w załączniku.
Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że dnia 02.01.2018 r. Urząd Gminy Głogów będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2017 Wójta Gminy Głogów za dzień 06 stycznia 2018 r. ustala się dzień wolny od pracy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 
Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że w dn. 29.12.2017 r. urząd Gminy Głogów będzie do godz. 12:30. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że kasa urzędu w dn. 29.12.2017 r. będzie nieczynna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Uprzejmie zapraszamy na L Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 05.01.2018 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Uprzejmie zapraszamy na XLIX Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.12.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.
Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że kasa urzędu w dn. 22.12.2017 r. będzie nieczynna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie zimowym większość prac wykonuje się na terenie obejścia. Z danych statystycznych KRUS wynika, iż corocznie połowa wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest upadkami. Od 2013r. prowadzona jest kampania pod hasłem „Upadek to nie przypadek” mająca na celu zapobieganie upadkom.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 102
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 21.12.2017 do godz. 09:00 dnia 21.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, miejscami powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Dnia 20 października Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji rowu Gr-2 w miejscowości Grodziec Mały.

W ZWIĄZKU Z INWENTARYZACJĄ W KASIE

W DNIU 29.12.2017 r.

KASA URZĘDU GMINY BĘDZIE NIECZYNNA

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Dnia 13 października Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji rowu przydrożnego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Serby.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 98
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie – subregion nizinny
Ważność: od godz. 03:00 dnia 14.12.2017 do godz. 16:00 dnia 14.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Z powodu przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w m. Borek w dn. 05.12.2017r. w godzinach 800 – 1700,  wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Borek, Bytnik, Przedmoście, Zabornia. Ograniczenia spowodowane są prowadzeniem przez Tauron prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej. Za utrudnienia przepraszamy.


Uprzejmie zapraszamy na XLVIII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 30.11.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów. Informuję Szanownych Państwa że w dniach 4-6 grudnia 2017 r. odbędzie się wojewódzki trening zgrywający system wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na terenie gminy w dniach od 4 do 6 grudnia 2017 r. w czasie podanym z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, może być uruchomiony sygnał alarmowy z 6 syren zainstalowanych na remizach OSP, oraz w miarę możliwości przez syreny ręczne. WOJT GMINY JOANNA GNIEWOSZ

Uprzejmie zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 27.11.2017 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.
W dniu 23 listopada 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Ewa Sołtysiak
OBWIESZCZENIE


o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023”


OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Głogów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Głogów w sprawie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023).
Konsultacje rozpoczynają się 16.11.2017 r. i trwają do 15.12.2017 r.
Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag do . Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji jest udostępniona:
·         na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów http://www.gminaglogow.pl
·         w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

"Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być." - Ernst Busch W ramach współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie w okresie od 22.08.2017r. do 14.11.2017r. realizowany był program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane były zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny. Ojcowie uczestniczący w zajęciach poznali praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi a także mieli okazję do refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.


Uprzejmie zapraszamy na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 14.11.2017 roku o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały nr XXV/146/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów.

III. Zamknięcie obrad. 

 

zyczenia zyczenia

W dniu 8 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Serbach odbyły się kolejne jesienne warsztaty ceramiczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji”.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów

 

Załączniki:
Pobierz plik (Raport.pdf)Raport.pdf[ ]345 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty ceramiczne, które o odbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach w dniu 8.11.2017 r. w godz. od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 26/2017 Wójt Gminy Głogów (jest to dzień wolny za 11 listopada 2017 r.)

W piątkowe popołudnie, 27 października, w Świetlicy Wiejskiej w Serbach, odbyła się uroczysta Gala Stypendialna. Z rąk Pani Wójt, Joanny Gniewosz, stypendia odebrało 172 uczniów z terenu naszej gminy: 90 uczniów szkół podstawowych, 53 uczniów szkół gimnazjalnych, 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 5 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowe oraz artystyczna.
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów z budżetu Gminy to kwota sięgająca 50 tysięcy złotych. Uwzględniając sugestie Rodziców oraz Dyrektorów Szkół, w tym roku wysokość stypendium uzależniona była od średniej ocen uczniów.

logo logo

                  

                                                                                                                            

PROJEKT DLA SZKÓŁ        Fundacja Kuźnia Talentów wraz z Gminą Głogów w ramach projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” pozyskała znaczącą kwotę – 1 041 448,20 zł. na rozwój edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Łącznie wsparciem zostanie objętych 325 uczniów oraz 40 nauczycieli w ramach trzech szkół gminnych.
        Projekt potrwa do 30 czerwca 2019 r. i przewiduje szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak: zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wykorzystujące nowoczesne technologie, zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną oraz pozwolą uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.
       Ważnym elementem projektu jest doposażenie szkół w pracownie przedmiotowe i specjalistyczne, wysokiej jakości sprzęt TIK oraz sprzęt do specjalistycznych terapii dla dzieci z deficytami rozwojowymi na ogólną kwotę – 165 003,5 zł.

       Pierwsze działania w ramach projektu rozpoczęły się na przełomie września i października br., a całość zaplanowanego wyposażenia zostanie zakupiona dla szkół do końca roku. Projekt daje doskonałą możliwość na zwiększenie atrakcyjności zajęć i rozwój uczniów z terenu Gminy Głogów.

 

Fundacja Kuźnia Talentów wraz z Gminą Głogów w ramach projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” pozyskała znaczącą kwotę – 1 041 448,20 zł. na rozwój edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Łącznie wsparciem zostanie objętych 325 uczniów oraz 40 nauczycieli w ramach trzech szkół gminnych.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2019 r. i przewiduje szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak: zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wykorzystujące nowoczesne technologie, zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną oraz pozwolą uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.Ważnym elementem projektu jest doposażenie szkół w pracownie przedmiotowe i specjalistyczne, wysokiej jakości sprzęt TIK oraz sprzęt do specjalistycznych terapii dla dzieci z deficytami rozwojowymi na ogólną kwotę – 165 003,5 zł.

Pierwsze działania w ramach projektu rozpoczęły się na przełomie września i października br., a całość zaplanowanego wyposażenia zostanie zakupiona dla szkół do końca roku.

Projekt daje doskonałą możliwość na zwiększenie atrakcyjności zajęć i rozwój uczniów z terenu Gminy Głogów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Głogowskiego do składania wniosków w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Szczegółowe informacje na temat wsparcia można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13. Informacji udzielają Pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1,  tel. (76) 83 73 504.

W dniu 20 października Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował warsztaty dla rodziców z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych na temat prawidłowego wyznaczania dzieciom granic. Dzieci potrzebują zasad by czuć się w swoim środowisku wychowawczym bezpieczne i właściwie się rozwijać. Ważne jest, w jaki sposób formułujemy komunikaty i jak przekazujemy je dzieciom. Na autorytet u dziecka każdy musi zasłużyć.

Uprzejmie zapraszamy na XLV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 26.10.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na sesję XLV.pdf)Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy[Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gmin]219 kB

W ubiegłam tygodniu gmina wykonała nowe nasadzenia na terenie boiska sportowego we wsi Stare Serby. Zadanie podyktowane było obowiązkiem nasadzenia nowych drzew w zamian  za wycinkę drzew suchych. Stanowi to formę zagwarantowania rekompensaty przyrodniczej  za usunięcie drzew.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 46
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 19.10.2017 do godz. 10:00 dnia 20.10.2017
Przebieg: w wielu miejscach na Nizinie śląskiej oraz w kotlinach i dolinach górskich prognozuje się mgłę ograniczającą widoczność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak
Informujemy, iż siedziba biura PZDR Głogów została przeniesiona. Aktualny adres: Głogów, ul. Orbitalna 25a, 67-200 Głogów, tel. 76/833 43 88.

