• 1S.jpg

Artykuły

Uncategorised

Harmonogram Wyborczych Zebrań Wiejskich

herbgminaGlogow
Wójt Gminy Głogów Pan Bartłomiej Zimny zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie w trakcie których wybierani będą sołtysi i rady sołeckie. Harmonogram wszystkich zebrań oraz porządek obrad znajduje się w pliku poniżej.

Czytaj więcej: Harmonogram Wyborczych Zebrań Wiejskich 

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Głogów

herbgminaGlogowUprzejmie zapraszamy na VII Sesję Rady Gminy Głogów, która odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej: Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Głogów

Usuwanie azbestu

Osiągnięte poziomy recyklingu

Załączniki:
Pobierz plik (Poziomy_recyklingu.pdf)Poziomy_recyklingu.pdf[ ]132 kB

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

Marta Vašiček, tel. 76 836 55 79 (gospodarka nieruchomościami gminnymi: nabywanie i sprzedaż nieruchomości, dzierżawa i najem nieruchomości gminnych, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, nadawanie numerów porządkowych, nazewnictwo ulic i placów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych)

Referat Środowiska i Dróg

 

Alina Kaleta – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 81 (decyzje środowiskowe, zajęcie pasa drogowego)

Aneta Hnatyszak, tel. 76 836 55 58 (utrzymywanie czystości i porządku w gminie, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, ochrona środowiska, edukacja ekologiczna)

Beata Rychlik (zastępstwo Urszula Kubsz), tel. 76 836 55 58 (wycinka drzew, melioracje, opieka nad zwierzętami, wyłączenia z produkcji rolnej)

Małgorzata Moderska, tel. 76 836 55 66 (księgowość – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Józef Piotrowski, tel. 76 836 55 66 (naprawa i remonty dróg, uzgodnienia drogowe, zimowe utrzymanie dróg, przystanki, oświetlenie)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja_o wysokości_opłaty_odpady_tereny niezamieszkałe_2018.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty odpady tereny niezamieszkałe 2018.pdf[ ]164 kB
Pobierz plik (Deklaracja_o_wysokości_opłaty_odpady_ tereny zamieszkałe_2018.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty odpady tereny zamieszkałe 2018.pdf[ ]155 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf[ ]133 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf[ ]158 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury.pdf[ ]198 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf[ ]164 kB
Pobierz plik (Wniosek _o_przeniesienie_decyzji_środowiskowej.pdf)Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.pdf[ ]172 kB
Pobierz plik (Wniosek _o_umieszczenie_reklamy _w_pasie_drogowym.pdf)Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf[ ]127 kB
Pobierz plik (Wniosek_oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf)Wniosek oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wpis_do_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o wpis o rejetru działalności regulowanej.pdf[ ]192 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na amatorski_połów ryb.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf[ ]133 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_opróżnianie_zbiorników_bezodpływowych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie_schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie_schronisk i opiekę nad zwierzętami[ ]158 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usunięcie drzew.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_utrzymywania_psa rasy_uznanej_za_agresywną.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.pdf[ ]130 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zjazd.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na zjazd.pdf[ ]127 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_zajęcie_pasa_drogowego_awaria.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego awaria.pdf [ ]128 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wykreślenie_z_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o wykreślenie z rejetru działalności regulowanej.pdf[ ]182 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_zmianę_wpisu_do_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o zmianę wpisu do rejetru działalności regulowanej.pdf [ ]188 kB
Pobierz plik (Wniosek_zgłoszenie_o_zamiarze_usunięcia_drzew.pdf)Wniosek zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.pdf[ ]156 kB

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

herbgminaGlogow
Wójt Gminy Głogów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku na terenie Gminy Głogów.
Pełną treść zarządzenia Wójta Gminy jest dostępna tutaj

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem przez Gminę Głogów płatności masowych, zachęcamy do dokonywania wpłat na indywidualne numery kont, nadane każdemu podatnikowi przez Urząd Gminy Głogów. Indywidualne numery kont dotyczą wpłat za wodę i ścieki, odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości.
Wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat w Banku Spółdzielczym w Głogowie na ul. Grodzka 37 lub ul. Sikorskiego 15. Zachęcamy również do płatności przelewem na podane konto indywidualne podatników.

Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Głogów

herbgminaGlogowUprzejmie zapraszamy na VI Sesję Rady Gminy Głogów, która odbędzie się w dniu 24.01.2019 o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej: Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Głogów

Uwaga mieszkańcy Gminy Głogów

Uwaga mieszkańcy Gminy Głogów. Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 19 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego, jednocześnie umożliwiający  upamiętnienie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
Obszar: Gmina Głogów,
Termin: 19 stycznia 2019 roku, godzina 12.00
Sposób przekazania sygnału:  - 12.00 “ogłoszenie alarmu” modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut.

Czytaj więcej: Uwaga mieszkańcy Gminy Głogów

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń na wymianę źródła ciepła

Szanowni Mieszkańcy,
W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 - Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Głogów w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2019 r. poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania. 

DOFINANSOWANIE DOTYCZY:  

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze zgłoszeń na wymianę źródła ciepła

INFORMACJA O PROWADZONYM NABORZE

Nabór na stanowisko Główny księgowy GOPS GŁOGÓW.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.  Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy wyznaczono na dzień 16 stycznia 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zmiany

Informujamy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego można składać od dnia 01 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, pok. 209 od poniedziałku do piatku w godz. od 8:00 do 13:30. Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdują się poniżej.

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zmiany

Ostrzeżenie 5/2019

Ostrzeżenia meteorologiczne: Oblodzenie
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Ważne:
Od: 2019-01-09 22:00
Do: 2019-01-10 09:00

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Uwagi: Brak.

Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu


Zadbaj o bezpieczeństwo

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

Czytaj więcej: Zadbaj o bezpieczeństwo 

Życzenia Noworoczne

zyczenia sywlester

INFORMACJA O PROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Nabór na stanowisko inspektora ds. oświaty i kadr:

W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert.  Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy wyznaczono na dzień 4 stycznia 2019 r.

INFORMACJA O PROWADZONYCH NABORACH NA STANOWISKA URZĘDNICZE

1.       Nabór na stanowisko informatyka:
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.  Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 2.       Nabór na stanowisko głównego specjalistę ds. inwestycji:
W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 3.       Nabór na stanowisko inspektora ds. oświaty i kadr:
W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert.  Nie zakończono jeszcze analizy formalnej.  Osoby, które się zakwalifikują, zostaną poinformowane do dnia 28.12.2018 r. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga! Ważna informacja dla hodowców drobiu prowadzących chów przyzagrodowy!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że 5 kwietnia 2017r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722).

Czytaj więcej: Uwaga! Ważna informacja dla hodowców drobiu prowadzących chów przyzagrodowy!

Uwaga!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów informujemy, że w dniu 31 grudnia 2018 roku kasa Urzędu Gminy Głogów będzie nieczynna (inwentaryzacja).

Wesołych Świąt!

Ostrzeżenie meteorologiczne!

DUW: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY!

Od 22:00/19.12.2018 do 09:00/20.12.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, Jelenia Góra, jeleniogorski, kamiennogórski, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwowecki, polkowicki, zgorzelecki i złotoryjski.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Głogów informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Głogów w wysokości 2 050 000,00 zł

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Spotkanie opłatkowe w Gminie Głogów

Wigilia zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu to już tradycja, która na stałe wpisała się w harmonogram naszych wydarzeń. Impreza ta zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem i nie inaczej było w tym roku.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe w Gminie Głogów

Terminy wypłat w miesiącu grudniu 2018

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że wypłata świadczeń w miesiącu grudniu 2018 r., będzie realizowana w następujących terminach:
 • 20 grudnia - Świadczenia Rodzinne, 500+
 • 21 grudnia - Fundusz Alimentacyjny,

Uwaga!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów, informjemy że w związku ze skróconym czasem pracy Banku Spółczielczego w dniu 19 grudnia 2018 r. kasa urzędu gminy czynna będzie od 9.30 do 15.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne!

Dolnośląski Urząd Wojewódzki ostrzega: dzisiaj (od godziny 16.00) do jutra (do godziny 10.00) należy spodziewać się temperatury poniżej zera, a co za tym idzie oblodzenia na drogach! Prosimy zachować ostrożność.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na zadanie pn." Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Głogów w wysokości 2 050 000,00 zł".

Po kliknięciu " Czytaj więcej.." dostępne informacje szczegółowe.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zbadania zdolności kredytowej

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 43/2018 Wójta Gminy Głogów
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Głogów
dnia wolnego od pracy(24 grudnia 2018 r.)
i ustalenia terminu jego odpracowania
nastąpi dnia 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach od 730 do 1530.

II edycja ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Zgłaszać można przedsięwzięcia przydatne mieszkańcom i warte popularyzacji, które zostały sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Czytaj więcej: II edycja ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Uwaga mieszkańcy!

Informujemy, że obecnie trwa przestawianie pojemników do zbiórki selektywnej, które znajdują się pod liniami wysokiego napięcia. Wniosek Spółki GPK–SUEZ Głogów Sp. z o.o. spowodowany był obawą porażenia prądem pracowników spółki.

Obrady I sesji Rady Gminy Głogów

Podczas wczorajszych (19 listopada) obrad I sesji Rady Gminy Głogów ślubowanie złożył Wójt Gminy Głogów Bartłomiej Zimny oraz radni. Wybrano również Przewodniczącego Rady Gminy Głogów, którym został Piotr Cypryjański oraz jego zastępców: Ireneusza Czyczyka i Andrzeja Konowalczyka.

Czytaj więcej: Obrady I sesji Rady Gminy Głogów

Ostrzeżenie meteorologiczne!

DUW: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY!

Od 21:30/20.11 do 07:30/21.11.2018 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bolesławiecki, głogowski, górowski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, średzki, trzebnicki, wołowski i Wrocław.

Droga w budowie

Mimo niskich temperatur, póki co nic nie wskazuje na to, że inwestycja ta się opóźni. Trwa realizacja zadania „Budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy Szkole w Serbach”.

Czytaj więcej: Droga w budowie

Podziękowali sobie za współpracę

Wczoraj odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Głogów w kadencji 2014-2018. Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2019 rok oraz określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie Wójta Gminy Głogów z działalności w kadencji 2014-2018. 

Czytaj więcej: Podziękowali sobie za współpracę

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Głogów informuje, że w związku z dużą dynamiką i do końca niepewną sytuacją, co do uwzględnienia przez firmę świadcząca usługi wywozu odpadów komunalnych GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie święta dnia 12.11.2018 r. w harmonogramach usługi wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie gromadzonych nastąpi przesunięcie odbioru odpadów na dzień następny.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów

Informuję Szanownych Państwa, że w dniach 14 – 16 listopada 2018 r. na terenie Gminy Głogów odbędą się ćwiczenia Sił Zbrojnych oraz administracji publicznej.
Na terenie Gminy w dniach 14 - 16 listopada 2018 roku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na remizach OSP:
- modulowany dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut                    
  „OGŁOSZENIE ALARMU”
- ciągły dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut.                        
„ODWOŁANIE ALARMU” .
Mieszkańcy nie wykonują żadnych czynności alarmowych.

Czytaj więcej: Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów

W poniedziałek 12.11.2018 Urząd Gminy Głogów będzie nieczynny

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że dnia 12.11.2018 r. Urząd Gminy Głogów będzie nieczynny. 


Uwaga mieszkańcy

Szanowni Państwo.
Informujemy, że dnia
14.11.2018 r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie będzie czynny do godz. 11:30

Zakończyło się zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów”

 Zadanie wykonała firma EKO24 z siedzibą w Dębnie. W ramach zadania usunięto ponad 43 tony azbestu z 15 nieruchomości. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 19.179,90 zł z czego na część kosztów pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Zakończyło się zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów”

Uroczysta Msza Święta z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

W najbliższą niedzielę (11 listopada) o godzinie 17.00 w kościele w Serbach odbędzie się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym jakże ważnym wydarzeniu.

Droga w Borku oddana do użytku

Mieszkańcy Borku doczekali się nowej drogi. Droga gminna w Borku (w pobliżu pałacu) została już oddana do użytku. Wartość tej inwestycji to 187.519,39.

Czytaj więcej: Droga w Borku oddana do użytku

Zaproszenie na LXIV Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na LXIV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 31.10.2018 roku o godz. 14:45 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej: Zaproszenie na LXIV Sesję Rady Gminy Głogów

Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2018

Zrealizowaliście lub może jeszcze realizujecie ciekawe, pożyteczne lokalne działania? Jeśli tak, to warto je zgłosić do konkursu na najciekawsze inicjatywy realizowane na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.

Czytaj więcej: Inicjatywa Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2018

Wyniki wyborów

Wyniki tegorocznych wyborów samorządowych dostępne są na stronie Gminy Głogów w zakładce "Wybory". Są to pliki w formacie PDF dodane jako załącznik (na dole strony). Poniżej dokładny link do tej witryny.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów 

Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 20 października 2018 r.

Informujemy, że  Gminna Komisja Wyborcza w Głogowie w dniu 20 października 2018 r. będzie pełnić dyżur telefoniczny. Wszelkie zapytania i informacje będzie można składać pod numerem telefonu: 507640873.

ROZPOCZĘCIE PRACY PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Informujemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania na terenie Gminy Głogów rozpoczną prace w następujących lokalach wyborczych w dniu 21 października 2018 r. o godz. 6,00:

·         Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 1 w Ruszowicach – świetlica wiejska – ul. Tęczowa 55;

·         Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 2 w Przedmościu – Szkoła Podstawowa w Przedmościu – ul. Szkolna 3;

·         Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 3 w Serbach – Szkoła Podstawowa w Serbach – ul. Ogrodowa 18;

·         Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 4 w Wilkowie – Szkoła Podstawowa w Wilkowie – ul. Głogowska 5a.

Zapraszamy

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że z powodu prac remontowych na sieci elektroenergetycznej wykonywanych przez firmę Tauron i brakiem zasilania na SUW Wilków, w dniu 15.10.2018r. (poniedziałek) w godzinach 900 –1500 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Wilków, Stare Serby i Klucze i Krzekotów.
Za utrudnienia przepraszamy.

PKP Przetarg ustny nieograniczony

PKP S.S. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Serby przy ul. Jana Nepomucena Umińskiego 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170 o pow. 0,1100 ha AM 1 , obręb 0012 Serby, gmina Głogów, woj. Dolnośląskie.

Czytaj więcej:  PKP Przetarg ustny nieograniczony

Mieszkanie PLUS

na strone 12102018

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz ds. Ustalenia Wyników Głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Ruszowicach – ul. Tęczowa 55 w składzie:

1.     Małgorzata Nowogońska     - Przewodnicząca Komisji
2.     Małgorzata Konys                - Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Emilia Ciosek                       - Członek Komisji
4.     Klaudia Durda                       - Członek Komisji
5.     Agnieszka Krupa                  - Członek Komisji
6.     Paweł Ruchel                        - Członek Komisji
7.     Grażyna Sawicka                  - Członek Komisji
8.     Honorata Sawicka                 - Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Glosowania Nr 2 w Przedmościu, ul. Szkolna 3 w składzie:

1.     Barbara Wiśniewska                - Przewodnicząca Komisji
2.     Katarzyna Ciciła                       - Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Jadwiga Bartman                      - Członek Komisji
4.     Bogusława Bobel                      - Członek Komisji
5.     Tomasz Bobel                           - Członek Komisji
6.     Wiesława Ekiert                        - Członek Komisji
7.     Małgorzata Keńska                   - Członek Komisji
8.     Elwira Porosło                          - Członek Komisji
9.     Ewa Rozbejko                           - Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w Serbach, ul. Ogrodowa 18 w składzie:


1.     Henryk Szumielewicz             - PrzewodniczącyKomisji
2.     Ewelina Murzyńska                - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.     Anna Radosz                          - Członek Komisji
4.     Andrzej Fendorf                     - Członek Komisji
5.     Aleksandra Kuczera               - Członek Komisji


6.     Rafał Piotrowski                     - Członek Komisji
7.     Katarzyna Sioła                      - Członek Komisji
8.     Agata Tarnowska                    - Członek Komisji
9.     Monika Zamkowska               - Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w Wilkowie, ul. Głogowska 5a w składzie:

1.     Ewelina Liskowska                - Przewodnicząca Komisji
2.     Agnieszka Urbańska               -Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Julianna Jałowiecka-Kuras     - Członek Komisji
4.     Maria Kaleta                           - Członek Komisji
5.     Tomasz Łabarewicz                - Członek Komisji
6.     Adam Marciniak                     - Członek Komisji
7.     Michał Radosz                        - Członek Komisji
8.     Stanisława Skoczylas              - Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Ruszowicach – ul. Tęczowa 55     w składzie:

1.     Katarzyna Molisak               - Przewodnicząca Komisji
2.     Ewa Borek                            - Z-ca Przewodniczącej Komisji


3.     Teresa Kida                           - Członek Komisji
4.     Jolanta Mikołajczak              - Członek Komisji
5.     Agnieszka Pałczyńska          - Członek Komisji
6.     Marta Tomulik                      - Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 w Przedmościu, ul. Szkolna 3 w składzie:

1.     Małgorzata Pinkowska               - Przewodnicząca Komisji
2.     Paweł Reński                              - Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Agnieszka Bagrowska                - Członek Komisji
4.     Zofia Ciemna                              - Członek Komisji
5.     Dorota Kałużna                           - Członek Komisji
6.     Marzena Siniawa                         - Członek Komisji
7.     Iwona Śnioszek                           - Członek Komisji
8.     Agnieszka Woźniak                     - Członek Komisji


Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w Serbach, ul. Ogrodowa 18 w składzie:

1.     Monika Adaszyńska                - PrzewodniczącaKomisji
2.     Patrycja Radosz                       - Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Anna Bandura                          - Członek Komisji
4.     Barbara Jasińska                      - Członek Komisji
5.     Bogusława Kubińska               - Członek Komisji
6.     Sandra Rymarkiewicz              - Członek Komisji
7.     Maria Stadther                         - Członek Komisji
8.     Natalia Szczyrek                      - Członek Komisji
9.     Magdalena Szymańska            - Członek KomisjiObwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w Wilkowie, ul. Głogowska 5a w składzie:

1.     Piotr Radosz                           - Przewodniczący Komisji
2.     Renata Moska                         -Z-ca Przewodniczącej Komisji

3.     Aleksandra Buzin                   - Członek Komisji
4.     Elżbieta Dąbrowska                - Członek Komisji
5.     Zofia Grzegorek                      - Członek Komisji
6.     Alina Kaleta                            - Członek Komisji
7.     Agnieszka Łabarewicz            - Członek Komisji
8.     Magdalena Mackiewicz          - Członek Komisji
9.     Anna Przybylska                     - Członek Komisji

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w ramach zadania pn. "Rozbudowa wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby.".

Czytaj więcej: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Droga "Borek-Zabornia" została już odebrana!

Niezwykle ważna i pozytywna wiadomość dla mieszkańców Gminy Głogów! Droga "Borek-Zabornia" została już odebrana. Koszt robót budowlanych wyniósł blisko 418.000,00 z czego około 92.000,00 pochodziło ze środków zewnętrznych. 

