• 1S.jpg

poniżej 30tyś. euro

Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Turów, Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego FS Krzekotów, Projekt i realizacji wiaty przy świetlicy FS Borek