W dniu 18 października w Świetlicy Środowiskowej w Serbach  odbyły się  jesienne warsztaty ceramiczne zorganizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji”.  

aaa 123

 

>> Proszę kiliknąć na tyutu artykułł, aby zobaczyc cały artykłu <<

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25317hjbhjbhjbhjbhj101909510.pdf)SKMBT_C25317hjbhjbhjbhjbhj101909510.pdf[ ]1821 kB
Zapraszamy na bezpłatne badanie ostrości wzroku 8.11.2017 r. od godz. 10:00 Ośrodek Zdrowia w Głogowie ul. Rudnowska 109.
Oferujemy: bezpłatne komputerowe badanie wzroku oraz dobór szkieł ze specjalistą (dla osób powyżej 15 roku życia). Dodatkowo: możliwość zakupu okularów korekcyjnych w promocyjnych cenach oraz możliwość zakupu soczewek okularowych do własnych opraw. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel. 76 834 12 72
W dniu 27 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Serbach Wójt Gminy Głogów Pani Joanna Gniewosz wręczy uroczyście stypendia dla uczniów z terenu gminy, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej.
Uroczystość dla uczniów szkół podstawowych rozpocznie się o godzinie 16:00, a dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o godzinie 17:30.
Wszyscy stypendyści otrzymali drogą pocztową zaproszenia na uroczystość.
Serdecznie zapraszamy
" (...) On kochał wszystkich ludzi, On wszystkim bratem był On siewcą był nadziei, On nam dodawał sił Umacniał nas swą wiarą, przykazań kazał strzec "Wiara, nadzieja, miłość- to najpiękniejsza rzecz (...)" 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu obchodziliśmy XVII Dzień Papieski.

14 października odbyło się uroczyste przekazanie do użytku szatni sportowej dla Ludowego Klubu Sportowego Sparta Przedmoście. Było to zakończenie I etapu modernizacji boiska miejscowego.

Wójt Gminy Głogów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głogów do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie spotkania z mieszkańcami, w dniu
24 października 2017 r. Spotkanie zostanie podzielony na II części:
·         godz. 17:00 – Otwarte spotkanie konsultacyjne;
·         godz17:30 – Warsztaty.
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, ul. Szkolna 17, 67-210 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Udział w konsultacjach umożliwi Państwu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości!


Fundacja Banku Ochrony Środowiska w październiku 2017 r. uruchamia projekt edukacyjny pn. „Tradycyjny Sad”, we współpracy z Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej oraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Adresatem są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. REJESTRACJA ZESPOŁÓW TRWA DO 15 LISTOPADA 2017 ROKU.

W poniedziałek 16 października, w godzinach 800 – 1500, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody na osiedlu Piastów Śląskich A i B oraz na ulicach: B. Prusa, Wiśniowej, Orzechowej, Morelowej, Wiosennej, Słonecznej, Letniej, Pogodnej, Brzoskwiniowej,  Zielonej, Wodnej, i miejscowości Szczyglice.  Ograniczenia spowodowane są prowadzeniem przez PWiK prac modernizacyjnych magistrali wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie zwraca się do organizacji pozarządowych z propozycją współpracy, na zasadach wskazanych w zarządzeniu. Szczegółowe informacje w załącznikach.

W związku ze złym stanem nawierzchni dróg nieutwardzonych w poszczególnych wsiach (w szczególności bez nawierzchni betonowej czy asfaltowej), które po ostatnich ulewach jeszcze bardziej uległy dewastacji informuję, iż prace związane z zasypaniem dziur z wyrównaniem zostały zlecone. Dlatego zwracam się o cierpliwość i wyrozumiałość.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty ceramiczne, które o odbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach w dniu 18.10.2017 r. w godz. od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

III MISTRZOSTWA POLSKI ZACHODNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY GŁOGÓW

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców na XVII Dzień Papieski, który odbędzie w najbliższą niedziele 15 października o godz. 15:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu.

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa wraz z Fundacją Studio Wschód planuje organizację prac porządkowych na najstarszych cmentarzach kresowych. Realizacja prac planowana jest na przełomie II kwartału 2018 r. i polegałyby na wycince starych drzew i chaszczy zarastających groby i tereny wokół nich. Do wykonania tych prac poszukujemy wolontariuszy, druhów-strażaków, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, sprzęt do wykonania tych prac, którzy w swoim wolnym czasie pojechaliby na kresy. Sprawy finansowe i organizacyjne leżą po stronie organizatorów. W powyższych sprawach wszelkich informacji udziela stały uczestnik akcji, skarbnik stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa – Jerzy Akielaszek, nr. Tel. 607 337 560.
Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25317100907460_09_10_2017.pdf)SKMBT_C25317100907460_09_10_2017.pdf[ ]522 kB
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie miały miejsce w dniu 05.10.2017r. prosimy o zgłaszanie zaistniałych szkód pod nr tel. 507 640 873 ( Urząd Gminy ).
W sprawach szkód wyrządzonych na mieniu prywatnym prosimy o kontakt pod nr tel. 501 795 688 ( GOPS )
W związku z wystąpieniem w dniu wczorajszym silnych wiatrów prosimy o niezwłoczne zgłaszanie szkód, które wystąpiły w Państwa gospodarstwach pod nr tel. 76 836 55 55, 76 836 55 63
Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 26/2017 Wójt Gminy Głogów (jest to dzień wolny za 11 listopada 2017 r.)
straz2
straz
W dniu 4 października w Świetlicy Środowiskowej w Turowie odbyły się jesienne warsztaty decoupage w ramach "Akademii Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Jest to jeden z programów, którego celem jest upowszechnianie form aktywnej integracji oraz promowanie artystycznych form aktywności.

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.10.2017 do godz. 23:00 dnia 05.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 95 km/h, miejscami do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno- zimowym, a tym samym okresem sprzyjającym wzmożonej aktywności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach wydał opinię na temat zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków na terytorium Polski. Z opinii tej wynika, że zagrożenie to, chociaż nie tak duże jak w poprzednim sezonie pozostaje nadal istotne. Stąd też nadal pozostają obowiązujące podstawowe zasady, w szczególności zasady bioasekuracji, których należy przestrzegać utrzymując drób.

Zarząd Powiatu Głogowskiego przyznał Gminie Głogów dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na „zadania melioracyjne i utrzymanie zieleni w Gminie”. Gmina Głogów postanowiła wykorzystać dotację na konserwację około 2,7 km rowu Ru-8 w miejscowości Przedmoście.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu już niebawem będą mogli pomagać pracować na nowoczesnym sprzęcie. W ostatnim czasie podpisano umowę na zakup lekkiego wozu bojowego dla tej jednostki.
straz straz
                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z zm.), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Głogów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu  Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od
29 września 2017 do 30 października 2017


Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów zbierane są w formie papierowej, elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do 30 października 2017 r.

Formularze i projekty Uchwał dostępne są:

 • formularze w postaci papierowej udostępnione w Urzędzie Gminy Głogów, w pokoju nr 3, ul. Słodowa 6A
 • formularze w formie elektronicznej zamieszczone na stronie podmiotowej gminy w BIP i na stronie http://www.ugglogow.com.pl/
Wypełnione formularze konsultacji można przekazać:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, pokój nr 3, ul. Słodowa 6A
 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu.Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

                                                                                                                                                                                                                                /-/ Joanna Gniewosz

 

Informacja od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
 
W poniedziałek 2 października, w godzinach 8.00 – 15.00, może dojść do ograniczeń dostaw wody dla części osiedla Piastów Śląskich i miejscowości Szczyglice. 
Czasowe problemy dotyczyć będą budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych osiedla w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego – Kazimierza Sprawiedliwego - Królowej Jadwigi oraz ulicy Wita Stwosza na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wlk. do Elfazu.
Ograniczenia spowodowane są prowadzeniem przez PWiK prac w kolejnym etapie modernizacji magistrali wodociągowej. Za ewentualne problemy przepraszamy mieszkańców os. Piastów Śl. i Szczyglic.