Czytaj więcej: Droga "Borek-Zabornia" została już odebrana!

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na: Nadzór inwestorski na zadanie pn. Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach". Szczegóły w załącznikach.

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert

Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Głogowie informuje, że w dniu 3 października 2018 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów w pokoju 321 odbędzie się publiczne losowanie numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Głogów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Wójt Gminy Głogów informuje, że spis wyborców sporządzony w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest wyłożony do wglądu w Urządzie Gminy Głogów, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w pokoju nr 323 (3 piętro) w godzinach jego urzędowania.
Udostąpnienie spisu wyborców nastąpuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Sprzątanie Świata

We wrześniu bieżącego roku dzieci oraz młodzież po raz kolejny dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.

Czytaj więcej: Sprzątanie Świata

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 21 września 2018 r.

Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie skreślenia z listy kandydata na radnego komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Jolanty Krasickiej w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Rady Gminy Głogów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Czytaj więcej: Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 21 września 2018 r. 

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 r.

 
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Głogów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Legnicy informuje, co następuje:

§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Głogów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

Czytaj więcej: Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 r.

Komunikat

Komunikat o szacowaniu strat w uprawie buraka cukrowego.


      Wójt Gminy Głogów informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 września 2018 r. w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej podano informację o dotknięciu przez suszę kolejnej uprawy- buraka cukrowego.

W związku z powyższym powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Gminna Komisja zobowiązana jest do oszacowania strat w uprawie buraka cukrowego spowodowanych przez suszę.

       Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wniosek o oszacowanie strat, posiadający w gospodarstwie rolnym uprawę buraka cukrowego zostaną poinformowani o kolejnych oględzinach
i szacowaniu strat w uprawie przez Komisję.

 

 

Jesienne prace polowe

                            krus                 "Jesienne prace polowe”

Jeszcze w niektórych gminach trwają obchody dożynkowe po zbiorach żniwnych a już inspektorzy KRUS oraz radcy PIP przygotowują kolejne wizytacje, tym razem jesiennych prac okopowych, podczas których, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę. Praca rolnika jest wielozadaniowa i ciężka, uzależniona w szczególny sposób od pory roku i pogody. Bardzo ważne jest, aby na co dzień stosować kilka prostych zasad, które pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach wypadków w szczególności podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi:

·         Przed przystąpieniem do pracy z maszynami i urządzeniami należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi i przestrzegać stosownych zapisów;

·         Agregowanie maszyn i narzędzi powinno być wykonane jedynie przez kierowcę ciągnika chyba, że producent w instrukcji obsługi, określa inny sposób;

·         Przed wyjazdem z gospodarstwa na drogę publiczną należy zabezpieczyć zestaw w taki sposób,aby nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego;

·         W pobliżu pracujących maszyn nie powinni znajdować się ludzie i zwierzęta;

·         Wszelkie przekładnie i wały przegubowo-teleskopowe powinny być zabezpieczone wymaganymi osłonami;

·         Niedopuszczalne jest przewożenie ludzi na ładunkach objętościowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Dobre praktyki BHP przy uprawie i zbiorze roślin okopowych", które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.
Ponadto informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’) oraz w placówkach KRUS – zapraszamy.
\
Materiały źródłowe: broszury informacyjne KRUS
Opracowała : Alicja Fic – inspektor KRUS w Polkowicach

Informacja Państwowego Urzędu Pracy

Głogów, dnia 12.09.2018 r.


logo pup


Szanowni Pracodawcy,

Informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie otrzymałz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 123,3 tys. zł

W okresie od 17 do 21 września 2018 r. uruchamiamy nabór wniosków na kształcenie ustawiczne, tj. szkolenia zawodowe, egzaminy, studia podyplomowe dla pracowników, bądź samych pracodawców.

Szczegóły dot. naboru wniosków:

http://pup.glogow.pl/forma-aktywizacji/359/krajowy-fundusz-szkoleniowy-nabor-wnioskow

<uwaga! po naciśnięciu klawisza Ctrl i kliknięciu w poniższelinki, nastąpi przekierowanie do właściwej informacji zamieszczonej na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Głogowie>


Zapraszam do składania wniosków i skorzystania z pieniędzy na KFS.

PONADTO MAMY PIENIĄDZE I MOŻEMY ZWRÓCIĆ:

Czytaj więcej: Informacja Państwowego Urzędu Pracy

Gminna Komisja Wyborcza w Głogowie - harmonogram dyżurów

 
KOMUNIKAT

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie:

Piątek (14.09.2018) w godzinach od 12.00 – 16.00
Sobota (15.09.2018) w godzinach od 12.00 – 16.00
Poniedziałek (17.09.2018) w godzinach od 10.00 – 14.00 i 20.00 – 24.00
Wtorek (18.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
Środek (19.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
Czwartek (20.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
Piątek (21.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
Poniedziałek (24.09.2018) w godzinach od 14.30 – 15.30
Wtorek (25.09.2018) w godzinach od 10.00 – 11.00 i 14.30 – 15.30
Środa (26.09.2018) w godzinach od 10.00 – 11.00 i 18.00 – 24.00
 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie mieści się w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowa 1, w pokoju 321 (tel. 076 836-55-57)

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie

 
KOMUNIKAT

 
Gminna Komisja Wyborcza w Głogowie informuje, że w dniu 13 września 2018 r. pełni dyżur w godzinach od 14.00 - 15.30. Harmonogram dyżurów na następne dni zostanie podany w kolejnym komunikacie.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie mieści się w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowa 1, w pokoju 321 (tel. 076 836-55-57)

Informacja z otwarcia ofert - Serby

Informacja z otwarcia ofert  które wpłynęły  w przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
Budowa drogi przeciwpożarowej i chodnika przy Szkole w Serbach.”

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert - Serby

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert  które wpłynęły  w przetargu nieograniczonym na zadanie pn:

Remont Budynku gminnego   w Starych Serbach dz.23/2[ Intensywne opady deszczu i silny wiatr październik 2017]”

 

Czytaj więcej: Informacja z otwarcia ofert

Kolarskie emocje w Wilkowie

Za nami kolejna edycja wyścigu szkółek kolarskich w Wilkowie. Nie zabrakło emocji, świetnej zabawy i zdrowej- sportowej rywalizacji.

Czytaj więcej: Kolarskie emocje w Wilkowie 

Gmina Głogów na Facebook!

Chcemy na bieżąco informować Państwa zarówno o realizowanych inwestycjach, jak i o planach które będą wykonywane w przyszłości. Pragniemy Państwa zaprosić na nasze oficjalne konto na portalu Facebook, gdzie można znaleźć wszelkie informacje na temat tego co się dzieje w Gminie Głogów.

Czytaj więcej: Gmina Głogów na Facebook!

Terminarz zebrań wiejskich

Wójt Gminy Głogów Pani Joanna Gniewosz zaprasza mieszkańców gminy na zebrania wiejskie.

.

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że istnieje możliwość refundacji pokrycia kosztów dożywiania w szkole i przedszkolu dla dzieci z terenu gminy wiejskiej Głogów. Kryterium dochodowe ustalone w pomocy społecznej uprawniające do korzystania z pomocy w tej formie wynosi Od 514 zł - do 771 zł na osobę w rodzinie. Wnioski o udzielenie pomocy składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie w pokoju nr. 214 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Stypendia socjalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, iż w terminie od 03 do 15 września 2018r. można składać Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielenie pomocy, w formie stypendium szkolnego uzależnione jest między innymi od kryterium dochodowego w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł netto.
Informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Piaskowa 1, II piętro pokój nr 214, tel. 76 836 55 51.

Czytaj więcej: Stypendia socjalne

Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” wrzesień 2018 r.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkania organizowane we wrześniu. W załączniku znajduje się harmonogram dyżurów.
Załączniki:
Pobierz plik (grafik_dyzury_wrzesień_2018.pdf)grafik_dyzury_wrzesień_2018.pdf[ ]302 kB

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że od dnia 30.08.2018 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze w ulicy Sosnowej w Wilkowie w związku z przebudową drogi. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2018r. Za utrudnienia przepraszamy.

Wspólne rozmowy z Powiatem Głogowskim

W dniu dzisiejszym (21.08.2018) wójt Gminy Głogów pani Joanna Gniewosz oraz członek Zarządu Powiatu Głogowskiego pan Jeremi Hołownia spotkali się w Szczyglicach. Tematem wizyty był rów, który przechodzi przez tę miejscowość oraz wspólne zabiegania aby w jak najszybszym tempie został on wyczyszczony i udrożniony.

Czytaj więcej: Wspólne rozmowy z Powiatem Głogowskim 

Dożynki Gminne Przedmoście 2018

Żniwa na terenie Gminy Głogów dobiegły już końca. Zgodnie z tradycją prace polowe zakończono symbolicznymi dożynkami. Podczas święta rolnicy dziękowali za tegoroczne zbiory i prosili o urodzaj w kolejnych latach.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne Przedmoście 2018

Zmiana ustawy Prawo łowieckie

Gmina Głogów informuje, że z dniem 23.08.2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 08 sierpnia 2018 r. poz. 1507).

Czytaj więcej: Zmiana ustawy Prawo łowieckie

Ostrzeżenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie powiat głogowski
Ważność: od godz. 11:00 dnia 24.08.2018 do godz. 21:00 dnia 24.08.2018
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Pomoc dla głogowskiej policji

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie otrzymała psa tropiącego, który będzie pomagał funkcjonariuszom odnajdywać narkotyki. Owczarek niemiecki został zakupiony dzięki Gminie Głogów. Wczoraj (23.08.2018) odbyło się oficjalnie przekazanie oraz pokaz umiejętności Mirty.

Czytaj więcej: Pomoc dla głogowskiej policji 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zamieszczamy ostrzeżenie meteorologiczne Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.

Czytaj więcej: UWAGA MIESZKAŃCY!

Poszukiwane rodziny wspierające

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

Czytaj więcej: Poszukiwane rodziny wspierające

Komunikat o szacowaniu strat w uprawie ziemniaka

Wójt Gminy Głogów informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22 sierpnia 2018 r. w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej podano informację o dotknięciu przez suszę kolejnej uprawy – ziemniaka.

Czytaj więcej: Komunikat o szacowaniu strat w uprawie ziemniaka

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 20.08.2018 r. Urząd Gminy Głogów czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

"Wniebowianki" w Gminie Głogów

"Wniebowianki" to wydarzenie, które stało się już tradycją w Ruszowicach. Obchodzone jest rokrocznie aby podziękować za wszystkie zbiory.

Czytaj więcej: "Wniebowianki" w Gminie Głogów

"W cieniu Kolegiaty" z Gminą Głogów

Tradycyjnie jak co roku podczas imprezy "W cieniu Kolegiaty" można było znaleźć stoisko Gminy Głogów. Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania się zespołów ludowych z terenu naszej gminy.

Czytaj więcej: "W cieniu Kolegiaty" z Gminą Głogów

Informacja na temat utrzymania rowów melioracyjnych

Mieszkańcy Gminy Głogów, Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) w utrzymywaniu urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści.

Czytaj więcej: Informacja na temat utrzymania rowów melioracyjnych

Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na LX Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 23.08.2018 roku o godz. 14:45 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej: Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Głogów

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Głogów przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz uchwały Rady Gminy Głogów nr XXIII/133/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Głogów (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 15 lipca 2016 r., poz. 3559) obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:

Czytaj więcej: Obowiązki właścicieli nieruchomości

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 13.08.2018 r. Urząd Gminy Głogów  czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 09.08.2018 r. Urząd Gminy Głogów  czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Z uwagi na przebudowę drogi w miejscowości Borek w kierunku Przedmościa (działka ew. nr 84/1 obręb Borek – Zabornia) wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym.
Przewidywany termin zakończenia przebudowy 30.09.2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniach 07.08.2018 r. – 08.08.2018 r.  Urząd Gminy Głogów czynny będzie do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Zamieszczamy ostrzeżenie meteorologiczne Biura Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu.

Ostrzeżenie

Zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu.


Umowa na przebudowę drogi Borek-Zabornia podpisana

W dniu dzisiejszym (02.08.2018 r) zastępca Wójta Gminy Głogów Pani Bożena Dąbrowska w zastępstwie wójta Joanny Gniewosz podpisała umowę z firmą „Zygmunt Jaremowicz-Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Głogowie" na przebudowę drogi gminnej Borek-Zabornia (droga dojazdowa do gruntów rolnych).

Czytaj więcej: Umowa na przebudowę drogi Borek-Zabornia podpisana

UWAGA! KOMUNIKAT!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 2 sierpnia 2018 o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Wilkowie.

Umowa na ul. Sosnową podpisana

W dniu dzisiejszym (02.08.2018 r.) zastępca Wójta Gminy Głogów Pani Bożena Dąbrowska w zastępstwie wójta Joanny Gniewosz podpisała umowę z firmą Ragen Sp. z.o.o. w Głogowie na przebudowę drogi gminnej (ul. Sosnowa) w Wilkowie.

Czytaj więcej: Umowa na ul. Sosnową podpisana

UWAGA! KOMUNIKAT!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 1 sierpnia 2018 w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Wilkowie do czasu odwołania.

 

UWAGA MIESZKAŃCY!

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 01.08.2018 r. Urząd Gminy Głogów (łącznie z ewidencją ludności oraz kasą) czynny będzie do godz. 15:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca wysokości środków finansowych z Funduszu Sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2019 roku

Wójt Gminy Głogów przekazuje informację dotyczącą wysokości środków finansowych z Funduszu Sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2019 roku, wyliczonych na podstawie wzoru z ustawy o Funduszu Sołeckim ( Dz.U. 2014 poz. 301).


Lp.

Sołectwo

Wysokość kwoty

1

Borek

26 265,60 zł2

Bytnik

14 384,63 zł3

Grodziec Mały

34 686,98 zł4

Klucze

19 983,71 zł5

Krzekotów

15 386,09 zł6

Przedmoście

45 520,98 zł7

Ruszowice

45 520,98 zł8

Serby

45 520,98 zł9

Serby Stare

15 249,53 zł10

Szczyglice

19 528,50 zł11

Turów

15 932,34 zł12

Wilków

42 607,63 zł13

Zabornia

12 745,87 złRazem:

353 333,82 zł
Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów.

Informuję Szanownych Państwa, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. odbędzie się trening wczesnego ostrzegania i alarmowania.
Na terenie gminy w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na remizach OSP.
- o godz. 17:00 – 17:03 – modulowany dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut „OGŁOSZENIE ALARMU”
- o godz. 17:04 – 17:07 – ciągły dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut „ODWOŁANIE ALARMU”
Podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 96/.

Trening wczesnego ostrzegania i alarmowania

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów.

 

Informuję Szanownych Państwa, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. odbędzie się trening wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na terenie gminy w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na remizach OSP.
- o godz. 17:00 – 17:03 – modulowany dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut „OGŁOSZENIE ALARMU”
- o godz. 17:04 – 17:07 – ciągły dźwięk syren w okresie 3 (trzech) minut „ODWOŁANIE ALARMU”
Podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. /Dz. U. z 2013 r. poz. 96/.
Załączniki:
Pobierz plik (LIX.287.2018.pdf)LIX.287.2018.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5152 kB

Wrócili cali i zdrowi

W sobotę z Międzywodzia wrócił drugi turnus kolonii gminnej. Wypoczęte, uśmiechnięte i pełne wrażeń dzieci bezpiecznie powróciły do swoich domów.

Czytaj więcej: Wrócili cali i zdrowi

Informacje o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:


 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 836 55 55 lub za pośrednictwem
  adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby: Piaskowa 1,
  67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Promesy odebrane

W dniu wczorajszym (26.07.2018) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oficjalnie przekazano promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych..

Czytaj więcej: Promesy odebrane 

Harmonogram dowsatw wody

Urząd Gminy w Głogowie informuje mieszkańców miejscowości Wilków, Klucze, Stare Serby i Krzekotów o miejscach i godzinach dostaw wody od dnia 27 lipca 2018r. :
Stare Serby 10 (koło krzyża) ok. 9.00 do 9.15 i ok. 17.00 do 17.15
Klucze:
1.    Klucze 3 (koło sali wiejskiej)ok. 9.25 do 9.40 i ok. 17.25 do 17.40
2.    Klucze 17 (koło przystanku) ok. 9.45 do 9.00 i ok. 17.45 do 18.00
Wilków:
1.    ul. Sosnowa 15 ok. 10.15 do 10.30       i ok. 18.15 do 18.30
2.    ul. Spółdzielcza 13 ok. 10.35 do 10.50 i ok.. 18.35 do 18.50
3.    ul. Żyznowska 7   ok. 11.00 do 11.15     i ok. 19.00 do 19.15
4.    ul. Nowy Wilków 6 ok. 11.20 do 11.35 i ok. 19.20 do 19.35
Krzekotów 12   ok. 11.50 do 12.05     i ok. 19.50 do 20.05


Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania „Łęgi Odrzańskie”  informuje o zmianie lokalizacji  doradztwa, które miało się odbyć  31 lipca 2018r. w Przedmościu  będzie miało miejsce w Urzędzie Gminy Głogów w sali  Przewodniczącego  Rady Gminy, pokój nr 321, w godzinach od 8.30-12.30.

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 26.07.2018 r. Urząd Gminy Głogów czynny będzie do godz. 14:30 z wyłączeniem ewidencji ludności oraz biura podawczego, które będą czynne do godz. 15:30.
Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram dostaw wody

Urząd Gminy w Głogowie informuje mieszkańców miejscowości Wilków, Klucze, Stare Serby i Krzekotów o miejscach i godzinach dostaw wody w dniu 26 lipca 2018r. :
Stare Serby 10 (koło krzyża) ok. 11.00 do 11.15 i ok. 17.00 do 17.15
Klucze:
1.    Klucze 3 (koło sali wiejskiej)ok. 11.25 do 11.40 i ok. 17.25 do 17.40
2.    Klucze 17 (koło przystanku) ok. 11.45 do 12.00 i ok. 17.45 do 18.00
Wilków:
1.    ul. Sosnowa 15 ok. 12.15 do 12.30       i ok. 18.15 do 18.30
2.    ul. Spółdzielcza 13 ok. 12.35 do 12.50 i ok.. 18.35 do 18.50
3.    ul. Żyznowska 7   ok. 13.00 do 13.15     i ok. 19.00 do 19.15
4.    ul. Nowy Wilków 6 ok. 13.20 do 13.35 i ok. 19.20 do 19.35
Krzekotów 12   ok. 13.50 do 14.05     i ok. 19.50 do 20.05


UWAGA! KOMUNIKAT!

W dniu wczorajszym (25.07.2018 r.) nie odebrano odpadów selektywnych w workach w miejscowości Serby (ul. Słoneczna) oraz odpadów zmieszanych w Grodźcu Małym. Powodem tej sytuacji była awaria samochodów. Odpady będą odebrane w dniu dzisiejszym w godzinach porannych.

UWAGA MIESZKAŃCY !

