Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 69/2017 Wójta Gminy Głogów z dnia 06.12.2017r. w sprawie zbycia składnika majątku ruchomego - środka trwałego: samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 nr rejestracyjny DGL 76CF. Szczegóły w załączeniu.

 

 

 

Zarządzenie nr 28/2017 Wójta Gminy Głogów z dnia 15.11.2017r. w sprawie zbycia składnika majątku ruchomego - środka trwałego: samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 nr rejestracyjny DGL 76CF.

 

 

 

Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Głogów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości na terenie Gminy Głogów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

 

Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Głogów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości na terenie Gminy Głogów przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Głogów z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości na terenie Gminy Głogów przeznaczonych do dzierżawy na czas nieokreślony.

Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Głogów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie: wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na trenie gminy Głogów.  

W sprawie zbycia składnika majątku ruchomego - środka trwałego: samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC Starachowice Star 29
Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie nr 30.pdf)zarządzenie nr 30.pdf[ ]2184 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 28.pdf)Zarządzenie nr 28.pdf[ ]1977 kB
w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzonego projektu planu  zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice w gminie Głogów
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 59.2016 z dn. 31.05.2016 r..pdf)Zarządzenie Wójta [ ]2537 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zadzadzenie_19_2016.pdf)zadzadzenie_19_2016.pdf[ ]281 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zarzdzenie_49_2016.pdf)zarzdzenie_49_2016.pdf[ ]89 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zadzadzenie_43_2016.pdf)zadzadzenie_43_2016.pdf[ ]157 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_14_2016.pdf)zarzadzenie_14_2016.pdf[ ]80 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_15_2_2016.pdf)zarzadzenie_15_2_2016.pdf[ ]122 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_1_2016.pdf)zarzadzenie_1_2016.pdf[w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głogów prawa własności gruntów położonych w obrębie Grodziec Mały w granicach działek o numerach ewid.: 55, 57, 112, 494, 495, 496, 497.]82 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie30_12_2015.pdf)zarzadzenie30_12_2015.pdf[ ]122 kB
Załączniki:
Pobierz plik (zarzadzenie_38_2015.pdf)Zarządzenie nr 38/201[w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Głogów prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Grodziec Mały w granicach działek o numerach ewid.: 55,57,494,495,496,497]291 kB