Rozpoczął się kolejny projekt nauki pływania realizowany przez Gminę Głogów finansowany z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź. Projekt nauki pływania polega na uczestnictwie dwa razy w miesiącu w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną w okresie od września 2017 do czerwca 2018 r. Projekt jest kierowany do dzieci – uczniów klas I – VII szkół podstawowych i sześciolatków z terenu Gminy Głogów, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie przy współpracy z Gminą Głogów rozpoczął program profilaktyczny dot. układu oddechowego i układu krążenia dla osób po 40-tym roku życia. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Głogów należących do Ośrodka. Koszt realizacji programu wynosi – 3 tys. zł. i są to środki pochodzące z budżetu gminy. Zapraszamy mieszkańców do kontaktu z ośrodkiem.
W minioną sobotę mieszkańcy gminy Głogów, wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Teatru Komedia we Wrocławiu, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Z wielką radością Pani Wójt, Joanna Gniewosz, 25.09.2017 r. odpowiedziała na zaproszenie najmłodszej grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Przedmościu. Dzieci przygotowały się na to spotkanie w szczególny sposób, zaprezentowały piękną jesienną piosenkę oraz przygotowały laurkę od całej grupy. W podziękowaniu za cudowne przyjęcie pani Wójt przeczytała dzieciom bajkę oraz wręczyła prezenty. Była to bardzo udana wizyta.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty decoupage, które o dbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Turowie w dniu 4.10.2017 r. w godz. Od 15:00 do 17:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do uczestnictwa w 30- godzinnych warsztatach Szkoły dla rodziców i wychowawców. Zajęcia rozpoczną się dnia 29.09.2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z koordynatorem programu Eweliną Nowak tel. 76 8365550 lub w siedzibie GOPS Głogów, ul. Słodowa 2B.

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz zaprasza wszystkich na oficjalne otwarcie szatni sportowej w Przedmościu, które odbędzie się 14 października 2017 r. o godz. 12:00

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz serdecznie zaprasza na kolejne III Mistrzostwa Polski Zachodniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbędą się 7 października 2017 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Przedmościu


W dniu 19 września bieżącego roku po raz kolejny dzieci oraz młodzież dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. 

            Jak co roku z dużym zaangażowaniem udział w akcji wzięły wszystkie palcówki oświatowe z terenu Gminy Głogów, tj.: Szkoła Podstawowa w Przedmościu, Szkoła Podstawowa w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie oraz Publiczne Przedszkole w Serbach.

Śmieci zbierano z terenów wokół placówek oświatowych, domów, boisk sportowych. Worki do zbiórki odpadów oraz rękawice, zostały zakupione przez Urząd Gminy
i przekazane opiekunom grup uczestniczących w akcji.
            Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej inauguracji „Sprzątania świata - Polska” za wyrażenie w ten sposób poparcia dla idei czystego środowiska. Ponadto, dziękujemy opiekunom grup dzieci z poszczególnych szkół za prawidłowy przebieg tegorocznej akcji. 

 

5

>> Zdjęcia poniżej <<

 

odpadyodpady

 

XVIII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to ogólnopolski i największy w Europie Turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 oraz 12. Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski. Mecze finałowe XVIII edycji zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

 
Między innymi dzięki dużemu wsparciu Samorządów, w poprzedniej XVII edycji rozgrywek wzięło udział ponad 320 000 dzieci z całej Polski. Niemal w każdej gminie organizowane były mecze eliminacyjne.


Zapisy do Turnieju potrwają do 30 września 2017 roku, dlatego gorąco zachęcamy szkoły podstawowe, UKSy, oraz organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną z Państwa regionu, do zgłaszania już teraz swoich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.pl

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 18-21 września 2017 r. na terenie Gmin:

 • Gaworzyce,
 • Głogów,
 • Grębocice,
 • Lubin,
 • Polkowice,
 • Rudna,
 • Żukowice;
przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Uprzejmie zapraszamy na XLIV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 25.09.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

 

 

W dniu 4 września br. w szkołach gminnych 530 uczniów rozpoczęło rok szkolny 2017/2018. W uroczystościach wzięła udział Wójt Gminy Głogów – Joanna Gniewosz, która podziękowała pracownikom placówek za przygotowanie szkół do nowego roku oraz serdecznie przywitała wszystkich uczniów.

Podczas inauguracji wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli szkół gminnych. Pani Wójt przedstawiła również kierunki rozwoju oświaty w Gminie Głogów oraz zmiany wynikające z wprowadzenia rządowej reformy oświaty.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 80 wydanego dnia 13.09.2017 o godz. 06.56

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 15:34 dnia 13.09.2017 do godz. 02:00 dnia 14.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia wążności ostrzeżenia

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha

Godzina i data wydania: godz. 15:34 dnia 13.09.2017

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 15:34/13.09 do 02:00/14.09.2017 predkosc do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW
ASF – komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia 93. ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Przypadek wystąpił w gospodarstwie, w którym utrzymywano 5 świń, położonym w woj. lubelskim. (gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski). Wdrożono procedury związane z likwidacją choroby.

5 września br. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie obecności niedozwolonej substancji FIPRONIL w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej w któryminformuje, że urzędowe wyniki badań próbek pobranych na polskich fermach kur niosek towarowychsą zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawienajwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego oraz na ich powierzchni).

6 września br. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie obecności niedozwolonej substancji – fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm: „W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję: Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce): 2PL 14131317, 3PL 14371323, 3PL 30051328 K3.
W związku z powyższym Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia. W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.”
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 80
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.09.2017 do godz. 20:00 dnia 13.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk
Godzina i data wydania: godz. 06:56 dnia 13.09.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 11:00/13.09 do 20:00/13.09.2017 predkosc do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW

W załączeniu przedstawiamy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

 

 

 

11.09.2017 godz. 19.00

Ruszowce

12.09.2017 godz. 17.00

Bytnik

12.09.2017 godz. 18.00

Przedmoście

13.09.2017 godz. 17.00

Zabornia

13.09.2017 godz. 18.00

Borek

18.09.2017 godz. 17.00

Wilków

18.09.2017 godz. 18.30

Grodziec Mały

19.09.2017 godz. 17.00

Stare Serby

19.09.2017 godz. 18.00

Klucze

20.09.2017 godz. 17.00

Turów

20.09.2017 godz. 18.30

Szczyglice

25.09.2017 godz. 17.00

Krzekotów

25.09.2017 godz. 18.00

Serby

Został wyłoniony wykonawca nowego placu zabaw w Grodźcu Małym. Prace mają potrwać do końca listopada. Projekt zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Grodziec Mały finansowany jest z funduszu sołeckiego. Całość zadania wykonania placu zabaw wynosi 20.079,75 zł.  Na placu zabaw będzie zamontowana: huśtawki podwójna wahadłowa mix, karuzela, huśtawka ważka, kiwak pies, kiwak skuter oraz ławka.
Informujemy, że w dniach od 6 września do 11 września 2017r. ze względu na chorobę pracowników ewidencja ludności nie będzie czynna. Za utrudnienia przepraszamy.

2 września 2017r., w Gminie Głogów odbyły się po raz kolejny, Zawody Szkółek Kolarskich MTB Obiszów. Zawody swoim patronatem objęła Pani Wójt Gminy Głogów, Joanna Gniewosz. Po oficjalnym rozpoczęciu zaczęły się wyścigi. Swoje umiejętności kolarskie, dziewczęta i chłopcy, mogli zaprezentować w trzech kategoriach wiekowych.

Gmina Głogów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zaprasza Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych mieszkańców Gminy Głogów do Teatru we Wrocławiu na komedię pn. Kolacja na cztery ręce wyjazd w dniu 23 września 2017 r. o godz. 16:00 z Głogowa ul. Poczdamska 1. Zapisy do dnia 18 września 2017 r. pod nr tel. 0768365552.