Informujemy, że z powodu upałów w dniu 25.07.2018 r. Urząd Gminy Głogów czynny będzie do godz. 14:30, ewidencja ludności oraz kasa czynne będą do godziny 16:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! KOMUNIKAT!

W miejscowościach: Wilków, Krzekotów, Stare Serby oraz Klucze wykryto 1-2 pałeczki bakterii coli w wodzie. Obecnie woda zdatna jest tylko i wyłącznie do celów porządkowych. Apelujemy o jej nie spożywanie! Informujemy, że w dniu dzisiejszym w godzinach 17:00-20:00 wodę pitną będzie można pobrać z beczkowozów. W dniu jutrzejszym zostanie podany harmonogram dostarczania wody pitnej.

 

Przystąpienie do opracowania projektu

Informacja o przystąpieniu do opracowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, Prezydenta Miasta Jelenia Góra i linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK na terenie województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej: Przystąpienie do opracowania projektu

Ostrzeżenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 5
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo dolnośląskie powiat głogowski
Ważność: od godz. 11:00 dnia 18.07.2018 do godz. 09:00 dnia 19.07.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja – Kolonie letnie 2018 - Powrót

Informacja – Kolonie letnie 2018
organizowane przez Gminę Głogów
w Ośrodku Wczasowym ,,MARENA”, ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie
- TURNUS I
Powrót z kolonii do Międzywodzia dnia 19 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 18:00 – 19:00 parking przy TESCO ul. Piłsudskiego Głogów.

Informacja – Kolonie letnie 2018

Informacja – Kolonie letnie 2018
organizowane przez Gminę Głogów
w Ośrodku Wczasowym ,,MARENA”, ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie
- TURNUS II
Odjazd na kolonię do Międzywodzia dnia 19 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 07:00 rano z Głogowa, TESCO ul. Piłsudskiego.
Podstawienie autokaru o godz.06:30.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informujemy, że na wniosek Urzędu Gminy w Głogowie, decyzją nr WR.RET.070.197.2018.AR Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów na okres 3 lat.

Czytaj więcej: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

KOLONIE LETNIE 2018

Wakacje letnie już rozpoczęte a dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, to czas aktywnego wypoczynku. 10 lipca I grupa uczestników wyjechała na kolonię letnią  do Międzywodzia.

Czytaj więcej: KOLONIE LETNIE 2018

UWAGA MIESZKAŃCY

Za zgodą Wójta Gminy Głogów, Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie  informuje, iż istnieje możliwość powstania dodatkowych miejsc pracy. Informacja w powyżej sprawie znajduje się na:  

APEL O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY!!!

W związku z przedłużającym się okresem suszy i obniżeniem poziomu wód gruntowych, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.
Apelujemy do mieszkańców o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno – bytowe (napełnianie oczek wodnych i basenów, mycie samochodów, podlewanie upraw polowych, ogródków i trawników).
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dalszego niemożliwego do przewidzenia zwiększonego poboru wody, mogą następować okresowe problemy z dostawą wody o odpowiednim ciśnieniu.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY !

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie
Z dna 06 lipca 2018 r.
O stwierdzeniu przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg w Wilkowie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, po analizie sprawozdań z badań próbek wody pobranych dnia 02.07.2018 r. w wodociągu w Wilkowie stwierdził przydatność wody do pożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu w Wilkowie. Woda w badanym zakresie, pod względem mikrobiologicznym, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spotkanie Sołtysów

W dniu 4 lipca Wójt Joanna Gniewosz gościła sołtysów Gminy Głogów. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy związane z działalnością sołectw, realizację przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Sołeckich jak i sprawy zgłaszane przez sołtysów. Poruszane były również kwestie związane z organizacją Dożynek Gminnych, których gospodarzem w tym roku będzie sołectwo Przedmoście.

Czytaj więcej: Spotkanie Sołtysów

Informacja – Kolonie letnie 2018

Informacja – Kolonie letnie 2018
organizowane przez Gminę Głogów
w Ośrodku Wczasowym ,,MARENA”, ul. Turystyczna 1, 72-415 Międzywodzie
- TURNUS I
Odjazd na kolonię do Międzywodzia dnia 10 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 07:00 rano z Głogowa, TESCO ul. Piłsudskiego.
Podstawienie autokaru o godz.06:30.

Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” lipiec 2018 r.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 31. 07.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.30 do 15.30 dotyczące doradztwa z Leadera i dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Załączniki:
Pobierz plik (grafik lipiec 2018.doc)grafik lipiec 2018.doc[ ]138 kB

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz oraz Powiat Głogowski zapraszają na Imprezę Integracyjną „Słonecznie 2018”, która odbędzie się 13 lipca 2018 r. godz. 10:00 – 13:00 Teren rekreacyjny w Grodźcu Małym. Zadanie dofinansowane przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz oraz Powiat Głogowski zapraszają na Imprezę Integracyjną „Sportowo-Wakacyjnie 2018”, która odbędzie się 5 lipca na boisku sportowym w Ruszowicach godz. 10:00 – 14:00, 6 lipca na boisku w Wilkowie godz. 10:00 – 14:00. Zadanie dofinansowane przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Serdecznie zapraszamy

UWAGA MIESZKAŃCY !

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie z dnia 28 czerwca 2018 r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej prze wodociąg w Wilkowie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie, informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Wilków, Klucze, Krzekotów oraz Serby Stare, twierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do:
- przygotowania posiłków,
-mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
- mycia zębów i naczyń
- kąpieli noworodków i niemowląt.
Uwaga: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

UWAGA MIESZKAŃCY !

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Turów informujemy mieszkańców, że w dniu dzisiejszym (27.06.2018) ok godz. 12 zostanie podstawiony w okolicy świetlicy wiejskiej punkt do czerpania wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski na:

1. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”
2. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Od 1 lipca 2018r. na w/w świadczenia można składać wnioski drogą elektroniczną.
Od dnia 1 września 2018r. można składać wnioski na
1. Świadczenia rodzinne
Od 1 sierpnia 2018r. wnioski na świadczenia rodzinne można składać drogą elektroniczną.


Program rządowy ,,Dobry Start”

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Czytaj więcej: Program rządowy ,,Dobry Start”

Zaproszenie na LVIIi Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na LVIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 29.06.2018 roku o godz. 14:45 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322

Czytaj więcej: Zaproszenie na LVIIi Sesję Rady Gminy Głogów

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, Jelenia Góra, jeleniogórski, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.06.2018 do godz. 18:00 dnia 21.06.2018
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 10 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad. Porywy wiatru do 80 km/h mogą występować również poza burzami, przy przechodzeniu chłodnego frontu atmosferycznego późnym popołudniem.
SMS/RSO Woj. dolnośląskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Monitoring miejsc gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie Gminy Głogów w poszczególnych miejscowościach ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na plastik, makulaturę oraz szkło.Do takich miejsc systematycznie podrzucane są śmieci komunalne i odpady wielkogabarytowe takie jak m.in. stare te­le­wi­zo­ry i zużyty elektryczny i elektroniczny, opony sa­mo­cho­do­we, meble, gruz budowlany czy szkło okienne i samochodowe, których nie należy tam pozostawiać.

Czytaj więcej: Monitoring miejsc gromadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Serdecznie zapraszamy

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Głogów

W dniu 13 czerwca o godz. 14.00 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1. Gmina Głogów jest właścicielem budynku na mocy aktu notarialnego, który został podpisany w kwietniu 2016 r. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, tzn. w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jankowski oraz ksiądz kanonik Stanisław Brasse.

Czytaj więcej:  Uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Głogów

Sesja Absolutoryjna

Dnia 16 czerwca odbyła się Sesja Absolutoryjna na której Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz otrzymała absolutorium wykonania budżetu za 2017r. Za udzieleniem go zagłosowali jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni. Bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium. Z tego miejsca dziękuję za współpracę wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom i pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych – mówiła wójt Joanna Gniewosz.

Czytaj więcej: Sesja Absolutoryjna

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy

 UWAGA ROLNICY


Wójt Gminy Głogów, informuje iż w związku z wykazaniem wystąpienia suszy na terenie gminy Głogów przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Na dzień dzisiejszy (14.06.2018) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Głogów wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych. 


Wnioski przyjmowane są do dnia 22 czerwca 2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Głogów ul. Piaskowa 1, pok. nr 222 (II piętro). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 lub 2 w dwóch egzemplarzach.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące
w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy
w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).


Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
 

Czytaj więcej: Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy 

UWAGA na kąpieliskach

product 13872„Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

Podejmując wspólne działania z Komendą Powiatową Policji w Głogowie na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających na wodach i terenach przywodnych w ramach akcji pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” Wójt Gminy Głogów informuje, że na terenie naszej Gminy nie ma utworzonych kąpielisk ani miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli, których utworzenie regulują przepisy Prawa Wodnego. Ponadto nie planuje się utworzenie na zbiornikach wodnych stanowiących własność gminy Głogów kąpielisk ani miejsc do kąpieli. Wszystkie nieoznakowane miejsca wykorzystywane do kąpieli to dzikie kąpieliska. Kąpiąc się w takich miejscach, ryzykujesz swoim zdrowiem i życiem.

W związku z panującymi obecnie wysokimi temperaturami i zbliżającym się okresem wakacyjnym, przypominamy i przypominać będziemy, o konieczności respektowania zakazów kąpieli. Szczególnie na stwierdzonym dzikim kąpielisku w obrębie wsi Klucze. Kąpiel w miejscu zabronionym nie jest jedynie wykroczeniem opisanym w przepisach
(art. 5 Kodeks Wykroczeń), ale coraz częstszą przyczyną śmierci. Dlatego, aby zapobiec tragicznym wypadkom utonięć na terenie Gminy Głogów prosimy o zgłaszanie przypadków kąpieli w niedozwolonych miejscach Policji. Nic jednak nie zastąpi zdrowego rozsądku,
o który apelujemy do wszystkich w kontakcie z żywiołem, jakim jest woda.

Korzystając w okresie wakacyjnym z wypoczynku nad wodą zadbaj o bezpieczeństwo:

Ø      Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli!

Ø      Stosuj się go regulaminu kąpieliska, obowiązujących oznaczeń i poleceń ratownika!

Ø      Rodzicu, bądź zawsze w pobliżu, gdy Twoje dziecko pływa!

Ø      Nie skacz do nieznanej i płytkiej wody!

Ø      Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu!

Ø      Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich!

Ø      Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego!

Ø      Pływając na łodziach, kajakach zawsze wkładaj kapok!

Ø      Nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki

Więcej informacji na temat akcji

 „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą”

znajdziesz na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-nad-woda

Zapraszamy serdecznie

Kolejne nabory LGD


 

Lokalna Grupa Działania ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z unijnego programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.

3 z 5 ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości – jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność w sektorze turystyki (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania) , dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej firmy: w przedsięwzięciu „Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne – tu wsparcie to 50 tys. zł) oraz przedsięwzięciu „Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” – wsparcie 60 tys. zł, w tym przedsięwzięciu nie ma ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szansę będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w lokalnej strategii rozwoju.

Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Termin wszystkich naborów to 21 czerwca – 5 lipca. Linki do ogłoszeń znajdują się pod tym adresem: http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1114/nabory-wnioskow,

natomiast terminy szkoleń tu: http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1115/zapraszamy-na-szkolenia. Przypominamy, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych.


Środki na stroje i instrumenty

Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja o ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Kraina Łęgów Odrzańskich naborze na powierzenie tzw. grantów, które będą mogły być przeznaczone na zakup między innymi strojów czy instrumentów z.

6 czerwca LGD ogłosiła nabór nr 1/2018/G o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) na wsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie zespołów ludowych (np. taneczne, śpiewacze, orkiestry), zespołów artystycznych oraz grup rekonstrukcji historycznej nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Pula środków na wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 tys. zł a maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł. LGD planuje wsparcie minimum 8 zadań. Informacja o naborze oraz o przewidzianych szkoleniach znajduje się tu:

http://www.lgdodra.pl/wiadomosci/1116/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow

UWAGA MIESZKAŃCY !

Wójt Gminy Głogów informuje, że dla każdego Podatnika zostało wysłane pismo z informacją o indywidualnym numerze konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Głogowie, służącym do dokonywania wpłat wyłącznie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy dokonywaniu przelewów prosimy o zwrócenie uwagi na nowy adres siedziby Urzędu Gminy i numer konta bankowego.

Stypendia naukowe Wójta Gminy Głogów za rok szkolny 2017/2018

Stypendia naukowe Wójta Gminy Głogów za rok szkolny 2017/2018

 

 

UWAGA UCZNIOWIE

JEŚLI W OSTATNIM ROKU NAUKI UZYSKALIŚCIE BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE

MOŻECIE UBIEGAĆ SIĘ O

STYPENDIUM WÓJTA

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ZŁOZENIA WNIOSKU:

 1. Stypendia są udzielane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Głogów – od klasy IV szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:

a)      stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych – klas IV-VII, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,5 oraz zachowanie minimum bardzo dobre;

b)      stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Głogów w ostatnim roku nauki oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre;

c)       stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej średnią ocen w wysokości 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre.

Wypełnione wnioski wraz z kopią świadectwa szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 225 oraz 316do dnia 31 sierpnia 2018 r.wnioski do pobrania na stronie

lub w urzędzie – ul. Piaskowa 1, pok. 225 i 316

Czytaj więcej: Stypendia naukowe Wójta Gminy Głogów za rok szkolny 2017/2018

Drogi mieszkańcu

Istotnym problemem jest postrzeganie zwierząt jako bezdomnych. Zanim zgłosisz nam problem z bezdomnym zwierzęciem upewnij się, czy pies rzeczywiście nie ma swojego właściciela. W wielu przypadkach zwierzęta te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. bezdomne psy to często zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za bezpańskiego czy bezdomnego nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy.

Czytaj więcej: Drogi mieszkańcu 

Zaproszenie na LVII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na LVII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 15.06.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej: Zaproszenie na LVII Sesję Rady Gminy Głogów

„Stypendia Pomostowe”

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłaszają XVII edycję „Stypendia Pomostowe” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj więcej: „Stypendia Pomostowe” 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu Wójta Gminy Głogów pn: „Przyroda w Gminie Głogów”

Miło nam poinformować o zakończeniu II edycji konkursu pn. „Przyroda i Ekologia w Gminie Głogów”, którego organizatorem był Wójt Gminy Głogów. Konkurs honorowym patronatem objęły firmy PWIK w Głogowie sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie oraz GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: Gmina Głogów w obiektywie. Przed zakończeniem konkursu nauczyciele przedłożyli prace wykonane przez dzieci. Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Głogów – Joannę Gniewosz, wyłoniła najlepszych wykonawców prac:

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie II edycji konkursu Wójta Gminy Głogów  pn: „Przyroda w Gminie Głogów”

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie paczek żywnościowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Przygotowanie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w miesiącu czerwcu 2018 r.”, wpłynęły 1 oferta, złożona przez ,,Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Elektryczna 9, 67-200 Głogów. Jednocześnie dziękuję za złożenie oferty.
                                                                                                         
Kierownik GOPS Głogów
Danuta Sadowska


Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów

Informuję Szanownych Państwa, że w dniu 06 czerwca 2018 roku w godzinach 10.00 – 11.00 odbędzie się powiatowy trening systemu ostrzegania i alarmowania.
Na terenie Gminy w dniu 06 czerwca 2018 roku w czasie podanym z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, będą uruchomione syreny systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz

Mieszkańcy Gminy Głogów

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) informujemy, że melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją oraz powodzią w odniesieniu do melioracji podstawowej, a w odniesieniu do melioracji szczegółowej przed odprowadzaniem nadmiaru wody.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Gminy Głogów

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36

ostrzezenie meteo 18

Życzenia

KOLONIE LETNIE 2018

Zapraszamy serdecznie

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału wszystkie zespoły folkowe i ludowe w IV Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej "Iskieriada". Ostateczny termin zgłoszeń upływa 29 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej: Zapraszamy serdecznie

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że do dnia 1 czerwca 2018 Ewidencja Ludności nie będzie czynna z powodu choroby pracowników. Przepraszamy


Ruszyły prace demontażu azbestu.

Wójt Gminy Głogów informuje o rozpoczęciu prac polegających na demontażu, odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Niebezpieczny materiał z obiektów, które zostały zgłoszone i zakwalifikowane do programu usunie firma EKO24 z Dębna. Wykonawca został wybrany po przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej: Ruszyły prace demontażu azbestu. 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:


 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 836 55 55 lub za pośrednictwem
  adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby: Piaskowa 1,
  67-200 Głogów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, ustawowych zadań Urzędu lub zgody osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom uprawnionym.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uwaga Mieszkańcy

Informujemy, że z dniem 21 maja 2018 Urząd Gminy został przeniesiony na ul. Piaskową 1 w Głogowie.

Biura znajdują się na II i III piętrze nad Powiatowym Urzędem Pracy

UWAGA MIESZKAŃCY

W dniu 28 maja Ewidencja Ludności nie będzie czynna z powodu choroby pracowników.
Przepraszamy

Życzenia

Życzenia

Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na LVI Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 29.05.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, pok. nr 322.

Czytaj więcej: Zaproszenie na LVI Sesję Rady Gminy Głogów

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Informujemy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o., decyzją nr WR.RET.070.181.2018.MK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głogów na okres 3 lat.

Czytaj więcej: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na Komisję oraz LV Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 23.05.2018 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Głogów, w sali nr 322 przy ul. Piaskowej 1.

Czytaj więcej: Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Głogów

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że z dniem 21 maja 2018 Urząd Gminy został przeniesiony na ul. Piaskową 1 w Głogowie.

Biura znajdują się na II i III piętrze nad Powiatowym Urzędem Pracy

Ulgi i pomoc publiczna

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUBOPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 zł w 2017 r. ORAZ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U.2017.2077 t.j. z późn. zm.).

Czytaj więcej: Ulgi i pomoc publiczna

UWAGA MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 maja 2018r.
w związku z przeprowadzką urzędu do nowej siedziby na ul. Piaskową 1, w Głogowie
URZĄD GMINY GŁOGÓW BĘDZIE NIECZYNNY.
Nowa siedziba Urzędu Gminy Głogów będzie mieściła się na II i III piętrze
nad Powiatowym Urzędem Pracy.
Godziny otwarcia Urzędu pozostają bez zmian.
Osoby zainteresowane dokonaniem wpłat w kasie proszone są o udanie się do Banku Spółdzielczego przy ul. Grodzkiej 37.
Od dokonanych wpłat na rzecz Gminy bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Uwaga Rolnicy

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Oddział w Głogowie.

Czytaj więcej: Uwaga Rolnicy

Życzenia

Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” maj 2018 r.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 28. 05.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 12.00 do 16.00 dotyczące doradztwa z Leadera i dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Czytaj więcej: Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” maj 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy

Ostrzeżenie nr 1

Prognozuje się wystapinie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. Ważność od 2018.04.23 14:30 do 2018.04.23 20:00. Prawdopodobieństwo 90%

INFORMACJA

Informujemy, że z powodu wymiany przez PWiK w Głogowie armatury w głównej komorze wodomierzowej, w dniu 23.04.2018r. (poniedziałek) w godzinach 830 – 1230 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Serby i Grodziec Mały. Za utrudnienia przepraszamy.


