• 1S.jpg

powyżej 30tyś. euro

Dostawa balustrady U-11a w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z jej odwodnieniem Serby – Grodziec Mały (ul. Kwiatowa) etap I cz. B wraz z przebudową odcinka drogi ul. Kwiatowa i ul. Wodna do drogi wojewódzkiej nr 319.”