W dniu 30 sierpnia w Lubiatowie Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz otrzymała dyplom od Polskiego Związku Niewidomych za wsparcie, przychylność oraz pomoc w zorganizowaniu Spartakiady Integracyjno-Rehabilitacyjnej „Niewidomy też sportowiec”

Na terenie Gminy Głogów odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 miesiąc życia. Koszt szczepienia 30zł. Poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie: Zmiana terminu szczepienia psów w miejscowości Serby. Szczepienie odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017r. w godzinach 12:00-15:00


31. sierpnia 2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby.

 

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność:
od godz. 10:30 dnia 1 września 2017
do godz. 1:00 dnia 2 września 2017

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 78
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 do godz. 01:00 dnia 01.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak


Dobiegły końca tegorczne żniwa w Gminie Głogów. Rolnicy zakończyli prace polowe i podziękowali za urodzaj. Doskonałą do tego okazją były Dożynki Gminne, które w sposób symboliczny kończą cały roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. W tym roku gospodarzami uroczystości byli mieszkańcy Wilkowa. Zaszczytną rolę starościny dożynek pełniła pani Agnieszka Urbańska, mieszkanka Wilkowa, starostą zaś był pan Paweł Nowak z Przedmościa.

Uprzejmie zapraszamy na XLII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 30.08.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9

Od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przyjmowane będą Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017 /2018. Kryterium uprawniającym do uzyskania tej formy pomocy jest dochód uzyskany w m-c sierpniu 2017 r. nie przekraczający kwoty 514,00 zł na osobę w rodzinie. Dokumenty można uzyskać i złożyć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Słodowa 2b, pokój nr 1 (I piętro), tel: 76 836 55 50
Wojewoda Dolnośląski informuję, że od lipca 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Informuje, iż od dnia 31.08.2017 wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 292 w miejscowości Przedmoście w związku z budową chodnika przy Szkole Podstawowej w Przedmościu.
W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie od dnia 22.08.2017r. będzie realizowany program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane są zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 76
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.08.2017 do godz. 08:00 dnia 19.08.2017
Przebieg: W nocy 18/19.08.2017 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. W czasie burz porywy wiatru do 95 km/h. Nad ranem burze stopniowo będą zanikać, a opady przelotnie przejdą w jednostajnie, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowane wysokości opadów od 20 mm do 35 mm, miejscami do 50 mm
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.


   Gmina Głogów jest wśród 90 Gmin, które otrzymały pomoc finansową na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu w ramach regionalnego konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Celem konkursu jest wspieranie małych projektów na terenach wiejskich oraz wsparcie aktywnosci mieszkańców terenów wiejskich.

 

 

 

Jak co roku Gmina Głogów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu uczestniczyli w uroczystości „W cieniu kolegiaty”. Na naszym stoisku można było zakupić przepyszne pierogi przygotowane przez panie z Gminnego Ośrodka Kultury oraz panie z zespołu Przedmościanki, a także różnego rodzaju ciasta upieczone przez sołectwo Grodziec Mały.

Aby dołączyć do programu, należy znaleźć lokal, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować, a następnie, w terminie od 10 sierpnia do 8 września, wypełnić formularz dostępny na stronie www.pracownieorange.pl . Spośród nadesłanych wniosków Komisja wybierze 64 najciekawsze propozycje, a o ostatecznej lokalizacji 25 Pracowni zdecydują internauci w głosowaniu online.

Za nami ostatni tydzień półkolonii w Gminie Głogów. Wszystkie Dzieci z terenu naszej Gminy spędziły go bardzo aktywnie i sportowo, bowiem zajęcia odbywały się na ORLIKU w Serbach. Była to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz animatora ORLIKA, Pana Damiana Kwaśnika. W trakcie wspólnych gier i zabaw integrowaliśmy się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arka".

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminny Głogów na tegoroczne Dożynki Gminne, które odbędą się 26 sierpnia (SOBOTA) na boisku sportowym w Wilkowie.

Urząd Gminy w Głogowie informuje że w związku z awarią na sieci wodociągowej, w dniu 14.08.2017 od godz. 9.00 do godz. 11.00  może WYSTĄPIĆ PRZERWA W DOSTAWIE WODY  w miejscowościach Bytnik, Przedmoście, za utrudnienia przepraszamy!

Ostrzeżenie nr 75

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 74

 

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Sekretarz Gminy

 

Każdy kto odda krew w ramach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu otrzyma bezpłatny wstęp na „trasę rozszerzoną” w krzeszowskim opactwie. Zaś każdy honorowy dawca krwi, który na przestrzeni ostatniego roku oddał krew, może bezpłatnie zwiedzić „trasę podstawowa”. Szczegółowy regulamin na www.opactwo.eu

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu pozyskała sprzęt który będzie służył do zajęć pokazów warsztatów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń . Torba medyczna, zestaw fantomów defibrylator AED to narzędzia które będą wykorzystywane w projekcie ,,Nie boimy się udzielać pierwszej pomocy. Wspólnie Nauczymy się ratować” który będzie realizowany we wszystkich miejscowościach gminy, placówkach szkolnych aż do grudnia 2017.

Za nami trzeci tydzień półkolonii w naszej Gminie. Był to tydzień pełen wrażeń podróżniczych oraz wspólnych spotkań. Tydzień rozpoczęliśmy od wycieczki do Obozowiska Rycerskiego w Ostaszowie. Podczas wyjazdu Dzieci mogły przenieść się w czasy średniowiecza. Dzieci zapoznały się ze średniowiecznym ekwipunkiem rycerskim, zwiedzały chatkę czarownicy, katownię, strzelały z łuku, pokonywały tor przeszkód oraz uczestniczyły w mini turnieju rycerskim.

W dniu 03.08.2017 r. na XLI sesji Rady Gminy Głogów uroczyste ślubowanie złożyła Radna wybrana w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głogów Pani Wanda Szumilewicz z okręgu wyborczego nr 14.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 31 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.30 do 15.30.

02. sierpnia 2017 roku Starosta Głogowski - Pan Jarosław Dudkowiak wraz z członkami Zarządu Powiatu Głogowskiego - Panem Jeremim Hołownią i Panem Wojciechem Boreckim wraz z Wójtem Gminy Głogów Panią Joanną Gniewosz oddał oficjalnie do użytku przebudowany odcinek ulicy Tęczowej w Ruszowicach.  Powiat Głogowski otrzymał na realizację zadania dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o przyznanie środków finansowych został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w marcu 2016 roku. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu z Gminą Głogów oraz przy współudziale finansowym Gminy.

Zakres robót przebudowy drogi powiatowej nr 1015D obejmował przebudowę jezdni, chodników i zjazdów do posesji, wykonanie elementów zieleni i oznakowania drogowego. Przebudowano odcinek drogi o długości 933 mb. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 63. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 499 135,29 zł brutto. Wkład finansowy Gminy Głogów wyniósł 290 000,00 zł brutto. Środki z PROW 2014-2020 - 816 015,00 zł.

Dodatkowo Gmina Głogów w ramach porozumienia z Powiatem Głogowskim zobowiązała się wykonać dwie drogi dojazdowe do posesji zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Droga dojazdowa do posesji zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej 18, 20, 22 - zakończono przebudowę. Koszt inwestycji to blisko 53 000 zł brutto. Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 63. Trwają prace przy przebudowie drugiej drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Tęczowej 2. Koszt prowadzonych robót to blisko 44 000,00 zł brutto. Przebudowę obu dróg Gmina Głogów realizuje z środków własnych.

 

Urząd Gminy Głogów przypomina o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku (wraz z fakturami VAT za okres 01.02.2017r. - 31.07.2017r.) Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ul. Słodowej 2b, pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.minrol.gov.pl.