Mieszkańcy Gminy Głogów

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Głogów informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Gminy Głogów

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na LIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 13.04.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Szanowni mieszkańcy Gminy Głogów

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszelkie zmiany danych osobowych np. dot. zmiany adresu zamieszkania, kupno-sprzedaż nieruchomości, gruntów rolnych należy zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni od dnia zaistniałej zmiany w Urzędzie Gminy Głogów. Powyższa informacja dot. spraw podatkowych.

Zapraszamy serdecznie

Nowoczesna giełda rolna Agro-Market24

Uprzejmie informujemy o nowoczesnej giełdzie rolnej Agro-Market24. Serwis ten jest skierowany do sadowników i rolników. Na portalu można bezpłatnie dodawać i przeglądać ogłoszenia rolne, a co najważniejsze znaleźć potencjalnych odbiorców na swoje produkty na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na rynek rolny Agro-Market24. Bezpośrednie transakcje między producentami, a odbiorcami końcowymi umożliwiają sprzedaż w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ograniczenie udziału firm pośredniczących. Dodatkowo szeroka baza odbiorców pozwala zaoszczędzić czas na szukanie klientów na swoje produkty.


I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie dolnośląskim”

Drodzy Mieszkańcy!
Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.
Forma pracy:
·         mapa + opis
·         tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
·         zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

Czytaj więcej: I edycja konkursu dla mieszkańców woj. dolnośląskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w...

Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” kwiecień 2018 r.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 26. 04.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 12.00 do 16.00 dotyczące doradztwa z Leadera i dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

                                                                                                                   

Czytaj więcej: Grafik dyżurów doradczych biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” kwiecień 2018 r.

Mycie i dezynfekcja pojemników

Wójt Gminy Głogów informuje, iż z uwagi na złe warunki atmosferyczne mycie i dezynfekcja pojemników w miejscowościach, w których akcja nie została przeprowadzona w planowanym terminie firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. przeprowadzi wg poniższego harmonogramu:
04.04.2018r. - Przedmoście
05.04.2018r. - Klucze, Stare Serby, Wilków
06.04.2018r. - Serby (połowa pojemników została już umyta w dniu 08.03.2018r.)
Standardowo - wszyscy mieszkańcy, którym firma będzie danego dnia myć pojemnik zostaną o tym poinformowani podczas odbioru odpadów (zostanie zostawiona kartka z informacją o konieczności pozostawienia pojemnika przed posesją).

Krajowe Biuro Wyborcze poszukuje kandydatów na urzędników wyborczych

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników organów administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych, posiadających wykształcenie wyższe.
Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba:
·         kandydująca w wyborach lub pełniąca funkcje wyborcze na obszarze okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
·         zatrudniona na terenie gminy, w której ma być urzędnikiem wyborczym;
·         ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika;
·         należąca do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
·         skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Chętne osoby, które spełniają powyższe warunki, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.
Wzór zgłoszenia dostępny jest w wersji edytowalnej – legnica.kbw.gov.pl

Życzenia

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że w dn. 30.03.2018 r. Urząd Gminy Głogów będzie czynny do godz. 12:00, kasa Urzędu Gminy czynna do godz. 11:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Fundusze zewnętrzne na poprawę jakości środowiska

Fundusze zewnętrzne na poprawę jakości środowiska

         Gmina Głogów w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców możliwością uzyskania wsparcia finansowego na wymianę kotłów grzewczych, bieżąco monitoruje ogłaszane programy dotacyjne. Na dzień dzisiejszy ogłoszone są dwa programy poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, pyłów oraz innych zanieczyszczeń. Pierwszy przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu., a drugi program dotyczy pozyskania dotacji z funduszy norweskich. WFOŚ i GW dofinansowuje program : „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego „- wsparcie finansowe polega na udzieleniu pożyczki dla Gminy w wysokości 50 proc poniesionych wydatków realizowanej inwestycji, która jest prowadzona w indywidualnych gospodarstwach domowych, przy założeniu, że drugie 50 proc ponosi mieszkaniec . Pożyczka jest udzielana dla minimum 10 gospodarstw domowych w danym obszarze dofinansowania ( tj.: w danej wsi), celem wymiany starych kotłów na niskoemisyjne. Udzielona przez WFOŚ i GW pożyczka może zostać umorzona ,jednak po spłacie  przez Gminę 25% udzielonego kapitału pożyczki oraz spłacie odsetek umarzanego kapitału pożyczki. Dofinansowanie na obszarze naszej gminy, nie jest tak korzystne jak dla Gmin z terenów uzdrowiskowych, gdzie dofinansowanie dla mieszkańców tych obszarów wynosi 70 %.

          Dofinansowanie w ramach  drugiego programu „ Dotacja norweska” obowiązuje od 15-02-2018 r. do 31-05-2018 r. polega na preferencyjnym finansowaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Dotacja jest programem indywidualnym, każdy zainteresowany mieszkaniec wypełnia odpowiedni wniosek on-line ( wniosek należy złożyć do 31-05-2018 r), a inwestycja może przebiegać do końca 2018 r.), gdzie na dofinansowanie swojej inwestycji może uzyskać wsparcie 5000 zł  w przypadku instalacji fotowoltaicznych  od 3 kWp do 6kWp oraz 6000 zł w przypadku instalacji fotowoltaicznych od 6 do 40 kWp, zakup i montaż pomp ciepła co+cwu+chłodzenie 5000 zł, zakup i montaż pomp ciepła tylko cwu 1000 zł oraz dodatkowo  5000 zł na system magazynowania w technologii litowo-jonowej- więcej informacji na stronie pod adresem: solsumhttps://solsum.pl/finansowanie/dotacja_norweska/

Dotacja na usunięcie azbestu 2018 r.

 
11776 
 
 

Dotacja na usunięcie azbestu

Wójt Gminy Głogów z przyjemnością informuje o zakwalifikowaniu wniosku na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” do dofinansowania udzielonego w drodze konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i wyniesie 13 tysięcy złotych. Pozostała kwota poniesiona będzie z budżetu gminu.

W roku bieżącym zadaniem polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest objętych będzie 15 nieruchomości z terenu gminy. Z przedmiotowych posesji zostanie odebrane i poddane unieszkodliwieniu oko 22 Mg odpadów zawierających azbest.

Kolejnym krokiem w celu realizacji zadania będzie wyłonienie wykonawcy po uprzednim przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia.

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na LIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.03.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Głogów

TRENING MARZEC 2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów. Informuję Szanownych Państwa że w dniu 23 marca 2018 roku, w godzinach 10.00 – 12.00 odbędzie się gminny trening zgrywający system wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na terenie gminy w dniu 23 marca 2018 r. w czasie podanym z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, może być uruchomiony sygnał alarmowy z megafonów zainstalowanych na samochodach OSP, oraz w miarę możliwości przez syreny ręczne.

Czytaj więcej: TRENING MARZEC 2018

GOPS - Poszukiwane rodziny wspierające

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

Czytaj więcej: GOPS - Poszukiwane rodziny wspierające

Dotacja Norweska na zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Ruszył III nabór w programie „Dotacja norweska” obowiązuje od 15.02.2018r. do 31.05.2018r. 

Co to jest program Dotacja norweska?

Jest to już 3 nabór polegający na preferencyjnym finansowaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Dotacją objętych jest łącznie 500 kompleksowych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Jest to program ogólnopolski.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Polski a także poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 i innych zanieczyszczeń.

 

Czytaj więcej: Dotacja Norweska na zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Upadek to nie przypadek

 

 upadek nie

Rolniku - upadek to nie przypadek!

Pod hasłem "Upadek to nie przypadek" Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi akcję prewencyjną, której celem jest zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych. Ponad połowę wszystkich odnotowanych w KRUS wypadków stanowią upadki, do których najczęściej dochodzi w obrębie posesji rolnika.


Najczęstszymi przyczynami upadków są :

·        zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych 
np. zaśnieżenie, oblodzenie,


·        używanie nieodpowiedniego obuwia,

·        niedostosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości,

·        nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,

·        bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych.W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy:

·        zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, tj. usuwać wszelkie przeszkody i nierówności terenu,

·        wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,

·        używać odpowiednich atestowanych drabin,

·        w okresie zimowym na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie np. posypywać solą, piaskiem,

·        w godzinach wieczornych stosować odpowiednie oświetlenie posesji,

·        dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych np. przylegające do kostki, z protektorowaną podeszwą.


Informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’) oraz w placówkach KRUS – zapraszamy.

                                                                                                                                                                Sporządziła: Alicja Fic –inspektor KRUS PT Polkowice

Zaproszenie

zaproszenie 003 18

KONKURS „Świat oczami młodych”

Gmina Głogów informuję że, Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza młodzież w wieku 10-19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury do udziału w konkursie „Świat oczami młodych”. Organizatorami są Fundacja Banku Ochrony Środowiska i Poczta Polska. Zadanie polega na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego, który przedstawia konkretne sposoby ochrony klimatu do hasła „Ratujemy klimat”. Trzy najlepsze projekty będą wydane w formie znaczków pocztowych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy przez Pocztę Polską i zostaną nagrodzone. Po ocenie przez Komisję Sędziowską przyznane także zostanie 10 wyróżnień. Łączna wartość nagród wynosi 10 000 złotych. Wszelkie informację na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej www.oczamimlodych.pl
Rejestracja trwa do 28 marca 2018 r.
Przeprowadzenie konkursu do 23 maja 2018 r.
Wyniki będą w połowie czerwca 2018 r.
Wernisaż i rozdanie nagród odbędzie się we wrześniu 2018 r.

Czytaj więcej: KONKURS „Świat oczami młodych”

Fundusz Incjatyw Obywatelskich ogłosił konkurs

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

Czytaj więcej: Fundusz Incjatyw Obywatelskich ogłosił konkurs

UWAGA! Utrudnienia w ruchu samochodowym na ulicy Rubinowej w Ruszowicach

  Gmina Głogów informuje, że od dnia 12.03.2018 r. wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym na ulicy Rubinowej w Ruszowicach w związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci wody ikanalizacji sanitarnej w ulicy Rubinowej. Przewidywany termin zakończenia prac to druga połowa kwietnia 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Dzień Sołtysa

Dzień Kobiet

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Zbiórka odpadów Wielkogabarytowych.

Szanowni Mieszkańcy GMINY!Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku. Zostanie przeprowadzony bezpłatny obiór Odpadów wielkogabarytowych tj. odpadów o dużych lub nietypowych rozmiarach takich jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów. 

Wykaz nr 2/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ul. Słodowej 2B na tablicy ogłoszeń w dniu 5 marca 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 2/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów tj. działki o numerze ewid. 68/3 obręb Krzekotów objętej księgą wieczystą LE1G/00025087/5 oraz LE1G/00037031/5, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony powyżej 3 lat.

Czytaj więcej: Wykaz nr 2/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów

Wykaz nr 1/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów  działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ul. Słodowej 2B na tablicy ogłoszeń w dniu 5 marca 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 1/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów tj. działki o numerze ewid. 51/1 obręb Borek- Zabornia objętej księgą wieczystą LE1G/00054379/1, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony powyżej 3 lat.

Czytaj więcej:  Wykaz nr 1/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Serbach na rok szkolny 2018/2019

 
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Serbach ogłasza zapisy

 

     dzieci w wieku 2,5 - 6 lat na rok szkolny 2018/2019
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać od                 
05 marca 2018 r. w przedszkolu lub na stronie internetowej www.ppserby.pl
Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30 marca 2018 r. w Publicznym Przedszkolu w Serbach do godz.1500
 
 
 
Urszula Kozdra – dyrektor
Publicznego Przedszkola w Serbach

Czytaj więcej: Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Serbach na rok szkolny 2018/2019

SPOTKANIE INFORMACYJNE „DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na bezpłatne spotkanie, którego tematem będą:

- pożyczki inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne,

- dotacje na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników,

- bony na innowacje,

- granty na doradztwo;

Do udziału zapraszamy:

- przedsiębiorców,

- wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania;

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej: SPOTKANIE INFORMACYJNE „DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)

Mycie i dezynfekcja pojemników w Gminie Głogów

Wójt Gminy Głogów informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów firma GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w następujących terminach:

Czytaj więcej: Mycie i dezynfekcja pojemników w Gminie Głogów

Wieści z Gminy Głogów

Szanowni mieszkańcy Gminy Głogów, dziś otrzymujecie Państwo pierwsze wydanie „Wieści z Gminy Głogów” Pragniemy w nich informować Was o najważniejszych sprawach i wydarzeniach nasz gminy. Życzymy miłej lektury

Czytaj więcej: Wieści z Gminy Głogów

Bezpłatne doradztwo z Leadera

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Przypominamy, że w każdym miesiącu można skorzystać z bezpłatnego doradztwa Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. Doradztwo jest przeznaczone dla osób szukających źródeł dofinansowania dla swoich pomysłów, w tym np. na założenie czy rozwój firmy. Dyżury odbywają się w Gminnym Osrodku Kultury w Przedmościu, a najbliższy będzie mieć miejsce 06.03.2018 r.

Czytaj więcej: Bezpłatne doradztwo z Leadera

Zbiórka Odpadów WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Mieszkańcy GMINY!Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku. Zostanie przeprowadzony bezpłatny obiór Odpadów wielkogabarytowych tj. odpadów o dużych lub nietypowych rozmiarach takich jak: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów. 

UWAGA przebudowa wiaduktu Grodziec Mały

Wójt Gminy Głogów informuje, iż w dniu 28 lutego bieżącego roku wpłynęła informacja  z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, że w okresie od 6 marca do 31 sierpnia 2018 r.  na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 32+830 w m. Grodziec Mały wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu. Przedmiotowy obiekt będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego. W związku z powyższym DSDiK we Wrocławiu wprowadzi oznakowanie informujące o zamknięciu drogi oraz wyznaczy trasę objazdu.
W związku z realizowaną inwestycją proszę o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców Gminy Głogów, szczególnie mieszkańców miejscowości Grodziec Mały. Z pewnością przebudowany wiadukt przyczyni się do poprawy ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.
 

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 23 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Głogów odbyło się szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: ,,Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zagadnienia prawne w szczególności rola Komisji wynikająca z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które trwało 6 godzin szkoleniowych.

Czytaj więcej: Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

21 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Serbach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach startowali uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna ze szkół w Serbach, Przedmościu i Wilkowa.

Czytaj więcej: Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informujemy, że dnia 9 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Głogów przeprowadzona będzie nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

Przyjmowane będą:

- sprzęt RTV, AGD

- komputery, telewizory

- pralki, lodówki, kuchenki

- radia, mixery, suszarki

- sprzęt na prąd lub baterie

Pamiętajmy, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny był kompletny.Zadzwoń i zamów odbiór elektro-odpadów pod nr tel. 76 836 55 58.Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2018 r.
W trosce o środowisko zachęcamy do udziału- Urząd Gminy Głogów oraz Firma AG-EKOZarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 lutego 2018 r.

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 lutego 2018 r.

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

Czytaj więcej: Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 21 lutego 2018 r.

O wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Głogów w 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25318022117350.pdf)SKMBT_C25318022117350.pdf[ ]361 kB

Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

     Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad
 gmin w Województwie Dolnośląskim.

 

Czytaj więcej: Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa...

POWIADOMIENIE

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń.

Czytaj więcej: POWIADOMIENIE 

Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na LII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.02.2018 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Czytaj więcej: Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Głogów

Informacja Biura Powiatowego ARiMR

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności
1.    Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.
2.    Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
3.    Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
Więcej informacji w załączniku..

Czytaj więcej: Informacja Biura Powiatowego ARiMR

Serdecznie zapraszamy

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Głogów informuje o zakończeniu procedury naboru wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przebudowa drogi w ulicy Osiedlowej w Wilkowie zakończona

W styczniu zakończono I etap przebudowy drogi w ulicy Osiedlowej w Wilkowie. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Zygmunt Jaremowicz.

Koszt robót budowlanych to blisko 148.000,00 zł. Nowa nawierzchnia drogi jest wykonana z kostki  brukowej betonowej.W ramach zadania wykonano 608 m2 drogi.

 

 

 

Czytaj więcej: Przebudowa drogi w ulicy Osiedlowej w Wilkowie zakończona

SPRAWOZDANIE z dn. 24.01.2018 r.

ze zgłoszeń osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie : wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

Czytaj więcej: SPRAWOZDANIE z dn. 24.01.2018 r.

Myślisz o tym, aby w Twoim domu zamieszkał pies lub kot ?

Gmina Głogów zachęca mieszkańców do adopcji psów i kotów przebywających w azylu Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Zwierzęta promowane są na stronie Stowarzyszenia www.amicus.glogow.pl oraz na fanpage FACEBOOK https://www.facebook.com/gspzamicus/?ref=hl Poniżej przedstawiamy czworonogi, które czekają na swojego nowego właściciela.

Czytaj więcej: Myślisz o tym, aby w Twoim domu zamieszkał pies lub kot ?

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

UWAGA MIESZKAŃCY

URZĄD GMINY GŁOGÓW INFORMUJĘ, ŻE EWIDENCJA LUDNOŚCI OD DNIA 15-19.01.2018 BĘDZIE NIECZYNNA ZA URTUDNIENIA PRZEPRASZAMY

OGŁOSZENIE O UDZIALE W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O UDZIALE W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ 

PONAD 14 MLN NA INWESTYCJE

Pamiętniki rolnika

Weź udział w konkursie, napisz historię swojego gospodarstwa i zgarnij nawet 2500 zł nagrody (zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio 1500 zł i 500 zł; poza tym, aż 30 nagród rzeczowych ufundowanych przez agrofakt.pl) Wystarczy *:
1. wpisać w komputerze adres: www.pamietnikrolnika.pl
2. Przeczytać regulamin
3. Zarejestrować się
4. Opisać swoje gospodarstwo na minimum 5 stronach maszynopisu
Nie czekaj. Termin do końca lutego !!!
* Dotyczy rolników, którzy zaczęli gospodarowanie w latach 1990 – 2012.

Ferie zimowe 2018 w Gminie Głogów

Wójt Gminy Głogów zaprasza na Ferie zimowe w Gminie Głogów, które odbędą się od 15 do 26 stycznia 2018 r. Harmonogram zajęć dostępny poniżej.

Czytaj więcej: Ferie zimowe 2018 w Gminie Głogów

Konserwacja przydrożnego rowu przy ulicy Kremowej w miejscowości Ruszowice

Dnia 27 listopada Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji przydrożnego rowu w miejscowości Ruszowice. Do zadań Wykonawcy należało: - wykoszenie porostów; - odmulenie dna; - oczyszczenie przepustów; - rozplantowanie urobku poza skarpami rowu. W czasie odbioru końcowego, który odbył się dnia 19 grudnia 2017 r. stwierdzono, że prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zamówieniem.

Czytaj więcej: Konserwacja przydrożnego rowu przy ulicy Kremowej w miejscowości Ruszowice

AZBEST !!!!

indeks Wójt Gminy Głogów informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. 
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Głogów, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Głogów.
Podobnie jak w latach ubiegłych dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów planuje się zrealizować w 2018 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głogów,
ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, w pokoju 11 (II p.), telefon 76 836 55 58 lub na stronie internetowej urzędu: www.gminaglogow.pl.

