Komisje

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Ewa Ładziak

Przewodnicząca Komisji

Jolanta Bagińska

Członek

Ludwik Twardochleb

Członek

Piotr Cypryjański

Członek

Renata Demeszuk

Członek

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Stanisław Wardecki

Przewodniczący

Robert Rudowicz

Wiceprzewodniczący

Ewa Ładziak

członek

Ireneusz Czyczyk

członek

Jolanta Krasicka

członek

Jarosław Gniewosz

członek

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Ludwik Twardochleb

Przewodniczący

Ryszard Jankowski

Wiceprzewodniczący

Renata Demeszuk

członek

Alicja Krupa

członek

Jolanta Bagińska

członek

Piotr Cypryjański

członek

Stanisław Wardecki

członek

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Jolanta Krasicka

Przewodniczący

Katarzyna Molisak

Wiceprzewodniczący

Sylwester Barnaś

członek

Alicja Krupa

członek

Sebastian Urbański

członek

Jolanta Bagińska

członek

Piotr Cypryjański

członek

Ireneusz Czyczyk

członek

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sebastian Urbański

Przewodniczący

Sylwester Barnaś

Wiceprzewodniczący

Katarzyna Molisak

członek

Jarosław Gniewosz

członek

Robert Rudowicz

członek

Ewa Ładziak

członek

Renata Demeszuk

członek