Informujemy, że w związku z panującymi upałami godziny pracy Urzędu zostają skrócone do odwołania. W związku z powyższym Urząd Gminy Głogów czynny będzie w godz. 7:30-14:00.
Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 03.08.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pokój nr 9. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

Informujemy, że w dniach 2 sierpnia i 3 sierpnia 2017 r. Ewidencja ludności będzie czynna do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
W dniu 1 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 na terenie powiatu głogowskiego, w ramach treningu, przez okres 3 minut będą uruchomione syreny alarmowe. Będą one jednocześnie upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Minął drugi tydzień półkolonii w Gminie Głogów. Podczas tego tygodnia Dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych z użyciem alfabetu morse'a, które zostały przeprowadzone przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przedmościu, a trudną sztukę odczytywania alfabetu morse'a przekazał nam pan Dyrektor Mateusz Krasicki. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy,

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3
Inwestycje, dokumentacja – Kinga Dziopko, tel. (76) 836-55-62
Inwestycje, dokumentacja – Kinga Dziopko, tel. (76) 836-55-66
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Głogów za II kwartał 2017 r.  

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku, zapisy trwają do 30 września 2017 r., organizator na modele czeka do 30 listopada 2017 r.

Zadanie polegające na demontażu, odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy realizuje firma Z.G.K. Groneko sp. z o.o. z siedzibą w Mikorzynie. Wykonawca zadania został wybrany po przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia.

Projekt nauki pływania polegał na uczestnictwie dwa razy w miesiącu w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną w okresie od września 2016 do czerwca 2017 r. Projekt był kierowany do dzieci – uczniów klas I – VI szkół podstawowych i sześciolatków z terenu Gminy Głogów, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, w środy od 8.00 do 17.00 Wzory wyżej wymienionych wniosków są do pobrania w siedzibie ośrodka oraz na stronie Urzędu Gminy Głogów w zakładce 500+.  http://gminaglogow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=210 
Informuję Szanownych Państwa że w dniu 1 sierpnia 2017 r. odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na terenie gminy w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na remizach OSP, oraz w miarę możliwości syreny ręczne.
Będzie to:
1. o godz. 17.00 – 3 min modulowany dźwięk syren „OGŁOSZENIE ALARMU”
2. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniać 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Wakacje to najlepszy czas na wypoczynek i wspólną zabawę. Gmina Głogów zaproponowała Dzieciom doskonałą alternatywę dla nudy i "nic nierobienia". Za nami pierwszy tydzień półkolonii, podczas których Dzieci na Świetlicach Wiejskich oraz Świetlicach Środowiskowych uczestniczą w szeregu zajęć.

Obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na terenie Gminy notorycznie pozostawiane są przez mieszkańców odpady niemające nic wspólnego z odpadami selektywnie zbieranymi (typu. papier, szkło plastik i aluminium). Na załączonych zdjęciach widać tworzące się „dzikie wysypiska”.

Urząd Gminy Głogów zawiadamia, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Gminy Głogów podjęła uchwałę: - nr XL/219/2017 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, - nr XL/220/2017 w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie.
Nieruchomość zamieszkała:
 • 15,00 zł/mieszkańca/miesiąc – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 25,00 zł/mieszkańca/miesiąc- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kończy się wypoczynek zorganizowany dla dzieci z terenu naszej gminy. Pierwszy turnus odbył się w dniach 04-13 lipca 2017r., a drugi rozpoczął się 13 lipca, a zakończy w sobotę 22 lipca 2017r. Dzieci przebywają w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie. Kolonie organizowane są przez Biuro Usług Turystycznych „SPORTUR” Irena Dybczyńska z Głogowa.

Dzięki staraniom Pani Wójt Joannie Gniewosz, Gmina Głogów pozyskała środki z Województwa Dolnośląskiego, na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie przebudowy chodnika w m. Przedmoście wraz z wykonaniem kanalizacji i wyznaczeniem przejścia dla pieszych. Szacowana wartość zadania to kwota 365 353,46 zł, gdzie finansowanie zadania po stronie Gminy wyniesie 50%. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2017 r.  

 

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Pani Wójt Joanna Gniewosz złożyła podpis wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, pod umową dot. Rozbudowy wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby. Inwestycja opiewa na kwotę 6 758 354,03 zł. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 3 338 413,75 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy inwestycji. Planowane zakończenie zadania jest na 04 grudnia 2018r.     

Jeszcze nie tak dawno oddany został do użytku nowy samochód dla strażaków z OSP w Serbach, a już Pani Wójt Joanna Gniewosz podjęła starania o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Przedmościu. Pierwsze efekty już widać. Gmina otrzymała kwotę 210 000,00zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zaś z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 000,00. Przewidywana kwota zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego to 500 000,00zł. Wierzymy, że dzięki determinacji Pani Wójt, uda nam się osiągnąć cel i w przyszłym roku cieszyć się z nowego wozu strażackiego. 

 

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2017r. w obecności Pani Wójt Joanny Gniewosz, zostały przekazane place budów dot. Przebudowy drogi gminnej dz. ew. nr 207 i 208/1 oraz Przebudowy drogi gminnej dz. ew. nr 216. Tym samym  rozpoczęły się inwestycje prowadzone przez Gminę na tym terenie. Wykonawcą pierwszej drogi będzie głogowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., która wykona zadanie za kwotę 52 842,18 zł. Kolejną drogę wykona Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa „Farmer” z Grębocic za kwotę 43 601,89 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 25 sierpnia 2017r.

 

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 63
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 12.07.2017 do godz. 24:00 dnia 12.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak
W miniony weekend w Serbach odbył się III Przegląd Piosenki Folklorystycznej "Iskieriada". Miłośników kultury ludowej i przepięknych utworów folkowych zaprosiła do wspólnej zabawy, Pani Wójt Gminy Głogów, Joanna Gniewosz. Na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły z terenu naszej gminy, a także zaproszone zespoły z różnych stron naszego kraju.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 63

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 59

W załączeniu przekazujemy Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 03 lipca 2017r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głogów przeprowadzonych w dniu 02 lipca 2017r.

 

 

 

Informujemy, że w związku ze zmianą godzin pracy banku obsługującego Gminę Głogów zmianie ulegają godziny otwarcia Kasy Urzędu Gminy Głogów
Poniedziałek: 930 – 1330
Wtorek: 930 – 1330
Środa: 930 – 1600
Czwartek: 930 – 1330
Piątek: 930 – 1300
W dniu 3 lipca zakończył się cykl warsztatów rozwoju osobistego „ODKRYJ SIEBIE” zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

W sobotę 1 lipca na boisku "Orlik" w Serbach odbyła się impreza integracyjna "Słonecznie 2017" zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu, Szkołę Podstawową w Serbach oraz Wojskowym Kołem Łowieckim "Wilk". Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Od 1 lipca w całej Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Oznacza to, że będziemy je teraz segregować na cztery kategorie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady.
Segregacja śmieci w naszej Gminie nie jest nowością. Dotychczas segregowaliśmy odpady na trzy frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło. Natomiast czwarta frakcja: bioodpady, odbierana była od mieszkańców za odrębną odpłatnością, w ramach usług dodatkowych.

Harmonogram wywozu śmieci - III kw. 2017

W sobotnie południe, 1 lipca, w miejscowości Serby odbył się kolejny Turniej Wsi o puchar Wójta Gminy Głogów Joanny Gniewosz. Organizatorami tegorocznego turnieju była Gmina Głogów wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu oraz z Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów. Do wspólnej zabawy zgłosiły się 4 Sołectwa: Wilków, Serby, Przedmoście, Grodziec Mały oraz drużyny reprezentowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały

Dotyczy osób fizycznych, które chcą usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Przed wycinką drzew na własnej posesji, w przypadku gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm. przekracza:

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 53
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:30 dnia 28.06.2017 do godz. 05:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak
Zakończył się rok szkolny 2016/2017. W ubiegły piątek świadectwa w szkołach gminnych odebrało – 475 uczniów. W uroczystym podsumowaniu roku brała udział Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz oraz Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jankowski. Uczniowie, którzy ukończyli rok z wyróżnieniem, odebrali świadectwa w towarzystwie rodziców.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 52

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Głogowie dla wójt Gminy Głogów i strażaków ochotników była okazją do oficjalnych podziękowań za pomoc finansową na zakup tego sprzętu. Link do nagrania

http://www.tv.master.pl/tv_video_informacja.php?news=47035,WDZIECZNI-ZA-POMOC

Serdecznie zapraszamy dzieci od 7 do 15 lat na wakacyjną przygodę od 17 lipca do 11 sierpnia. Zapisy dzieci na zajęcia, wyjazdy i wycieczki od 26 czerwca do 7 lipca pod nr tel. 570 678 320. W załączeniu zgoda na uczestnictwo dziecka.


Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz zaprasza na III Przegląd Piosenki Folklorystycznej ISKIERIADA 2017, która odbędzie się 9 lipca 2017 r. o godz. 13:00 Świetlica Wiejska w Serbach.

W piątkowe popołudnie, 23 czerwca, na mieszkańców Bytnika czekało wiele atrakcji. Wszystko za sprawą zorganizowanego przez Panią Sołtys oraz Radę Sołecką Festynu Rodzinnego. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego otwarcia wiaty przy Sali Wiejskiej. Otwarcia dokonała Pani Wójt, Joanna Gniewosz oraz Sołtys, Pani Irena Dera.

24 czerwca w miejscowości Borek, odbyły się zawody LIGII SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB. Tegoroczny wyścig swoim patronatem objęła Pani Wójt Gminy Wiejskiej Głogów, Joanna Gniewosz. Po oficjalnym rozpoczęciu zaczęły się wyścigi. Swoje umiejętności kolarskie, dziewczęta i chłopcy, mogli zaprezentować w trzech kategoriach wiekowych.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.06.2017 do godz. 07:00 dnia 23.06.2017
Przebieg: Miejscami prognozuje się silne burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Najwcześniej zjawiska są przewidywane za zachodzie województwa, później będą się przemieszczać na wschód.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Serdecznie zapraszamy na wyścig w kolarstwie MTB. Zawody odbędą się dnia 24.06.2017r (sobota) od godz. 11.00. Miejsce zawodów Park w Borku.
Kategorie wiekowe (rocznikowo) dziewczęta i chłopcy:
·       do klasy 4,
·       klasy 5,
·       klasy 6,
uczęszczający do szkółek kolarskich, bądź za zgodą opiekunów

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 30.06.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, pokój nr 15. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy na Turniej Sołectw 2017 o Puchar Wójta Gminy Głogów Joanny Gniewosz, który odbędzie się 1 lipca 2017 r na Boisku Orlik w Serbach o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Imprezę Integracyjną Słonecznie 2017, która odbędzie się 1 lipca na Boisku Orlik w Serbach w godz. od 10:00 do 13:00. Zadanie dofinansowane przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, iż wyjazd dzieci na 1 turnus do Mrzeżyna odbędzie się 04 lipca 2017 r. o godzinie 07:00 rano z parkingu przy TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie. Autokar będzie pochodził z firmy ZET-Ka Wasiołka z Leszna. 

 

Powrót z 1 turnusu z kolonii w Mrzeżynie planowany jest na 13 lipca 2017r. około godz. 18:00. Autobus zatrzyma się przy parkingu TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie.

 

Wyjazd na 2 turnus planowany jest na 13 lipca 2017r. o godz. 07:00 rano z parkingu przy TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie. Powrót planowany jest na 22 lipca 2017r. około godz. 18:00. Autobus zatrzyma się przy parkingu TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie.

 

Przed wyjazdem na każdy z turnusów, autobus zostanie poddany kontroli przez Policję. 
Życzymy miłego wypoczynku.
Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody. Niesie ona za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób fizycznych, które od dnia 17 czerwca 2017 r. nie będą już mogły z taką łatwością usuwać drzew z własnych nieruchomości.
Najistotniejszą zmianą dotyczącą wszystkich mieszkańców Gminy jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
1)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Od 27 kwietnia 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. realizowana była I edycja konkursu pt.: „PRZYRODA W GMINIE GŁOGÓW”. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Głogów. Przed zakończeniem konkursu nauczyciele przedłożyli prace wykonane przez dzieci. Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Głogów – Joannę Gniewosz, wyłoniła najlepszych wykonawców prac w poszczególnych kategoriach wiekowych:

W dniu 10 czerwca 2017 r., w Ruszowicach przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięło udział 17 drużyn w tym:  
- w grupie 12 - 16 lat dziewcząt 3 drużyny
- w grupie 12 - 16 lat chłopców 3 drużyn
- w grupie C (kobiety)             3 drużyny
- w grupie A (mężczyźni)     6 drużyn
- w grupie 50+                   2 drużyny

Zawiadomienie o wydaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt zbierania złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych (papier, karton, folia) w Ruszowicach przy ul. Kolorowej 12 (Działka nr 122/1, obręb Ruszowice)”
Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]596 kB
Gmina Głogów zachęca mieszkańców do adopcji psów i kotów przebywających w azylu Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Zwierzęta promowane są na stronie Stowarzyszenia www.amicus.glogow.pl oraz na fanpage FACEBOOK https://www.facebook.com/gspzamicus/?ref=hl

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głogów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały.

Wójt Gminy informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-SAREX w którym weźmie udział administracja publiczna. Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie przez syreny zamontowane na remizach OSP:
- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.
W dniu 31.05.2017r  w Świetlicy Środowiskowej w Serbach odbyły się wiosenne warsztaty decoupage  w ramach "Akademii Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Jest to jeden z programów, którego celem jest upowszechnianie form aktywnej integracji oraz promowanie artystycznych form aktywności.

W dniu 22 maja br. na terenie gminy Głogów przeprowadzona została akcja zbiórki elektroodpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrała od nas firma AG-EKO Aneta Gonera z siedzibą w Lubinie. Spośród elektroodpadów najwięcej zebrano zużytych telewizorów, lodówek, komputerów, pralek.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Fotorelacja z wykonywanych prac remontowych drogi Gminnej w m. Borek w dniu 30 maja 2017 r

Wójt Gminy Głogów oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zaprasza na zawody, które odbędą się dnia 10.06.2017 r. o godz. 10:00 na boisku w Ruszowicach.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 46
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.05.2017 do godz. 03:00 dnia 31.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak
Gmina Głogów informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową drogi powiatowej nr 1015D w miejscowości Ruszowice od skrzyżowania - rondo  do ul. Poniatowskiego od dnia 01.06.2017 r. nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ww. odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.
Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 31.05.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, pok. nr 15

    STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA
 
 
UWAGA UCZNIOWIE


JEŚLI W OSTATNIM ROKU NAUKI UZYSKALIŚCIE BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE
MOŻECIE UBIEGAĆ SIĘ O
STYPENDIUM WÓJTA


KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ZŁOZENIA WNIOSKU:

 1. Stypendia są udzielane uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:

a)      stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych – klas IV-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,5 oraz zachowanie minimum bardzo dobre;

b)      stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Głogów w ostatnim roku nauki oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre;

c)       stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej średnią ocen w wysokości 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre.

Wypełnione wnioski wraz z kopią świadectwa szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 5  do dnia 31 sierpnia 2017 r.wnioski do pobrania na stronie

lub w urzędzie – ul. Słodowa 6a, pok. 5

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA wspólnie z Fundacją „Centrum Aktywności” w Bukwicy złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Budżet Młodego Obywatela. Celem projektu jest: zwiększanie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi, mieszkańców powiatu głogowskiego poprzez rozwój edukacji obywatelskiej kształtującej rozwój kompetencji społecznych oraz podejmowanie inicjatyw młodzieżowych w okresie realizacji projektu z zapewnieniem możliwości kontynuacji. Adresatami projektu są: osoby młode, w wieku 13-21, mieszkańcy gmin: Kotla, Jerzmanowa, Pęcław, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów, Gmina Miejska Głogów. W projekcie bezpośrednio weźmie udział 45 uczestników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu ma przyjemność zaprosić na wiosenne warsztaty decoupage, które odbędą się w ramach programu "Akademia Twórczej Animacji". Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach ul. Główna 66 w dniu 31 maja w godz. od 16:00 do godz. 18:00.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział Głogów informuje o zagrożeniu pojawienia się mszyc na plantacjach pszenicy ozimej, pryszczarek zbożowiec zagrażający plantacjom pszenicy ozimej zgnilizna twardzikowa zagraża plantacjom rzepaku ozimego.