Czytaj więcej: AZBEST !!!!

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że dnia 09.01.2018r. w godz. od 12.00 do 14.00 Ewidencja Ludności nie będzie czynna . Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY

Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że dnia 02.01.2018 r. Urząd Gminy Głogów będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2017 Wójta Gminy Głogów za dzień 06 stycznia 2018 r. ustala się dzień wolny od pracy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
 

UWAGA MIESZKAŃCY

Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że w dn. 29.12.2017 r. urząd Gminy Głogów będzie do godz. 12:30. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Kasa urzędu nieczynna w dn. 29.12.2017 r.

Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że kasa urzędu w dn. 29.12.2017 r. będzie nieczynna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.


Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na L Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 05.01.2018 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Czytaj więcej: Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Głogów

Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na XLIX Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 28.12.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Czytaj więcej: Zaproszenie na XLIX Sesję Rady Gminy Głogów

Życzenia

Kasa urzędu nieczynna w dn. 22.12.2017 r.

Mieszkańcy Gminy Głogów,  informujemy, że kasa urzędu w dn. 22.12.2017 r. będzie nieczynna. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Życzenia

Upadek to nie przypadek - KRUS

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie zimowym większość prac wykonuje się na terenie obejścia. Z danych statystycznych KRUS wynika, iż corocznie połowa wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest upadkami. Od 2013r. prowadzona jest kampania pod hasłem „Upadek to nie przypadek” mająca na celu zapobieganie upadkom.

Czytaj więcej:  Upadek to nie przypadek - KRUS

Ostrzeżenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 102
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 02:00 dnia 21.12.2017 do godz. 09:00 dnia 21.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, miejscami powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Konserwacja przydrożnego rowu Gr-2 w miejscowości Grodziec Mały

Dnia 20 października Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji rowu Gr-2 w miejscowości Grodziec Mały.

Czytaj więcej: Konserwacja przydrożnego rowu Gr-2 w miejscowości Grodziec Mały

UWAGA MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z INWENTARYZACJĄ W KASIE

W DNIU 29.12.2017 r.

KASA URZĘDU GMINY BĘDZIE NIECZYNNA

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 

Konserwacja przydrożnego rowu przy ulicy Kościelnej w miejscowości Serby

Dnia 13 października Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji rowu przydrożnego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Serby.

Czytaj więcej: Konserwacja przydrożnego rowu przy ulicy Kościelnej w miejscowości Serby

Ostrzeżenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 98
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie – subregion nizinny
Ważność: od godz. 03:00 dnia 14.12.2017 do godz. 16:00 dnia 14.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Poszukiwane rodziny wspierające

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

Czytaj więcej: Poszukiwane rodziny wspierające

Mikołajki

UWAGA MIESZKAŃCY

Z powodu przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w m. Borek w dn. 05.12.2017r. w godzinach 800 – 1700,  wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Borek, Bytnik, Przedmoście, Zabornia. Ograniczenia spowodowane są prowadzeniem przez Tauron prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej. Za utrudnienia przepraszamy.


TRENING GRUDZIEŃ - 2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głogów. Informuję Szanownych Państwa że w dniach 4-6 grudnia 2017 r. odbędzie się wojewódzki trening zgrywający system wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na terenie gminy w dniach od 4 do 6 grudnia 2017 r. w czasie podanym z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, może być uruchomiony sygnał alarmowy z 6 syren zainstalowanych na remizach OSP, oraz w miarę możliwości przez syreny ręczne. WOJT GMINY JOANNA GNIEWOSZ

Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 27.11.2017 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

Czytaj więcej: Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy Głogów 

Informacja GOPS

W dniu 23 listopada 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 13.30. Za utrudnienia przepraszamy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Ewa Sołtysiak

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów

OBWIESZCZENIE


o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023”


OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Głogów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Głogów w sprawie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023).
Konsultacje rozpoczynają się 16.11.2017 r. i trwają do 15.12.2017 r.
Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag do . Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji jest udostępniona:
·         na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów http://www.gminaglogow.pl
·         w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

„Ojcowie w zakładzie karnym” zajęcia korekcyjno- edukacyjne

"Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być." - Ernst Busch W ramach współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie w okresie od 22.08.2017r. do 14.11.2017r. realizowany był program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane były zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny. Ojcowie uczestniczący w zajęciach poznali praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi a także mieli okazję do refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.


Zaproszenie na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszamy na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 14.11.2017 roku o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały nr XXV/146/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów.

III. Zamknięcie obrad. 

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Życzenia

zyczenia zyczenia

Warsztaty ceramiczne

W dniu 8 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Serbach odbyły się kolejne jesienne warsztaty ceramiczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji”.

Czytaj więcej: Warsztaty ceramiczne

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów

 

Załączniki:
Pobierz plik (Raport.pdf)Raport.pdf[ ]345 kB

Akademia Twórczej Animacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty ceramiczne, które o odbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach w dniu 8.11.2017 r. w godz. od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Czytaj więcej: Akademia Twórczej Animacji

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 26/2017 Wójt Gminy Głogów (jest to dzień wolny za 11 listopada 2017 r.)

Gala stypendialna 2017

W piątkowe popołudnie, 27 października, w Świetlicy Wiejskiej w Serbach, odbyła się uroczysta Gala Stypendialna. Z rąk Pani Wójt, Joanny Gniewosz, stypendia odebrało 172 uczniów z terenu naszej gminy: 90 uczniów szkół podstawowych, 53 uczniów szkół gimnazjalnych, 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 5 uczniów otrzymało stypendia za osiągnięcia sportowe oraz artystyczna.
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów z budżetu Gminy to kwota sięgająca 50 tysięcy złotych. Uwzględniając sugestie Rodziców oraz Dyrektorów Szkół, w tym roku wysokość stypendium uzależniona była od średniej ocen uczniów.

Czytaj więcej: Gala stypendialna 2017

Projekt dla szkół

logo logo

                  

                                                                                                                            

PROJEKT DLA SZKÓŁ        Fundacja Kuźnia Talentów wraz z Gminą Głogów w ramach projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” pozyskała znaczącą kwotę – 1 041 448,20 zł. na rozwój edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Łącznie wsparciem zostanie objętych 325 uczniów oraz 40 nauczycieli w ramach trzech szkół gminnych.
        Projekt potrwa do 30 czerwca 2019 r. i przewiduje szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak: zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wykorzystujące nowoczesne technologie, zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną oraz pozwolą uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.
       Ważnym elementem projektu jest doposażenie szkół w pracownie przedmiotowe i specjalistyczne, wysokiej jakości sprzęt TIK oraz sprzęt do specjalistycznych terapii dla dzieci z deficytami rozwojowymi na ogólną kwotę – 165 003,5 zł.

       Pierwsze działania w ramach projektu rozpoczęły się na przełomie września i października br., a całość zaplanowanego wyposażenia zostanie zakupiona dla szkół do końca roku. Projekt daje doskonałą możliwość na zwiększenie atrakcyjności zajęć i rozwój uczniów z terenu Gminy Głogów.

 

PROJEKT DLA SZKÓŁ

Fundacja Kuźnia Talentów wraz z Gminą Głogów w ramach projektu pt. „Podnieś swoje kompetencje kluczowe” pozyskała znaczącą kwotę – 1 041 448,20 zł. na rozwój edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i mają na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Łącznie wsparciem zostanie objętych 325 uczniów oraz 40 nauczycieli w ramach trzech szkół gminnych.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2019 r. i przewiduje szereg wzajemnie uzupełniających się działań, takich jak: zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia wykorzystujące nowoczesne technologie, zajęcia wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną oraz pozwolą uczniom na naukę w drodze doświadczeń empirycznych a nie tylko nauczania wiedzą teoretyczną.Ważnym elementem projektu jest doposażenie szkół w pracownie przedmiotowe i specjalistyczne, wysokiej jakości sprzęt TIK oraz sprzęt do specjalistycznych terapii dla dzieci z deficytami rozwojowymi na ogólną kwotę – 165 003,5 zł.

Pierwsze działania w ramach projektu rozpoczęły się na przełomie września i października br., a całość zaplanowanego wyposażenia zostanie zakupiona dla szkół do końca roku.

Projekt daje doskonałą możliwość na zwiększenie atrakcyjności zajęć i rozwój uczniów z terenu Gminy Głogów.

Dodatkowe środki PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Głogowskiego do składania wniosków w zakresie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Szczegółowe informacje na temat wsparcia można uzyskać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13. Informacji udzielają Pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1,  tel. (76) 83 73 504.

Czytaj więcej: Dodatkowe środki PFRON

"Słowa mają moc, czyli o sztuce stawiania granic”

W dniu 20 października Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował warsztaty dla rodziców z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych na temat prawidłowego wyznaczania dzieciom granic. Dzieci potrzebują zasad by czuć się w swoim środowisku wychowawczym bezpieczne i właściwie się rozwijać. Ważne jest, w jaki sposób formułujemy komunikaty i jak przekazujemy je dzieciom. Na autorytet u dziecka każdy musi zasłużyć.

Czytaj więcej: "Słowa mają moc, czyli o sztuce stawiania granic”

Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na XLV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 26.10.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na sesję XLV.pdf)Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gminy[Zaproszenie na XLV Sesję Rady Gmin]219 kB

Nowe nasadzenia

W ubiegłam tygodniu gmina wykonała nowe nasadzenia na terenie boiska sportowego we wsi Stare Serby. Zadanie podyktowane było obowiązkiem nasadzenia nowych drzew w zamian  za wycinkę drzew suchych. Stanowi to formę zagwarantowania rekompensaty przyrodniczej  za usunięcie drzew.

Czytaj więcej: Nowe nasadzenia

Ostrzeżenie nr 82

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 46
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 19.10.2017 do godz. 10:00 dnia 20.10.2017
Przebieg: w wielu miejscach na Nizinie śląskiej oraz w kotlinach i dolinach górskich prognozuje się mgłę ograniczającą widoczność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak

Jesienne warsztaty ceramiczne

W dniu 18 października w Świetlicy Środowiskowej w Serbach  odbyły się  jesienne warsztaty ceramiczne zorganizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji”.  

Czytaj więcej: Jesienne warsztaty ceramiczne

Ogłoszenie

aaa 123

 

>> Proszę kiliknąć na tyutu artykułł, aby zobaczyc cały artykłu <<

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25317hjbhjbhjbhjbhj101909510.pdf)SKMBT_C25317hjbhjbhjbhjbhj101909510.pdf[ ]1821 kB

Bezpłatne badanie ostrości wzroku

Zapraszamy na bezpłatne badanie ostrości wzroku 8.11.2017 r. od godz. 10:00 Ośrodek Zdrowia w Głogowie ul. Rudnowska 109.
Oferujemy: bezpłatne komputerowe badanie wzroku oraz dobór szkieł ze specjalistą (dla osób powyżej 15 roku życia). Dodatkowo: możliwość zakupu okularów korekcyjnych w promocyjnych cenach oraz możliwość zakupu soczewek okularowych do własnych opraw. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel. 76 834 12 72

UROCZYSTE ROZDANIE STYPENDIÓW WÓJTA GMINY GŁOGÓW

W dniu 27 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Serbach Wójt Gminy Głogów Pani Joanna Gniewosz wręczy uroczyście stypendia dla uczniów z terenu gminy, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie lub działalności artystycznej.
Uroczystość dla uczniów szkół podstawowych rozpocznie się o godzinie 16:00, a dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o godzinie 17:30.
Wszyscy stypendyści otrzymali drogą pocztową zaproszenia na uroczystość.
Serdecznie zapraszamy

XVII DZIEŃ PAPIESKI- " IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ."

" (...) On kochał wszystkich ludzi, On wszystkim bratem był On siewcą był nadziei, On nam dodawał sił Umacniał nas swą wiarą, przykazań kazał strzec "Wiara, nadzieja, miłość- to najpiękniejsza rzecz (...)" 15 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu obchodziliśmy XVII Dzień Papieski.

Czytaj więcej: XVII DZIEŃ PAPIESKI- " IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ."

UROCZYSTE OTWARCIE SZATNI SPORTOWEJ W PRZEDMOŚCIU

14 października odbyło się uroczyste przekazanie do użytku szatni sportowej dla Ludowego Klubu Sportowego Sparta Przedmoście. Było to zakończenie I etapu modernizacji boiska miejscowego.

Czytaj więcej: UROCZYSTE OTWARCIE SZATNI SPORTOWEJ W PRZEDMOŚCIU

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Głogów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głogów do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie spotkania z mieszkańcami, w dniu
24 października 2017 r. Spotkanie zostanie podzielony na II części:
·         godz. 17:00 – Otwarte spotkanie konsultacyjne;
·         godz17:30 – Warsztaty.
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, ul. Szkolna 17, 67-210 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Udział w konsultacjach umożliwi Państwu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości!


KONKURS TRADYCYJNY SAD

Fundacja Banku Ochrony Środowiska w październiku 2017 r. uruchamia projekt edukacyjny pn. „Tradycyjny Sad”, we współpracy z Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej oraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Adresatem są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. REJESTRACJA ZESPOŁÓW TRWA DO 15 LISTOPADA 2017 ROKU.

Czytaj więcej: KONKURS TRADYCYJNY SAD

Informacja od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.

W poniedziałek 16 października, w godzinach 800 – 1500, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody na osiedlu Piastów Śląskich A i B oraz na ulicach: B. Prusa, Wiśniowej, Orzechowej, Morelowej, Wiosennej, Słonecznej, Letniej, Pogodnej, Brzoskwiniowej,  Zielonej, Wodnej, i miejscowości Szczyglice.  Ograniczenia spowodowane są prowadzeniem przez PWiK prac modernizacyjnych magistrali wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy.

Organizacje pozarządowe powiatu głogowskiego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie zwraca się do organizacji pozarządowych z propozycją współpracy, na zasadach wskazanych w zarządzeniu. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Czytaj więcej: Organizacje pozarządowe powiatu głogowskiego

Życzenia

Wymiana instalacji elektrycznej w SP Wilków

Mieszkańcy Gminy Głogów

W związku ze złym stanem nawierzchni dróg nieutwardzonych w poszczególnych wsiach (w szczególności bez nawierzchni betonowej czy asfaltowej), które po ostatnich ulewach jeszcze bardziej uległy dewastacji informuję, iż prace związane z zasypaniem dziur z wyrównaniem zostały zlecone. Dlatego zwracam się o cierpliwość i wyrozumiałość.

Akademia Twórczej Animacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty ceramiczne, które o odbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach w dniu 18.10.2017 r. w godz. od 16:00 do 18:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Czytaj więcej: Akademia Twórczej Animacji

Ślubowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowie

Nowoczesna pracownia w Szkole Podstawowej w Wilkowie

XVII Dzień Papieski

Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców na XVII Dzień Papieski, który odbędzie w najbliższą niedziele 15 października o godz. 15:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu.

Czytaj więcej: XVII Dzień Papieski

Zapraszamy wolontariuszy, druhów-strażaków

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa wraz z Fundacją Studio Wschód planuje organizację prac porządkowych na najstarszych cmentarzach kresowych. Realizacja prac planowana jest na przełomie II kwartału 2018 r. i polegałyby na wycince starych drzew i chaszczy zarastających groby i tereny wokół nich. Do wykonania tych prac poszukujemy wolontariuszy, druhów-strażaków, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, sprzęt do wykonania tych prac, którzy w swoim wolnym czasie pojechaliby na kresy. Sprawy finansowe i organizacyjne leżą po stronie organizatorów. W powyższych sprawach wszelkich informacji udziela stały uczestnik akcji, skarbnik stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa – Jerzy Akielaszek, nr. Tel. 607 337 560.
Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25317100907460_09_10_2017.pdf)SKMBT_C25317100907460_09_10_2017.pdf[ ]522 kB

UWAGA MIESZKAŃCY

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie miały miejsce w dniu 05.10.2017r. prosimy o zgłaszanie zaistniałych szkód pod nr tel. 507 640 873 ( Urząd Gminy ).
W sprawach szkód wyrządzonych na mieniu prywatnym prosimy o kontakt pod nr tel. 501 795 688 ( GOPS )

UWAGA MIESZKAŃCY

W związku z wystąpieniem w dniu wczorajszym silnych wiatrów prosimy o niezwłoczne zgłaszanie szkód, które wystąpiły w Państwa gospodarstwach pod nr tel. 76 836 55 55, 76 836 55 63

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy będzie nieczynny zgodnie z zarządzeniem nr 26/2017 Wójt Gminy Głogów (jest to dzień wolny za 11 listopada 2017 r.)

Nowe bariery drogowe

straz2

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Ruszowicach

straz

Jesienne warsztaty decoupage

W dniu 4 października w Świetlicy Środowiskowej w Turowie odbyły się jesienne warsztaty decoupage w ramach "Akademii Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Jest to jeden z programów, którego celem jest upowszechnianie form aktywnej integracji oraz promowanie artystycznych form aktywności.

Czytaj więcej: Jesienne warsztaty decoupage

Ostrzeżenie

Zjawisko/ stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.10.2017 do godz. 23:00 dnia 05.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 95 km/h, miejscami do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

UWAGA! HPAI INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno- zimowym, a tym samym okresem sprzyjającym wzmożonej aktywności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach wydał opinię na temat zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków na terytorium Polski. Z opinii tej wynika, że zagrożenie to, chociaż nie tak duże jak w poprzednim sezonie pozostaje nadal istotne. Stąd też nadal pozostają obowiązujące podstawowe zasady, w szczególności zasady bioasekuracji, których należy przestrzegać utrzymując drób.

Czytaj więcej: UWAGA! HPAI INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Przedmoście

Zarząd Powiatu Głogowskiego przyznał Gminie Głogów dotację celową w kwocie 15 000,00 zł na „zadania melioracyjne i utrzymanie zieleni w Gminie”. Gmina Głogów postanowiła wykorzystać dotację na konserwację około 2,7 km rowu Ru-8 w miejscowości Przedmoście.

Czytaj więcej: Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głogów w miejscowości Przedmoście

Informacja : umowa podpisana.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu już niebawem będą mogli pomagać pracować na nowoczesnym sprzęcie. W ostatnim czasie podpisano umowę na zakup lekkiego wozu bojowego dla tej jednostki.
straz straz

OBWIESZCZENIE - WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

                                                                               O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z zm.), art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 4 i 5 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Głogów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu  Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od
29 września 2017 do 30 października 2017


Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów zbierane są w formie papierowej, elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do 30 października 2017 r.

Formularze i projekty Uchwał dostępne są:

 • formularze w postaci papierowej udostępnione w Urzędzie Gminy Głogów, w pokoju nr 3, ul. Słodowa 6A
 • formularze w formie elektronicznej zamieszczone na stronie podmiotowej gminy w BIP i na stronie http://www.ugglogow.com.pl/
Wypełnione formularze konsultacji można przekazać:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, pokój nr 3, ul. Słodowa 6A
 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu.Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

                                                                                                                                                                                                                                /-/ Joanna Gniewosz

 

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE - WÓJT GMINY GŁOGÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH...

Uwaga! Będą ograniczenia w dostawie wody!

Informacja od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
 
W poniedziałek 2 października, w godzinach 8.00 – 15.00, może dojść do ograniczeń dostaw wody dla części osiedla Piastów Śląskich i miejscowości Szczyglice. 
Czasowe problemy dotyczyć będą budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych osiedla w obrębie ulic Kazimierza Wielkiego – Kazimierza Sprawiedliwego - Królowej Jadwigi oraz ulicy Wita Stwosza na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wlk. do Elfazu.
Ograniczenia spowodowane są prowadzeniem przez PWiK prac w kolejnym etapie modernizacji magistrali wodociągowej. Za ewentualne problemy przepraszamy mieszkańców os. Piastów Śl. i Szczyglic.

Czytaj więcej: Uwaga! Będą ograniczenia w dostawie wody!

Nauka pływania

Rozpoczął się kolejny projekt nauki pływania realizowany przez Gminę Głogów finansowany z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź. Projekt nauki pływania polega na uczestnictwie dwa razy w miesiącu w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną w okresie od września 2017 do czerwca 2018 r. Projekt jest kierowany do dzieci – uczniów klas I – VII szkół podstawowych i sześciolatków z terenu Gminy Głogów, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Czytaj więcej: Nauka pływania

Programy zdrowotne dla mieszkańców Gminy Głogów

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie przy współpracy z Gminą Głogów rozpoczął program profilaktyczny dot. układu oddechowego i układu krążenia dla osób po 40-tym roku życia. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Głogów należących do Ośrodka. Koszt realizacji programu wynosi – 3 tys. zł. i są to środki pochodzące z budżetu gminy. Zapraszamy mieszkańców do kontaktu z ośrodkiem.

"Jesienne integracje"

W minioną sobotę mieszkańcy gminy Głogów, wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do Teatru Komedia we Wrocławiu, który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

Czytaj więcej: "Jesienne integracje"

Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW

Z wielką radością Pani Wójt, Joanna Gniewosz, 25.09.2017 r. odpowiedziała na zaproszenie najmłodszej grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Przedmościu. Dzieci przygotowały się na to spotkanie w szczególny sposób, zaprezentowały piękną jesienną piosenkę oraz przygotowały laurkę od całej grupy. W podziękowaniu za cudowne przyjęcie pani Wójt przeczytała dzieciom bajkę oraz wręczyła prezenty. Była to bardzo udana wizyta.

Czytaj więcej: Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW

Akademia Twórczej Animacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury ma przyjemność zaprosić na jesienne warsztaty decoupage, które o dbędą się w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” . Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Turowie w dniu 4.10.2017 r. w godz. Od 15:00 do 17:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 76 836 55 50 lub w siedzibie GOPS Głogów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Czytaj więcej: Akademia Twórczej Animacji

Warsztaty Szkoła dla rodziców i wychowawców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do uczestnictwa w 30- godzinnych warsztatach Szkoły dla rodziców i wychowawców. Zajęcia rozpoczną się dnia 29.09.2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z koordynatorem programu Eweliną Nowak tel. 76 8365550 lub w siedzibie GOPS Głogów, ul. Słodowa 2B.

Czytaj więcej: Warsztaty Szkoła dla rodziców i wychowawców

Oficjalne otwarcie szatni sportowej

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz zaprasza wszystkich na oficjalne otwarcie szatni sportowej w Przedmościu, które odbędzie się 14 października 2017 r. o godz. 12:00

Czytaj więcej: Oficjalne otwarcie szatni sportowej

III Mistrzostwa Polski Zachodniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz serdecznie zaprasza na kolejne III Mistrzostwa Polski Zachodniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbędą się 7 października 2017 r. w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Przedmościu

Czytaj więcej: III Mistrzostwa Polski Zachodniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

Akcja - Sprzątanie Świata


W dniu 19 września bieżącego roku po raz kolejny dzieci oraz młodzież dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. 

            Jak co roku z dużym zaangażowaniem udział w akcji wzięły wszystkie palcówki oświatowe z terenu Gminy Głogów, tj.: Szkoła Podstawowa w Przedmościu, Szkoła Podstawowa w Serbach, Szkoła Podstawowa w Wilkowie oraz Publiczne Przedszkole w Serbach.

Śmieci zbierano z terenów wokół placówek oświatowych, domów, boisk sportowych. Worki do zbiórki odpadów oraz rękawice, zostały zakupione przez Urząd Gminy
i przekazane opiekunom grup uczestniczących w akcji.
            Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej inauguracji „Sprzątania świata - Polska” za wyrażenie w ten sposób poparcia dla idei czystego środowiska. Ponadto, dziękujemy opiekunom grup dzieci z poszczególnych szkół za prawidłowy przebieg tegorocznej akcji. 

 

5

>> Zdjęcia poniżej <<

Czytaj więcej: Akcja - Sprzątanie Świata

Informacja o zbiórce elektroodpadów

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 
Informujemy, że dnia 9 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Głogów przeprowadzona będzie nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.


Przyjmowane będą:

- sprzęt RTV, AGD

- komputery, telewizory

- pralki, lodówki, kuchenki

- radia, mixery, suszarki

- sprzęt na prąd lub baterie

Pamiętajmy, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny był kompletny.Zadzwoń i zamów odbiór elektro-odpadów pod nr tel. 76 836 55 58.Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2018 r.


W trosce o środowisko zachęcamy do udziału- Urząd Gminy Głogów oraz Firma AG-EKORuszają zapisy do 18. edycji turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

XVIII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to ogólnopolski i największy w Europie Turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 oraz 12. Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski. Mecze finałowe XVIII edycji zostaną rozegrane na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

 
Między innymi dzięki dużemu wsparciu Samorządów, w poprzedniej XVII edycji rozgrywek wzięło udział ponad 320 000 dzieci z całej Polski. Niemal w każdej gminie organizowane były mecze eliminacyjne.


Zapisy do Turnieju potrwają do 30 września 2017 roku, dlatego gorąco zachęcamy szkoły podstawowe, UKSy, oraz organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną z Państwa regionu, do zgłaszania już teraz swoich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.pl

Czytaj więcej: Ruszają zapisy do 18. edycji turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

INFORMACJA O PRZEWONIENIU PALIWA GAZOWEGO

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 18-21 września 2017 r. na terenie Gmin:

 • Gaworzyce,
 • Głogów,
 • Grębocice,
 • Lubin,
 • Polkowice,
 • Rudna,
 • Żukowice;
przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na XLIV Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 25.09.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

 

 

Czytaj więcej: Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy Głogów

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 4 września br. w szkołach gminnych 530 uczniów rozpoczęło rok szkolny 2017/2018. W uroczystościach wzięła udział Wójt Gminy Głogów – Joanna Gniewosz, która podziękowała pracownikom placówek za przygotowanie szkół do nowego roku oraz serdecznie przywitała wszystkich uczniów.

Podczas inauguracji wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli szkół gminnych. Pani Wójt przedstawiła również kierunki rozwoju oświaty w Gminie Głogów oraz zmiany wynikające z wprowadzenia rządowej reformy oświaty.

Czytaj więcej: UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Zmiana ostrzeżenia nr 80

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 80 wydanego dnia 13.09.2017 o godz. 06.56

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 15:34 dnia 13.09.2017 do godz. 02:00 dnia 14.09.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia wążności ostrzeżenia

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Edyta Socha

Godzina i data wydania: godz. 15:34 dnia 13.09.2017

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 15:34/13.09 do 02:00/14.09.2017 predkosc do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW

Informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

ASF – komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia 93. ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Przypadek wystąpił w gospodarstwie, w którym utrzymywano 5 świń, położonym w woj. lubelskim. (gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski). Wdrożono procedury związane z likwidacją choroby.

5 września br. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie obecności niedozwolonej substancji FIPRONIL w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej w któryminformuje, że urzędowe wyniki badań próbek pobranych na polskich fermach kur niosek towarowychsą zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawienajwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnegoi zwierzęcego oraz na ich powierzchni).

6 września br. Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie obecności niedozwolonej substancji – fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm: „W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję: Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce): 2PL 14131317, 3PL 14371323, 3PL 30051328 K3.
W związku z powyższym Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia. W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.”

Ostrzeżenie nr 80

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 80
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 13.09.2017 do godz. 20:00 dnia 13.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Salanyk
Godzina i data wydania: godz. 06:56 dnia 13.09.2017
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 11:00/13.09 do 20:00/13.09.2017 predkosc do 35 km/h, porywy do 80 km/h, SW

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

W załączeniu przedstawiamy Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

 

 

 

Czytaj więcej: Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy

Terminarz zebrań wiejskich

11.09.2017 godz. 19.00

Ruszowce

12.09.2017 godz. 17.00

Bytnik

12.09.2017 godz. 18.00

Przedmoście

13.09.2017 godz. 17.00

Zabornia

13.09.2017 godz. 18.00

Borek

18.09.2017 godz. 17.00

Wilków

18.09.2017 godz. 18.30

Grodziec Mały

19.09.2017 godz. 17.00

Stare Serby

19.09.2017 godz. 18.00

Klucze

20.09.2017 godz. 17.00

Turów

20.09.2017 godz. 18.30

Szczyglice

25.09.2017 godz. 17.00

Krzekotów

25.09.2017 godz. 18.00

Serby

Plac zabaw w Grodźcu Małym

Został wyłoniony wykonawca nowego placu zabaw w Grodźcu Małym. Prace mają potrwać do końca listopada. Projekt zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Grodziec Mały finansowany jest z funduszu sołeckiego. Całość zadania wykonania placu zabaw wynosi 20.079,75 zł.  Na placu zabaw będzie zamontowana: huśtawki podwójna wahadłowa mix, karuzela, huśtawka ważka, kiwak pies, kiwak skuter oraz ławka.

Uwaga mieszkańcy

Informujemy, że w dniach od 6 września do 11 września 2017r. ze względu na chorobę pracowników ewidencja ludności nie będzie czynna. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAWODY SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB W WILKOWIE

2 września 2017r., w Gminie Głogów odbyły się po raz kolejny, Zawody Szkółek Kolarskich MTB Obiszów. Zawody swoim patronatem objęła Pani Wójt Gminy Głogów, Joanna Gniewosz. Po oficjalnym rozpoczęciu zaczęły się wyścigi. Swoje umiejętności kolarskie, dziewczęta i chłopcy, mogli zaprezentować w trzech kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej: ZAWODY SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB W WILKOWIE

Zaproszenie do teatru

Gmina Głogów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zaprasza Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych mieszkańców Gminy Głogów do Teatru we Wrocławiu na komedię pn. Kolacja na cztery ręce wyjazd w dniu 23 września 2017 r. o godz. 16:00 z Głogowa ul. Poczdamska 1. Zapisy do dnia 18 września 2017 r. pod nr tel. 0768365552.

Czytaj więcej: Zaproszenie do teatru

Dyplom

W dniu 30 sierpnia w Lubiatowie Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz otrzymała dyplom od Polskiego Związku Niewidomych za wsparcie, przychylność oraz pomoc w zorganizowaniu Spartakiady Integracyjno-Rehabilitacyjnej „Niewidomy też sportowiec”

Czytaj więcej: Dyplom

Szczepienie psów

Na terenie Gminy Głogów odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 miesiąc życia. Koszt szczepienia 30zł. Poniżej przedstawiamy harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie: Zmiana terminu szczepienia psów w miejscowości Serby. Szczepienie odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017r. w godzinach 12:00-15:00


Czytaj więcej: Szczepienie psów

Ostrzeżenie nr 78

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 78
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 31.08.2017 do godz. 01:00 dnia 01.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak


Dożynki Gminne Wilków 2017

Dobiegły końca tegorczne żniwa w Gminie Głogów. Rolnicy zakończyli prace polowe i podziękowali za urodzaj. Doskonałą do tego okazją były Dożynki Gminne, które w sposób symboliczny kończą cały roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach. W tym roku gospodarzami uroczystości byli mieszkańcy Wilkowa. Zaszczytną rolę starościny dożynek pełniła pani Agnieszka Urbańska, mieszkanka Wilkowa, starostą zaś był pan Paweł Nowak z Przedmościa.

Czytaj więcej: Dożynki Gminne Wilków 2017

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszamy na XLII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 30.08.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9

Czytaj więcej: Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Głogów

Stypendia socjalne na rok szkolny 2017/ 2018

Od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie przyjmowane będą Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017 /2018. Kryterium uprawniającym do uzyskania tej formy pomocy jest dochód uzyskany w m-c sierpniu 2017 r. nie przekraczający kwoty 514,00 zł na osobę w rodzinie. Dokumenty można uzyskać i złożyć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Słodowa 2b, pokój nr 1 (I piętro), tel: 76 836 55 50

Aplikacja na urządzenia mobilne Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Wojewoda Dolnośląski informuję, że od lipca 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Czytaj więcej: Aplikacja na urządzenia mobilne Regionalny System Ostrzegania (RSO) 

UWAGA MIESZKAŃCY

Informuje, iż od dnia 31.08.2017 wystąpią utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 292 w miejscowości Przedmoście w związku z budową chodnika przy Szkole Podstawowej w Przedmościu.

„Ojcowie w zakładzie karnym” zajęcia korekcyjno- edukacyjne

W ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie od dnia 22.08.2017r. będzie realizowany program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane są zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny.

Czytaj więcej: „Ojcowie w zakładzie karnym” zajęcia korekcyjno- edukacyjne

Ostrzeżenie nr 76

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 76
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 18.08.2017 do godz. 08:00 dnia 19.08.2017
Przebieg: W nocy 18/19.08.2017 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. W czasie burz porywy wiatru do 95 km/h. Nad ranem burze stopniowo będą zanikać, a opady przelotnie przejdą w jednostajnie, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowane wysokości opadów od 20 mm do 35 mm, miejscami do 50 mm
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane.


Odnowa Dolnośląskiej Wsi - dofinansowanie dla Gminy Głogów

   Gmina Głogów jest wśród 90 Gmin, które otrzymały pomoc finansową na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie terenu w ramach regionalnego konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Celem konkursu jest wspieranie małych projektów na terenach wiejskich oraz wsparcie aktywnosci mieszkańców terenów wiejskich.

 

 

 

Czytaj więcej: Odnowa Dolnośląskiej Wsi - dofinansowanie dla Gminy Głogów

W cieniu Kolegiaty

Jak co roku Gmina Głogów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu uczestniczyli w uroczystości „W cieniu kolegiaty”. Na naszym stoisku można było zakupić przepyszne pierogi przygotowane przez panie z Gminnego Ośrodka Kultury oraz panie z zespołu Przedmościanki, a także różnego rodzaju ciasta upieczone przez sołectwo Grodziec Mały.

Czytaj więcej: W cieniu Kolegiaty

Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange

Aby dołączyć do programu, należy znaleźć lokal, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować, a następnie, w terminie od 10 sierpnia do 8 września, wypełnić formularz dostępny na stronie www.pracownieorange.pl . Spośród nadesłanych wniosków Komisja wybierze 64 najciekawsze propozycje, a o ostatecznej lokalizacji 25 Pracowni zdecydują internauci w głosowaniu online.

Czytaj więcej: Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange

Czwarty tydzień półkolonii

Za nami ostatni tydzień półkolonii w Gminie Głogów. Wszystkie Dzieci z terenu naszej Gminy spędziły go bardzo aktywnie i sportowo, bowiem zajęcia odbywały się na ORLIKU w Serbach. Była to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz animatora ORLIKA, Pana Damiana Kwaśnika. W trakcie wspólnych gier i zabaw integrowaliśmy się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arka".

Czytaj więcej: Czwarty tydzień półkolonii

Dożynki Gminne

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminny Głogów na tegoroczne Dożynki Gminne, które odbędą się 26 sierpnia (SOBOTA) na boisku sportowym w Wilkowie.

Czytaj więcej:  Dożynki Gminne

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Urząd Gminy w Głogowie informuje że w związku z awarią na sieci wodociągowej, w dniu 14.08.2017 od godz. 9.00 do godz. 11.00  może WYSTĄPIĆ PRZERWA W DOSTAWIE WODY  w miejscowościach Bytnik, Przedmoście, za utrudnienia przepraszamy!

Ostrzeżenie nr 74

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 74

Czytaj więcej: Ostrzeżenie nr 74

Krzeszów sercem łaski

Każdy kto odda krew w ramach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu otrzyma bezpłatny wstęp na „trasę rozszerzoną” w krzeszowskim opactwie. Zaś każdy honorowy dawca krwi, który na przestrzeni ostatniego roku oddał krew, może bezpłatnie zwiedzić „trasę podstawowa”. Szczegółowy regulamin na www.opactwo.eu

Czytaj więcej: Krzeszów sercem łaski

Zajęcia z mieszkańcami w Gminie Głogów

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu pozyskała sprzęt który będzie służył do zajęć pokazów warsztatów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń . Torba medyczna, zestaw fantomów defibrylator AED to narzędzia które będą wykorzystywane w projekcie ,,Nie boimy się udzielać pierwszej pomocy. Wspólnie Nauczymy się ratować” który będzie realizowany we wszystkich miejscowościach gminy, placówkach szkolnych aż do grudnia 2017.

Czytaj więcej: Zajęcia z mieszkańcami w Gminie Głogów

Trzeci tydzień półkolonii

Za nami trzeci tydzień półkolonii w naszej Gminie. Był to tydzień pełen wrażeń podróżniczych oraz wspólnych spotkań. Tydzień rozpoczęliśmy od wycieczki do Obozowiska Rycerskiego w Ostaszowie. Podczas wyjazdu Dzieci mogły przenieść się w czasy średniowiecza. Dzieci zapoznały się ze średniowiecznym ekwipunkiem rycerskim, zwiedzały chatkę czarownicy, katownię, strzelały z łuku, pokonywały tor przeszkód oraz uczestniczyły w mini turnieju rycerskim.

Czytaj więcej: Trzeci tydzień półkolonii

Ślubowanie nowej Radnej Gminy Głogów

W dniu 03.08.2017 r. na XLI sesji Rady Gminy Głogów uroczyste ślubowanie złożyła Radna wybrana w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głogów Pani Wanda Szumilewicz z okręgu wyborczego nr 14.

Konsultacje LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 31 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.30 do 15.30.

Czytaj więcej: Konsultacje LGD Kraina Łęgów Odrzańskich 

Ulica Tęczowa w Ruszowicach oddana do użytku

02. sierpnia 2017 roku Starosta Głogowski - Pan Jarosław Dudkowiak wraz z członkami Zarządu Powiatu Głogowskiego - Panem Jeremim Hołownią i Panem Wojciechem Boreckim wraz z Wójtem Gminy Głogów Panią Joanną Gniewosz oddał oficjalnie do użytku przebudowany odcinek ulicy Tęczowej w Ruszowicach.  Powiat Głogowski otrzymał na realizację zadania dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o przyznanie środków finansowych został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w marcu 2016 roku. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu z Gminą Głogów oraz przy współudziale finansowym Gminy.