W dniu 19.05.2017 r. odbyły się wiosenne warsztaty decoupage  w ramach "Akademii Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Jest to jeden z programów, którego celem jest upowszechnianie form aktywnej integracji oraz promowanie artystycznych form aktywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO „ODKRYJ SIEBIE”. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy do 26 maja 2017 r. w siedzibie GOPS lub pod numerem tel: 76 836 55 50

Dnia 16 maja br. uczniowie z klas I-IIISzkoły Podstawowej w Wilkowie wraz z wychowawcami i opiekunami wybrali się na wycieczkę do Wrocławia finansowaną przez Fundację Kuźnia Talentów w ramach realizowanego projektu "Pięć szkół na piątkę" dofinansowanego z funduszy europejskich.

26 kwietnia 2017 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wilkowie - wzięli udział w wycieczce do Wrocławia finansowanej przez Fundację Kuźnia Talentów w ramach realizowanego projektu "Pięć szkół na piątkę" dofinansowanego z funduszy europejskich.

Dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego BEZPIECZNIE TU I TAM, którego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Spośród 403 szkół podstawowych z całej Polski na pierwszym miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Wilkowie, zdobywając nagrodę główną, czyli wyposażenie pracowni multimedialnej o równowartości 30 000 złotych.

Dnia 18 maja 2017 r.

Ewidencja Ludności nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.
Z każdym dniem teren wokół Szkoły Podstawowej w Wilkowie pięknieje. Nie tylko za sprawą wiosny. W ostatnim miesiącu dokonano wymiany starych płyt chodnikowych na kolorowe kostki brukowe Polbruk. Prace wykonano we własnym zakresie, przy dużym zaangażowaniu konserwatora szkoły oraz przy udziale pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w ramach robót publicznych. Nowy chodnik rozjaśnia teren przed szkołą i nadaje mu ładu i porządku. Zniknęły również przeszkody architektoniczne, które stanowiły zagrożenie dla korzystających placu szkolnego.

Postanowienie nr DLG-775-1/17 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie

Serdecznie zapraszamy na Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Wójta Gminy Głogów, który odbędzie się 20 maja 2017 r. (sobota) o godz. 9.00 na boisku Orlik w Serbach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu ma przyjemność zaprosić na wiosenne warsztaty decoupage, które odbędą się w ramach programu "Akademia Twórczej Animacji". Zajęcia odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w dniu 19 maja w godz. od 10:00 do godz. 12:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że mieszkańcy Gminy Głogów z aktualnymi Skierowaniami (wydanymi w m-c styczniu 2017 r.) mogą zgłaszać się po bezpłatną żywność w dniu 30 maja 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Nastąpiła zmiana miejsca wydawania żywności, którą będzie można odebrać w Głogowie ul. Sikorskiego 48.
W godzinach od 8.00-10.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów programu.
Zapisy na szkolenia pod telefonem nr 608385708. Grupy szkoleniowe od 10 do 25 osób.

Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach 6 maja 2017 roku oficjalnie przekazano kluczyki do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN. Uroczystość, którą uświetniło wielu znamienitych gości odbyła się na placu przed świetlicą wiejską. W sobotnie popołudnie strażacy licznie zgromadzili się na uroczystości z okazji przekazania nowego samochodu i wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom. Do Serbów przyjechały delegacje jednostek oraz poczty sztandarowe OSP z Gminy Głogów, powiatów głogowskiego i polkowickiego.

FINAŁ KONKURSU „Uczę się bezpiecznie żyć” 10 maja 2017r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się kolejna edycja Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć" o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa 2017 pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy. W kategorii gimnazjum po bardzo wyrównanej rywalizacji I miejsce zajęła Klaudia Krupa uczennica naszego gimnazjum. W kategorii szkół podstawowych klas IV-VI drużyna szkoły podstawowej w składzie Aleksandra Ordon, Milena Rudowicz, Konrad Kazimierowicz zajęła również I miejsce.

"Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń" J.Korczak. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakończyła się druga edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Dnia 12 maja i 15 maja 2017 r.

Ewidencja Ludności nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborszej w Głogowie z dnia 10. maja 2017 r. w sprawie siedziby oraz harmonogramu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Głogów zarządzonych na dzień 2. lipca 2017 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 4 maja 2017 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w wyborach uzupełniających do Raday Gminy Głogów zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 maja 2017 r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Głogów

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15;30

Środa 7:30-17:00

Czwartek 7:30- 15:30

Piątek 7:30- 14:00

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.00 do 15.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że mieszkańcy Gminy Głogów z aktualnymi skierowaniami (wydanymi w m-c styczniu 2017 r.) mogą zgłaszać się po bezpłatną żywność w dniu 05 maja 2017 r. r. ( piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00.
 
Początek roku to w Ochotniczych Strażach Pożarnych okres sprawozdawczy. Członkowie OSP spotykają się na Walnych Zebraniach aby posumować miniony czas i uchwalić plany działań na najbliższy rok.
Rozpoczynamy I edycję konkursu pod tytułem: „Przyroda w Gminie Głogów”. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Głogów. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy Głogów. Jego celem jest wychowanie świadomego społeczeństwa, właściwie pojmującego dobro płynące z otaczającego nas środowiska. Mamy nadzieję, że edycja ta cieszyć się będzie zarówno dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży naszych szkół i przedszkoli. Pozwoli to nam na kontynuowanie konkursu w kolejnych latach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Słodowa 2, w pok. nr 11 lub pod numerem telefonu: 76 836 55 58.
 

zbiorka 2017

 

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 27.04.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Głogów w sali nr 9 przy ulicy Słodowej 6a

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w związku z zarządzeniem nr 104 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11. kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głogów w okręgu wyborczym nr 14.

Zarządzenie Nr 104
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy   Głogów w okręgu wyborczym
Nr 14

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 05.04.2017 r. o stwierdzeniu wygasnięcia mandatu radnego Rady Gminy Głogów.

 

 

 

Dnia 14.04.2017 r. Urząd Gminy Głogów czynny do godz. 12:00. Kasa Urzędu Gminy Głogów w tym dniu będzie nieczynna.
Nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu z wyróżnieniami za udział w Finale ogólnopolskim. W Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 06 kwietnia br. odbył się finał pierwszej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej: „Biblista Junior” dla szkół podstawowych. Wśród młodszych do ścisłego finału w Paradyżu dostało się 66 osób z niemal każdego zakątka diecezji, natomiast 07.04. w etapie gimnazjalnym o miano najlepszego znawcy biblii wzięło udział 46 osób.

W dniu 05.04.2017r.  odbyły się kolejne wielkanocne warsztaty ceramiczne zorganizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu.  Na spotkaniu uczestnicy zdobili swoje prace barwnym szkliwem. Efekt tej twórczości to piękne kolorowe i bardzo oryginalne dzieła.

Tradycyjnie w Gminie Wiejskiej Głogów w Niedzielę Palmową zorganizowane zostało Spotkanie Wielkanocne dla starszych i samotnych z wszystkich miejscowości naszej gminy. W sali wiejskiej w Serbach 09. Kwietnia 2017 r. przy wspólnym stole wraz z Wójt Joanną Gniewosz zasiadło blisko 220 osób, wśród których byli przedstawicieli z każdej miejscowości, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście. Szczególną osobą, która przybyła na uroczyste spotkanie, był biskup senior diecezji zielonogórsko- gorzowskiej Stefan Regmunt. Ze sceny wygłoszono mnóstwo ciepłych życzeń skierowanych do wszystkich przybyłych.

W dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2017r. została podpisana umowa na długo zapowiadany remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Starosta głogowski Jarosław Dudkowiak podpisał i wymienił dokumenty z wyłonionym w przetargu Głogowskim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg. Powiat pozyskał środki zewnętrzne  i zadanie zostanie sfinansowane w ponad 60% ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota będzie sfianansowana w równej wysokości przez Starostwo Powiatowe i Gminę Głogów. Remont będzie obejmował wymianę nawierzchni, przebudowę chodników, regulację studni oraz rewitalizację zielonego pobocza. Prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu i potrwają do końca lipca tego roku.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że 5 kwietnia 2017r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722). Rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 6 kwietnia 2017r. i znosi ono obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych ale utrzymuje następujące zakazy i nakazy obowiązujące wszystkich hodowców ptaków:

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 11 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.00 do 15.00.

Wiosna to idealny czas na zmiany. Taką okazją był udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie realizowanego we współpracy z Salonem Fryzjerskim "Patrick & Matyja" Glamour Hair w Głogowie. Dzięki uprzejmości Salonu w dniu 25.03.2017r. trzy losowo  wybrane uczestniczki warsztatów "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" zostały poddane zabiegom fryzjerskim. Efekty metamorfozy były imponujące!

Urząd Gminy Głogów informuje, że wykorzystując dogodne warunki pogodowe jakie pojawiły się po okresie mrozów i opadów śniegu, przystąpiono do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg należących do gminy Głogów.

Nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego na projekt kartki wielkanocnej, przedstawiamy nazwiska zwycięzców:
- Malwina Fras z Zespołu Szkół w Serbach
- Lena Sawicka ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie!
Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się na Spotkaniu Wielkanocnym w Serbach, dnia 9 kwietnia o godzinie 15.00.

25 marca odbyły się Gminne Manewry Ratowniczo-Pożarnicze jednostek OSP Gminny Wiejskiej Głogów. Manewry zostały zorganizowane dzięki współpracy Pani Wójt, Joanny Gniewosz z Zarządem Gminnym OSP oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu. Do ćwiczeń przystąpiły jednostki z Borku, Ruszowic, Przedmościa, Szczyglic, Wilkowa oraz Serbów.

Wieczorem dnia 24.03.2017 Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Renata Przygoda otrzymała informację od mieszkańca Przedmościa o znalezieniu orła bielika z uszkodzonym skrzydłem. Na noc ptak został pod opieką opieką osób, które go znalazły. Następnego dnia orła przewieziono do weterynarza.Wstępna diagnoza wykazała, że nie ma on złamanych kości ale zaleca sie przetransportowanie go do azylu dla ptaków drapieżnych w Zielonej Górze. Pracownicy referatu odwieźli orła pod wskazany adres i oddali w ręce specjalistów. Dziękujemy Panu Markowi i Pani Doktor z przychodni " ORIVET"  za okazaną pomoc. 

Serdecznie zapraszamy na Turniej Mini Piłki Siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Głogów- Joanny Gniewosz, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Wilkowie. Turniej odbędzie się 01 kwiecień 2017 r. (sobota) godzina 9.30. Uczestnicy: Dziewczęta w kategorii „czwórki” – startują drużyny 4 – osobowe + 1   zawodniczka rezerwowa (rocznik 2004 i młodsze)      

W dniu 27.03.2017r. w Świetlicy Środowiskowej w Serbach  odbyły się wielkanocne warsztaty ceramiczne zorganizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu.  Podczas spotkania uczestnicy doskonalili technikę modelowania gliny oraz poznali sztukę formowania odlewów gipsowych.

W minionym tygodniu Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy uczestniczyła w kolejnych zebraniach wiejskich w miejscowościach: Stare Serby, Klucze, Krzekotów, Serby, Borek i Zabornia. Zebrania miały charakter sprawozdawczy.
Sołtysi poszczególnych miejscowości złożyli sprawozdania z działalności Rad Sołeckich za rok 2016.

 

GODZINY OTWARCIA ORLIKA w SERBACH 2017 rok

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy w Głogowie,
która odbędzie się w dniu 27.03.2017
roku o godz. 14:30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu
przy ul. Szkolnej 17.


Uczestniczki warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz uczestnicy spotkań, które odbywają się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” pragną wesprzeć pomoc kierowaną na rzecz Pani Joanny Konkel, która zmaga się z nowotworem wewnątrz rdzeniowym. Czytaj więcej

      Współpraca z Zakładem Karnym w Głogowie.

      W ramach podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie od listopada 2016r do marca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie uczestniczył w realizacji  Programu dla Sprawców Przemocy Domowej "Partner".

      Program miał charakter edukacyjno-korekcyjny. Naczelnym celem programu była redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program skoncentrowany był na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. 

Celem prowadzonych zajęć było między innymi:
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc i jakie są formy przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia przemocy,
- nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji.

Zajęcia prowadziła Ewelina Śmietana, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głogów.

Informujemy, że w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” w 2017 roku w kwocie 26.334,19 zł. Łączna wartość zadania wyniesie około 31.000,00 zł.

 

W minionym tygodniu Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy uczestniczyła w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Bytnik, Przedmoście, Turów i Ruszowice. Zebrania miały charakter sprawozdawczy.
Sołtysi poszczególnych miejscowości złożyli sprawozdania z działalności Rad Sołeckich za rok 2016.


 

W poniedziałek 20 marca 2017r. Pani Wójt Joanna Gniewosz, wraz z pracownikami Urzędu Gminy, odwiedziła Zespół Szkół w Przedmościu oraz Szkołę Podstawową w Wilkowie, a dzień później wizytowała Zespół Szkół w Serbach. Celem było spotkanie z uczniami wymienionych szkół, jak i rozmowa o ich potrzebach oraz wnioskach co chcieliby zmienić, zrobić w swojej małej ojczyźnie. W pogodnej atmosferze uczniowie dyskutowali z Panią Wójt, a na koniec spotkania zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Podobne rozmowy z uczniami, będą odbywały się cyklicznie.   

 

Dnia 10 marca 2017r. w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu miała miejsce Gala Finałowa konkursuSołtys Roku 2016”. Naszą Gminę reprezentowała Pani Wójt Joanna Gniewosz wraz z nominowaną do nagrody Sołtys Przedmościa Małgorzatą Pinkowską. 

 

 

W dniach 15 i 16 marca odbyły się warsztaty w ramach programu "Akademia Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Tematem przewodnim były ozdoby wielkanocne.


SOŁECTWO


Data i godzina
BYTNIK


16.03.2017 r. godz. 17;00


BOREK


24.03.2017 r. godz. 18;30


GRODZIEC MAŁY


28.03.2017 r. godz. 18;30

KRZEKOTÓW


22.03.2017 r. godz. 17;00


KLUCZE


20.03.2017 r. godz. 18;30

PRZEDMOŚCIE


16.03.2017 r. godz. 18;00


RUSZOWICE


17.03.2017 r. godz. 18;30


SERBY


22.03.2017 r. godz. 18;30


STARE SERBY


20.03.2017 r. godz. 17;00


SZCZYGLICE


27.03.2017 r. godz. 18;30


TURÓW


17.03.2017 r. godz. 17;00


WILKÓW


28.03.2017 r. godz. 17;00


ZABORNIA


24.03.2017 r. godz. 17;00


W dniu 08 marca 2017r. w Legnicy odbył się kolejny Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Celem konkursu jest wsparcie bezpieczeństwa  przez nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy  i umiejętności pomocy sobie i innym oraz bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń i w życiu codziennym.

Ważnym wydarzeniem tego tygodnia był uroczyście obchodzony Dzień Kobiet. Bardzo miło było nam gościć najbliższe naszym sercom KOBIETY: mamy,  babcie, ciocie i siostry. Uroczystość uświetniła swoją obecnością również Wójt Gminy Głogów - Joanna Gniewosz.

W dniu 13 marca 2017 r. Wójt Joanna Gniewosz wraz z Zastępcą Wójta Bożeną Dąbrowską oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Joanną Starczewską złożyły najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły drobne upominki wszystkim sołtysom z okazji ich święta.