Zakres robót przebudowy drogi powiatowej nr 1015D obejmował przebudowę jezdni, chodników i zjazdów do posesji, wykonanie elementów zieleni i oznakowania drogowego. Przebudowano odcinek drogi o długości 933 mb. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 63. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 499 135,29 zł brutto. Wkład finansowy Gminy Głogów wyniósł 290 000,00 zł brutto. Środki z PROW 2014-2020 - 816 015,00 zł.

Dodatkowo Gmina Głogów w ramach porozumienia z Powiatem Głogowskim zobowiązała się wykonać dwie drogi dojazdowe do posesji zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Droga dojazdowa do posesji zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej 18, 20, 22 - zakończono przebudowę. Koszt inwestycji to blisko 53 000 zł brutto. Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 63. Trwają prace przy przebudowie drugiej drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Tęczowej 2. Koszt prowadzonych robót to blisko 44 000,00 zł brutto. Przebudowę obu dróg Gmina Głogów realizuje z środków własnych.

 

Czytaj więcej: Ulica Tęczowa w Ruszowicach oddana do użytku

Podatek akcyzowy

Urząd Gminy Głogów przypomina o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku (wraz z fakturami VAT za okres 01.02.2017r. - 31.07.2017r.) Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ul. Słodowej 2b, pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.minrol.gov.pl.


Informacja

Informujemy, że w związku z panującymi upałami godziny pracy Urzędu zostają skrócone do odwołania. W związku z powyższym Urząd Gminy Głogów czynny będzie w godz. 7:30-14:00.

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 03.08.2017 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pokój nr 9. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

Czytaj więcej: Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Głogów

UWAGA MIESZKAŃCY

Informujemy, że w dniach 2 sierpnia i 3 sierpnia 2017 r. Ewidencja ludności będzie czynna do godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY

W dniu 1 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 na terenie powiatu głogowskiego, w ramach treningu, przez okres 3 minut będą uruchomione syreny alarmowe. Będą one jednocześnie upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Drugi tydzień półkolonii

Minął drugi tydzień półkolonii w Gminie Głogów. Podczas tego tygodnia Dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych z użyciem alfabetu morse'a, które zostały przeprowadzone przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Przedmościu, a trudną sztukę odczytywania alfabetu morse'a przekazał nam pan Dyrektor Mateusz Krasicki. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu przeprowadzili zajęcia z pierwszej pomocy,

Czytaj więcej: Drugi tydzień półkolonii

Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3

Czytaj więcej: Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Inwestycje, dokumentacja – Kinga Dziopko, tel. (76) 836-55-62

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Inwestycje, dokumentacja –  tel. (76) 836-55-66

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku, zapisy trwają do 30 września 2017 r., organizator na modele czeka do 30 listopada 2017 r.

Czytaj więcej: Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL.

Ruszyły prace demontażu, transportu i utylizacji azbestu z tereny naszej Gminy.

Zadanie polegające na demontażu, odpowiednim zapakowaniu, załadowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy realizuje firma Z.G.K. Groneko sp. z o.o. z siedzibą w Mikorzynie. Wykonawca zadania został wybrany po przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej: Ruszyły prace demontażu, transportu i utylizacji azbestu z tereny naszej Gminy. 

Zakończył się projekt nauki pływania realizowany przez Gminę Głogów z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź

Projekt nauki pływania polegał na uczestnictwie dwa razy w miesiącu w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną w okresie od września 2016 do czerwca 2017 r. Projekt był kierowany do dzieci – uczniów klas I – VI szkół podstawowych i sześciolatków z terenu Gminy Głogów, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Czytaj więcej: Zakończył się projekt nauki pływania realizowany przez Gminę Głogów z darowizny Fundacji KGHM...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie – informuje

Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, w środy od 8.00 do 17.00 Wzory wyżej wymienionych wniosków są do pobrania w siedzibie ośrodka oraz na stronie Urzędu Gminy Głogów w zakładce 500+.  http://gminaglogow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=210 

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

Informuję Szanownych Państwa że w dniu 1 sierpnia 2017 r. odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Na terenie gminy w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na remizach OSP, oraz w miarę możliwości syreny ręczne.
Będzie to:
1. o godz. 17.00 – 3 min modulowany dźwięk syren „OGŁOSZENIE ALARMU”
2. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniać 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Czytaj więcej: Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

Pierwszy tydzień półkolonii w Gminie Głogów

Wakacje to najlepszy czas na wypoczynek i wspólną zabawę. Gmina Głogów zaproponowała Dzieciom doskonałą alternatywę dla nudy i "nic nierobienia". Za nami pierwszy tydzień półkolonii, podczas których Dzieci na Świetlicach Wiejskich oraz Świetlicach Środowiskowych uczestniczą w szeregu zajęć.

Czytaj więcej: Pierwszy tydzień półkolonii w Gminie Głogów

Komunikat dla mieszkańców

Obok pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na terenie Gminy notorycznie pozostawiane są przez mieszkańców odpady niemające nic wspólnego z odpadami selektywnie zbieranymi (typu. papier, szkło plastik i aluminium). Na załączonych zdjęciach widać tworzące się „dzikie wysypiska”.

Czytaj więcej: Komunikat dla mieszkańców

Nowe stawki opłaty od 1 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy Głogów zawiadamia, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Gminy Głogów podjęła uchwałę: - nr XL/219/2017 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, - nr XL/220/2017 w sprawie określenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie.
Nieruchomość zamieszkała:
 • 15,00 zł/mieszkańca/miesiąc – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 25,00 zł/mieszkańca/miesiąc- za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Czytaj więcej: Nowe stawki opłaty od 1 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Kolonie letnie 2017

Kończy się wypoczynek zorganizowany dla dzieci z terenu naszej gminy. Pierwszy turnus odbył się w dniach 04-13 lipca 2017r., a drugi rozpoczął się 13 lipca, a zakończy w sobotę 22 lipca 2017r. Dzieci przebywają w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym FAMA-STA w Mrzeżynie. Kolonie organizowane są przez Biuro Usług Turystycznych „SPORTUR” Irena Dybczyńska z Głogowa.

Czytaj więcej: Kolonie letnie 2017

Pozyskaliśmy środki na wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Przedmościu

Dzięki staraniom Pani Wójt Joannie Gniewosz, Gmina Głogów pozyskała środki z Województwa Dolnośląskiego, na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie przebudowy chodnika w m. Przedmoście wraz z wykonaniem kanalizacji i wyznaczeniem przejścia dla pieszych. Szacowana wartość zadania to kwota 365 353,46 zł, gdzie finansowanie zadania po stronie Gminy wyniesie 50%. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15 grudnia 2017 r.  

 

Umowa na Rozbudowę wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby, podpisana

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Pani Wójt Joanna Gniewosz złożyła podpis wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, pod umową dot. Rozbudowy wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby. Inwestycja opiewa na kwotę 6 758 354,03 zł. Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 3 338 413,75 zł. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy inwestycji. Planowane zakończenie zadania jest na 04 grudnia 2018r.     

Czytaj więcej: Umowa na Rozbudowę wraz z przebudową Zespołu Szkół w miejscowości Serby, podpisana 

Pozyskaliśmy środki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Przedmościa

Jeszcze nie tak dawno oddany został do użytku nowy samochód dla strażaków z OSP w Serbach, a już Pani Wójt Joanna Gniewosz podjęła starania o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Przedmościu. Pierwsze efekty już widać. Gmina otrzymała kwotę 210 000,00zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zaś z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 20 000,00. Przewidywana kwota zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego to 500 000,00zł. Wierzymy, że dzięki determinacji Pani Wójt, uda nam się osiągnąć cel i w przyszłym roku cieszyć się z nowego wozu strażackiego. 

 

Rozpoczęcie przebudowy dróg w Ruszowicach

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2017r. w obecności Pani Wójt Joanny Gniewosz, zostały przekazane place budów dot. Przebudowy drogi gminnej dz. ew. nr 207 i 208/1 oraz Przebudowy drogi gminnej dz. ew. nr 216. Tym samym  rozpoczęły się inwestycje prowadzone przez Gminę na tym terenie. Wykonawcą pierwszej drogi będzie głogowska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., która wykona zadanie za kwotę 52 842,18 zł. Kolejną drogę wykona Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa „Farmer” z Grębocic za kwotę 43 601,89 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 25 sierpnia 2017r.

 

Czytaj więcej: Rozpoczęcie przebudowy dróg w Ruszowicach

Ostrzeżenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 63
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 12.07.2017 do godz. 24:00 dnia 12.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak

III Przegląd Piosenki Folklorystycznej "ISKIERIADA"

W miniony weekend w Serbach odbył się III Przegląd Piosenki Folklorystycznej "Iskieriada". Miłośników kultury ludowej i przepięknych utworów folkowych zaprosiła do wspólnej zabawy, Pani Wójt Gminy Głogów, Joanna Gniewosz. Na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły z terenu naszej gminy, a także zaproszone zespoły z różnych stron naszego kraju.

Czytaj więcej: III Przegląd Piosenki Folklorystycznej "ISKIERIADA"

Ostrzeżenie nr 63

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 63

Czytaj więcej: Ostrzeżenie nr 63

Ostrzeżenie nr 59

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 59

Czytaj więcej: Ostrzeżenie nr 59

Uwaga mieszkańcy ul. Tęczowej w Ruszowicach

Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Gminy Głogów

Informujemy, że w związku ze zmianą godzin pracy banku obsługującego Gminę Głogów zmianie ulegają godziny otwarcia Kasy Urzędu Gminy Głogów
Poniedziałek: 930 – 1330
Wtorek: 930 – 1330
Środa: 930 – 1600
Czwartek: 930 – 1330
Piątek: 930 – 1300

Warsztaty Rozwoju Osobistego

W dniu 3 lipca zakończył się cykl warsztatów rozwoju osobistego „ODKRYJ SIEBIE” zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie.

Czytaj więcej: Warsztaty Rozwoju Osobistego

Słonecznie 2017

W sobotę 1 lipca na boisku "Orlik" w Serbach odbyła się impreza integracyjna "Słonecznie 2017" zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu, Szkołę Podstawową w Serbach oraz Wojskowym Kołem Łowieckim "Wilk". Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej: Słonecznie 2017

Od 1 lipca segregacja śmieci po nowemu

Od 1 lipca w całej Polsce obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji śmieci. Oznacza to, że będziemy je teraz segregować na cztery kategorie: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady.
Segregacja śmieci w naszej Gminie nie jest nowością. Dotychczas segregowaliśmy odpady na trzy frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło. Natomiast czwarta frakcja: bioodpady, odbierana była od mieszkańców za odrębną odpłatnością, w ramach usług dodatkowych.

Czytaj więcej: Od 1 lipca segregacja śmieci po nowemu

TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY GŁOGÓW JOANNY GNIEWOSZ

W sobotnie południe, 1 lipca, w miejscowości Serby odbył się kolejny Turniej Wsi o puchar Wójta Gminy Głogów Joanny Gniewosz. Organizatorami tegorocznego turnieju była Gmina Głogów wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu oraz z Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów. Do wspólnej zabawy zgłosiły się 4 Sołectwa: Wilków, Serby, Przedmoście, Grodziec Mały oraz drużyny reprezentowane przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

Czytaj więcej: TURNIEJ WSI O PUCHAR WÓJTA GMINY GŁOGÓW JOANNY GNIEWOSZ

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 

Zmiany dotyczące wycinki drzew

Dotyczy osób fizycznych, które chcą usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Przed wycinką drzew na własnej posesji, w przypadku gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm. przekracza:

Czytaj więcej: Zmiany dotyczące wycinki drzew

Ostrzeżenie nr 53

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 53
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:30 dnia 28.06.2017 do godz. 05:00 dnia 29.06.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH GMINNYCH

Zakończył się rok szkolny 2016/2017. W ubiegły piątek świadectwa w szkołach gminnych odebrało – 475 uczniów. W uroczystym podsumowaniu roku brała udział Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz oraz Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jankowski. Uczniowie, którzy ukończyli rok z wyróżnieniem, odebrali świadectwa w towarzystwie rodziców.

Czytaj więcej: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH GMINNYCH

Ostrzeżenie nr 52

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 52

Czytaj więcej: Ostrzeżenie nr 52

Półkolonie w Gminie Głogów

Serdecznie zapraszamy dzieci od 7 do 15 lat na wakacyjną przygodę od 17 lipca do 11 sierpnia. Zapisy dzieci na zajęcia, wyjazdy i wycieczki od 26 czerwca do 7 lipca pod nr tel. 570 678 320. W załączeniu zgoda na uczestnictwo dziecka.


Czytaj więcej: Półkolonie w Gminie Głogów

III Przegląd Piosenki Folklorystycznej Iskieriada

Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz zaprasza na III Przegląd Piosenki Folklorystycznej ISKIERIADA 2017, która odbędzie się 9 lipca 2017 r. o godz. 13:00 Świetlica Wiejska w Serbach.

Czytaj więcej: III Przegląd Piosenki Folklorystycznej Iskieriada

FESTYN RODZINNY W BYTNIKU

W piątkowe popołudnie, 23 czerwca, na mieszkańców Bytnika czekało wiele atrakcji. Wszystko za sprawą zorganizowanego przez Panią Sołtys oraz Radę Sołecką Festynu Rodzinnego. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego otwarcia wiaty przy Sali Wiejskiej. Otwarcia dokonała Pani Wójt, Joanna Gniewosz oraz Sołtys, Pani Irena Dera.

Czytaj więcej: FESTYN RODZINNY W BYTNIKU

LIGA SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB W BORKU

24 czerwca w miejscowości Borek, odbyły się zawody LIGII SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB. Tegoroczny wyścig swoim patronatem objęła Pani Wójt Gminy Wiejskiej Głogów, Joanna Gniewosz. Po oficjalnym rozpoczęciu zaczęły się wyścigi. Swoje umiejętności kolarskie, dziewczęta i chłopcy, mogli zaprezentować w trzech kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej: LIGA SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB W BORKU

Ostrzeżenie

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 20:00 dnia 22.06.2017 do godz. 07:00 dnia 23.06.2017
Przebieg: Miejscami prognozuje się silne burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Najwcześniej zjawiska są przewidywane za zachodzie województwa, później będą się przemieszczać na wschód.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak

LIGA SZKÓŁEK KOLARSKICH MTB

Serdecznie zapraszamy na wyścig w kolarstwie MTB. Zawody odbędą się dnia 24.06.2017r (sobota) od godz. 11.00. Miejsce zawodów Park w Borku.
Kategorie wiekowe (rocznikowo) dziewczęta i chłopcy:
·       do klasy 4,
·       klasy 5,
·       klasy 6,
uczęszczający do szkółek kolarskich, bądź za zgodą opiekunów

Czytaj więcej: LIGA SZKÓŁEK KOLARSKICH  MTB

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 30.06.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, pokój nr 15. Proponowany porządek obrad w załączeniu.

Czytaj więcej: Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Głogów 

Turniej Sołectw

Serdecznie zapraszamy na Turniej Sołectw 2017 o Puchar Wójta Gminy Głogów Joanny Gniewosz, który odbędzie się 1 lipca 2017 r na Boisku Orlik w Serbach o godz. 10:00.

Czytaj więcej: Turniej Sołectw

Słonecznie 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Imprezę Integracyjną Słonecznie 2017, która odbędzie się 1 lipca na Boisku Orlik w Serbach w godz. od 10:00 do 13:00. Zadanie dofinansowane przez Powiat Głogowski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Słonecznie 2017

Informacja dot. kolonii dla dzieci z Gminy Głogów

Uprzejmie informujemy, iż wyjazd dzieci na 1 turnus do Mrzeżyna odbędzie się 04 lipca 2017 r. o godzinie 07:00 rano z parkingu przy TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie. Autokar będzie pochodził z firmy ZET-Ka Wasiołka z Leszna. 

 

Powrót z 1 turnusu z kolonii w Mrzeżynie planowany jest na 13 lipca 2017r. około godz. 18:00. Autobus zatrzyma się przy parkingu TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie.

 

Wyjazd na 2 turnus planowany jest na 13 lipca 2017r. o godz. 07:00 rano z parkingu przy TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie. Powrót planowany jest na 22 lipca 2017r. około godz. 18:00. Autobus zatrzyma się przy parkingu TESCO (ul. Piłsudskiego) w Głogowie.

 

Przed wyjazdem na każdy z turnusów, autobus zostanie poddany kontroli przez Policję. 
Życzymy miłego wypoczynku.

Zmiana ustawy o ochronie przyrody od 17 czerwca 2017 r.

Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie kolejna zmiana ustawy o ochronie przyrody. Niesie ona za sobą sporo zmian, w szczególności dla osób fizycznych, które od dnia 17 czerwca 2017 r. nie będą już mogły z taką łatwością usuwać drzew z własnych nieruchomości.
Najistotniejszą zmianą dotyczącą wszystkich mieszkańców Gminy jest obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną, jeżeli jego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
1)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3)      50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o ochronie przyrody od 17 czerwca 2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE I EDYCJI KONKURSU PT.: „PRZYRODA W GMINIE GŁOGÓW”

Od 27 kwietnia 2017 r. do 5 czerwca 2017 r. realizowana była I edycja konkursu pt.: „PRZYRODA W GMINIE GŁOGÓW”. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Głogów. Przed zakończeniem konkursu nauczyciele przedłożyli prace wykonane przez dzieci. Komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Głogów – Joannę Gniewosz, wyłoniła najlepszych wykonawców prac w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE I EDYCJI KONKURSU PT.: „PRZYRODA  W GMINIE GŁOGÓW”

Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

W dniu 10 czerwca 2017 r., w Ruszowicach przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięło udział 17 drużyn w tym:  
- w grupie 12 - 16 lat dziewcząt 3 drużyny
- w grupie 12 - 16 lat chłopców 3 drużyn
- w grupie C (kobiety)             3 drużyny
- w grupie A (mężczyźni)     6 drużyn
- w grupie 50+                   2 drużyny

Czytaj więcej: Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wydaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt zbierania złomu, metali kolorowych i surowców wtórnych (papier, karton, folia) w Ruszowicach przy ul. Kolorowej 12 (Działka nr 122/1, obręb Ruszowice)”
Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdf[ ]596 kB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie z dnia 23 maja 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Głogów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 27+776, w miejscowości Grodziec Mały.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 

Ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE – SAREX

Wójt Gminy informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostanie ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE-SAREX w którym weźmie udział administracja publiczna. Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. W ramach treningu emitowany będzie przez syreny zamontowane na remizach OSP:
- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Akademia Twórczej Animacji - Wiosenne warsztaty decoupage

W dniu 31.05.2017r  w Świetlicy Środowiskowej w Serbach odbyły się wiosenne warsztaty decoupage  w ramach "Akademii Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Jest to jeden z programów, którego celem jest upowszechnianie form aktywnej integracji oraz promowanie artystycznych form aktywności.

Czytaj więcej: Akademia Twórczej Animacji - Wiosenne warsztaty decoupage

Zbiórka elektroodpadów

W dniu 22 maja br. na terenie gminy Głogów przeprowadzona została akcja zbiórki elektroodpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrała od nas firma AG-EKO Aneta Gonera z siedzibą w Lubinie. Spośród elektroodpadów najwięcej zebrano zużytych telewizorów, lodówek, komputerów, pralek.

Czytaj więcej: Zbiórka elektroodpadów

Wykaz udzielonych ulg

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Czytaj więcej: Wykaz udzielonych ulg 

Prace remontowe

Fotorelacja z wykonywanych prac remontowych drogi Gminnej w m. Borek w dniu 30 maja 2017 r

Czytaj więcej: Prace remontowe 

Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

Wójt Gminy Głogów oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zaprasza na zawody, które odbędą się dnia 10.06.2017 r. o godz. 10:00 na boisku w Ruszowicach.

Czytaj więcej: Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

Ostrzeżenie nr 46

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 46
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.05.2017 do godz. 03:00 dnia 31.05.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W RUSZOWICACH

Gmina Głogów informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przebudową drogi powiatowej nr 1015D w miejscowości Ruszowice od skrzyżowania - rondo  do ul. Poniatowskiego od dnia 01.06.2017 r. nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ww. odcinku drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Głogów

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 31.05.2017 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 2b, pok. nr 15

Czytaj więcej: Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Głogów

STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA GMINY GŁOGÓW

    STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA
 
 
UWAGA UCZNIOWIE


JEŚLI W OSTATNIM ROKU NAUKI UZYSKALIŚCIE BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE
MOŻECIE UBIEGAĆ SIĘ O
STYPENDIUM WÓJTA


KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ZŁOZENIA WNIOSKU:

 1. Stypendia są udzielane uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe:

a)      stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych – klas IV-VI, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,5 oraz zachowanie minimum bardzo dobre;

b)      stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę Głogów w ostatnim roku nauki oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre;

c)       stypendia za osiągnięcia dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali co najmniej średnią ocen w wysokości 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre.

Wypełnione wnioski wraz z kopią świadectwa szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 5  do dnia 31 sierpnia 2017 r.wnioski do pobrania na stronie

lub w urzędzie – ul. Słodowa 6a, pok. 5

Czytaj więcej: STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA GMINY GŁOGÓW

Budżet Młodego Obywatela

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA wspólnie z Fundacją „Centrum Aktywności” w Bukwicy złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. Budżet Młodego Obywatela. Celem projektu jest: zwiększanie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi, mieszkańców powiatu głogowskiego poprzez rozwój edukacji obywatelskiej kształtującej rozwój kompetencji społecznych oraz podejmowanie inicjatyw młodzieżowych w okresie realizacji projektu z zapewnieniem możliwości kontynuacji. Adresatami projektu są: osoby młode, w wieku 13-21, mieszkańcy gmin: Kotla, Jerzmanowa, Pęcław, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów, Gmina Miejska Głogów. W projekcie bezpośrednio weźmie udział 45 uczestników.

Czytaj więcej: Budżet Młodego Obywatela

Dzień Matki

Akademia Twórczej Animacji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu ma przyjemność zaprosić na wiosenne warsztaty decoupage, które odbędą się w ramach programu "Akademia Twórczej Animacji". Zajęcia odbędą się w Świetlicy Środowiskowej w Serbach ul. Główna 66 w dniu 31 maja w godz. od 16:00 do godz. 18:00.

Czytaj więcej: Akademia Twórczej Animacji

Kolonie letnie 2017

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział Głogów informuje o zagrożeniu pojawienia się mszyc na plantacjach pszenicy ozimej, pryszczarek zbożowiec zagrażający plantacjom pszenicy ozimej zgnilizna twardzikowa zagraża plantacjom rzepaku ozimego.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Akademia Twórczej Animacji

W dniu 19.05.2017 r. odbyły się wiosenne warsztaty decoupage  w ramach "Akademii Twórczej Animacji" zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. Jest to jeden z programów, którego celem jest upowszechnianie form aktywnej integracji oraz promowanie artystycznych form aktywności.

Czytaj więcej: Akademia Twórczej Animacji

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO „ODKRYJ SIEBIE”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO „ODKRYJ SIEBIE”. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy do 26 maja 2017 r. w siedzibie GOPS lub pod numerem tel: 76 836 55 50

Czytaj więcej: WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO „ODKRYJ SIEBIE”

"Pięć szkół na piątkę"

Dnia 16 maja br. uczniowie z klas I-IIISzkoły Podstawowej w Wilkowie wraz z wychowawcami i opiekunami wybrali się na wycieczkę do Wrocławia finansowaną przez Fundację Kuźnia Talentów w ramach realizowanego projektu "Pięć szkół na piątkę" dofinansowanego z funduszy europejskich.

Czytaj więcej: "Pięć szkół na piątkę"

"Pięć szkół na piątkę"

26 kwietnia 2017 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wilkowie - wzięli udział w wycieczce do Wrocławia finansowanej przez Fundację Kuźnia Talentów w ramach realizowanego projektu "Pięć szkół na piątkę" dofinansowanego z funduszy europejskich.

Czytaj więcej: "Pięć szkół na piątkę"

BEZPIECZNIE TU I TAM

Dnia 1 kwietnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego BEZPIECZNIE TU I TAM, którego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Spośród 403 szkół podstawowych z całej Polski na pierwszym miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Wilkowie, zdobywając nagrodę główną, czyli wyposażenie pracowni multimedialnej o równowartości 30 000 złotych.

Czytaj więcej: BEZPIECZNIE TU I TAM

Informacja

Dnia 18 maja 2017 r.

Ewidencja Ludności nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wymiana kostki brukowej w Szkole Podstawowej w Wilkowie

Z każdym dniem teren wokół Szkoły Podstawowej w Wilkowie pięknieje. Nie tylko za sprawą wiosny. W ostatnim miesiącu dokonano wymiany starych płyt chodnikowych na kolorowe kostki brukowe Polbruk. Prace wykonano we własnym zakresie, przy dużym zaangażowaniu konserwatora szkoły oraz przy udziale pracowników zatrudnionych przez Urząd Gminy w ramach robót publicznych. Nowy chodnik rozjaśnia teren przed szkołą i nadaje mu ładu i porządku. Zniknęły również przeszkody architektoniczne, które stanowiły zagrożenie dla korzystających placu szkolnego.

Czytaj więcej: Wymiana kostki brukowej w Szkole Podstawowej w Wilkowie

Turniej Koszykówki Chłopców

Serdecznie zapraszamy na Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Wójta Gminy Głogów, który odbędzie się 20 maja 2017 r. (sobota) o godz. 9.00 na boisku Orlik w Serbach

Czytaj więcej: Turniej Koszykówki Chłopców 

"Akademia Twórczej Animacji"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu ma przyjemność zaprosić na wiosenne warsztaty decoupage, które odbędą się w ramach programu "Akademia Twórczej Animacji". Zajęcia odbędą się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w dniu 19 maja w godz. od 10:00 do godz. 12:00

Czytaj więcej: "Akademia Twórczej Animacji"

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że mieszkańcy Gminy Głogów z aktualnymi Skierowaniami (wydanymi w m-c styczniu 2017 r.) mogą zgłaszać się po bezpłatną żywność w dniu 30 maja 2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Nastąpiła zmiana miejsca wydawania żywności, którą będzie można odebrać w Głogowie ul. Sikorskiego 48.
W godzinach od 8.00-10.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów programu.
Zapisy na szkolenia pod telefonem nr 608385708. Grupy szkoleniowe od 10 do 25 osób.

Czytaj więcej: Informacja GOPS

Oficjalne przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego

Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serbach 6 maja 2017 roku oficjalnie przekazano kluczyki do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN. Uroczystość, którą uświetniło wielu znamienitych gości odbyła się na placu przed świetlicą wiejską. W sobotnie popołudnie strażacy licznie zgromadzili się na uroczystości z okazji przekazania nowego samochodu i wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom. Do Serbów przyjechały delegacje jednostek oraz poczty sztandarowe OSP z Gminy Głogów, powiatów głogowskiego i polkowickiego.

Czytaj więcej: Oficjalne przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 

WIELKI SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEDMOŚCIU

FINAŁ KONKURSU „Uczę się bezpiecznie żyć” 10 maja 2017r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się kolejna edycja Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć" o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa 2017 pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy. W kategorii gimnazjum po bardzo wyrównanej rywalizacji I miejsce zajęła Klaudia Krupa uczennica naszego gimnazjum. W kategorii szkół podstawowych klas IV-VI drużyna szkoły podstawowej w składzie Aleksandra Ordon, Milena Rudowicz, Konrad Kazimierowicz zajęła również I miejsce.

Czytaj więcej: WIELKI SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZEDMOŚCIU

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

"Całe wychowanie współczesne pragnie, by dziecko było wygodne, konsekwentnie krok za krokiem dąży, by uśpić, stłumić, zniszczyć wszystko, co jest wolą i wolnością dziecka, hartem jego ducha, siłą jego żądań i zamierzeń" J.Korczak. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakończyła się druga edycja „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Czytaj więcej: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Informacja

Dnia 12 maja i 15 maja 2017 r.

Ewidencja Ludności nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 4 maja 2017 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w wyborach uzupełniających do Raday Gminy Głogów zarządzonych na dzień 2 lipca 2017 r.

 

 

Czytaj więcej: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY GŁOGÓW

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 maja 2017 r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Głogów

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15;30

Środa 7:30-17:00

Czwartek 7:30- 15:30

Piątek 7:30- 14:00

Konsultacje LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.00 do 15.00.

Czytaj więcej: Konsultacje LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że mieszkańcy Gminy Głogów z aktualnymi skierowaniami (wydanymi w m-c styczniu 2017 r.) mogą zgłaszać się po bezpłatną żywność w dniu 05 maja 2017 r. r. ( piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00.
 

Sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Początek roku to w Ochotniczych Strażach Pożarnych okres sprawozdawczy. Członkowie OSP spotykają się na Walnych Zebraniach aby posumować miniony czas i uchwalić plany działań na najbliższy rok.

Czytaj więcej: Sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

Konkurs „Przyroda w Gminie Głogów”

Rozpoczynamy I edycję konkursu pod tytułem: „Przyroda w Gminie Głogów”. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Głogów. Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy Głogów. Jego celem jest wychowanie świadomego społeczeństwa, właściwie pojmującego dobro płynące z otaczającego nas środowiska. Mamy nadzieję, że edycja ta cieszyć się będzie zarówno dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży naszych szkół i przedszkoli. Pozwoli to nam na kontynuowanie konkursu w kolejnych latach. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu zainteresowani mogą uzyskać w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Słodowa 2, w pok. nr 11 lub pod numerem telefonu: 76 836 55 58.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w związku z zarządzeniem nr 104 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11. kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Głogów w okręgu wyborczym nr 14.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY

ZARZĄDZENIE NR 104 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zarządzenie Nr 104
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy   Głogów w okręgu wyborczym
Nr 14

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 104 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Informacja

Dnia 14.04.2017 r. Urząd Gminy Głogów czynny do godz. 12:00. Kasa Urzędu Gminy Głogów w tym dniu będzie nieczynna.

FINAŁ I DIECEZJALNEGO KONKURSU ‘’BIBLISTA JUNIOR’’

Nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu z wyróżnieniami za udział w Finale ogólnopolskim. W Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 06 kwietnia br. odbył się finał pierwszej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej: „Biblista Junior” dla szkół podstawowych. Wśród młodszych do ścisłego finału w Paradyżu dostało się 66 osób z niemal każdego zakątka diecezji, natomiast 07.04. w etapie gimnazjalnym o miano najlepszego znawcy biblii wzięło udział 46 osób.

Czytaj więcej: FINAŁ I DIECEZJALNEGO KONKURSU ‘’BIBLISTA JUNIOR’’

Życzenia

Wielkanocne warsztaty ceramiczne

W dniu 05.04.2017r.  odbyły się kolejne wielkanocne warsztaty ceramiczne zorganizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu.  Na spotkaniu uczestnicy zdobili swoje prace barwnym szkliwem. Efekt tej twórczości to piękne kolorowe i bardzo oryginalne dzieła.

Czytaj więcej: Wielkanocne warsztaty ceramiczne

Spotkanie Wielkanocne mieszkańców z Wójt Joanną Gniewosz

Tradycyjnie w Gminie Wiejskiej Głogów w Niedzielę Palmową zorganizowane zostało Spotkanie Wielkanocne dla starszych i samotnych z wszystkich miejscowości naszej gminy. W sali wiejskiej w Serbach 09. Kwietnia 2017 r. przy wspólnym stole wraz z Wójt Joanną Gniewosz zasiadło blisko 220 osób, wśród których byli przedstawicieli z każdej miejscowości, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście. Szczególną osobą, która przybyła na uroczyste spotkanie, był biskup senior diecezji zielonogórsko- gorzowskiej Stefan Regmunt. Ze sceny wygłoszono mnóstwo ciepłych życzeń skierowanych do wszystkich przybyłych.

Czytaj więcej: Spotkanie Wielkanocne mieszkańców z Wójt Joanną Gniewosz

Rusza remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach

W dniu dzisiejszym tj. 10 kwietnia 2017r. została podpisana umowa na długo zapowiadany remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Starosta głogowski Jarosław Dudkowiak podpisał i wymienił dokumenty z wyłonionym w przetargu Głogowskim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg. Powiat pozyskał środki zewnętrzne  i zadanie zostanie sfinansowane w ponad 60% ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota będzie sfianansowana w równej wysokości przez Starostwo Powiatowe i Gminę Głogów. Remont będzie obejmował wymianę nawierzchni, przebudowę chodników, regulację studni oraz rewitalizację zielonego pobocza. Prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu i potrwają do końca lipca tego roku.

Czytaj więcej: Rusza remont ulicy Tęczowej w Ruszowicach

Informacja dla hodowców drobiu prowadzących chów przyzagrodowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że 5 kwietnia 2017r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 722). Rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 6 kwietnia 2017r. i znosi ono obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych ale utrzymuje następujące zakazy i nakazy obowiązujące wszystkich hodowców ptaków:

Czytaj więcej: Informacja  dla hodowców drobiu prowadzących chów przyzagrodowy

Konsultacje LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie organizowane w dniu 11 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu w godzinach od 11.00 do 15.00.

Czytaj więcej: Konsultacje LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

"Zmień coś" – projekt socjalny GOPS w Głogowie

Wiosna to idealny czas na zmiany. Taką okazją był udział w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie realizowanego we współpracy z Salonem Fryzjerskim "Patrick & Matyja" Glamour Hair w Głogowie. Dzięki uprzejmości Salonu w dniu 25.03.2017r. trzy losowo  wybrane uczestniczki warsztatów "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" zostały poddane zabiegom fryzjerskim. Efekty metamorfozy były imponujące!

Czytaj więcej: "Zmień coś" – projekt socjalny GOPS w Głogowie

Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg

Urząd Gminy Głogów informuje, że wykorzystując dogodne warunki pogodowe jakie pojawiły się po okresie mrozów i opadów śniegu, przystąpiono do uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg należących do gminy Głogów.

Czytaj więcej: Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego

Nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego na projekt kartki wielkanocnej, przedstawiamy nazwiska zwycięzców:
- Malwina Fras z Zespołu Szkół w Serbach
- Lena Sawicka ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie!
Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie nagród odbędzie się na Spotkaniu Wielkanocnym w Serbach, dnia 9 kwietnia o godzinie 15.00.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego

MANEWRY JEDNOSTEK OSP GMINY WIEJSKIEJ GŁOGÓW

25 marca odbyły się Gminne Manewry Ratowniczo-Pożarnicze jednostek OSP Gminny Wiejskiej Głogów. Manewry zostały zorganizowane dzięki współpracy Pani Wójt, Joanny Gniewosz z Zarządem Gminnym OSP oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu. Do ćwiczeń przystąpiły jednostki z Borku, Ruszowic, Przedmościa, Szczyglic, Wilkowa oraz Serbów.

Czytaj więcej: MANEWRY JEDNOSTEK OSP GMINY WIEJSKIEJ GŁOGÓW

Orzeł Bielik w Przedmościu

Wieczorem dnia 24.03.2017 Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej Renata Przygoda otrzymała informację od mieszkańca Przedmościa o znalezieniu orła bielika z uszkodzonym skrzydłem. Na noc ptak został pod opieką opieką osób, które go znalazły. Następnego dnia orła przewieziono do weterynarza.Wstępna diagnoza wykazała, że nie ma on złamanych kości ale zaleca sie przetransportowanie go do azylu dla ptaków drapieżnych w Zielonej Górze. Pracownicy referatu odwieźli orła pod wskazany adres i oddali w ręce specjalistów. Dziękujemy Panu Markowi i Pani Doktor z przychodni " ORIVET"  za okazaną pomoc. 

Czytaj więcej: Orzeł Bielik w Przedmościu 

TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W KATEGORII „CZWÓREK” WILKÓW CUP 2017r.

Serdecznie zapraszamy na Turniej Mini Piłki Siatkowej pod patronatem Wójta Gminy Głogów- Joanny Gniewosz, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Wilkowie. Turniej odbędzie się 01 kwiecień 2017 r. (sobota) godzina 9.30. Uczestnicy: Dziewczęta w kategorii „czwórki” – startują drużyny 4 – osobowe + 1   zawodniczka rezerwowa (rocznik 2004 i młodsze)      

Czytaj więcej: TURNIEJ MINI  PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W KATEGORII „CZWÓREK” WILKÓW CUP 2017r.

Warsztaty ceramiczne

W dniu 27.03.2017r. w Świetlicy Środowiskowej w Serbach  odbyły się wielkanocne warsztaty ceramiczne zorganizowane  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie we współpracy z Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Głogowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu.  Podczas spotkania uczestnicy doskonalili technikę modelowania gliny oraz poznali sztukę formowania odlewów gipsowych.

Czytaj więcej: Warsztaty ceramiczne

Zebrania wiejskie

W minionym tygodniu Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy uczestniczyła w kolejnych zebraniach wiejskich w miejscowościach: Stare Serby, Klucze, Krzekotów, Serby, Borek i Zabornia. Zebrania miały charakter sprawozdawczy.
Sołtysi poszczególnych miejscowości złożyli sprawozdania z działalności Rad Sołeckich za rok 2016.

 

Czytaj więcej: Zebrania wiejskie 

Akademia Twórczej Animacji z darem serca

Uczestniczki warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie oraz uczestnicy spotkań, które odbywają się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przedmościu w ramach programu „Akademia Twórczej Animacji” pragną wesprzeć pomoc kierowaną na rzecz Pani Joanny Konkel, która zmaga się z nowotworem wewnątrz rdzeniowym. Czytaj więcej

Współpraca z Zakładem Karnym w Głogowie

      Współpraca z Zakładem Karnym w Głogowie.

      W ramach podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie od listopada 2016r do marca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie uczestniczył w realizacji  Programu dla Sprawców Przemocy Domowej "Partner".

      Program miał charakter edukacyjno-korekcyjny. Naczelnym celem programu była redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program skoncentrowany był na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. 

Celem prowadzonych zajęć było między innymi:
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc i jakie są formy przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia przemocy,
- nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji.

Zajęcia prowadziła Ewelina Śmietana, członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głogów.