• 1S.jpg

PETYCJE

PETYCJE

Odpowiedź na petycję

Załączniki:
Pobierz plik (odpowiedź na petycję.pdf)odpowiedź na petycję.pdf[ ]363 kB

Informacja na temat rozpatrywanej petycji skierowanej do Wójta Gminy Głogów

1.      Data złożenia petycji 17.03.2016 r.
2.      Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje: CASUS NOSTER  Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy, ul. Onyksowa 11, 20-582 Lublin.
3.      Zasięganie opinii – brak.
4.      Przewidywany termin załatwienia petycji - 17.06.2016 zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.
5.      Sposób załatwienia petycji - w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję, zawiadomienie o sposobie jej załatwienia.
Załączniki:
Pobierz plik (pismo przewodnie + treść petycji.pdf)pismo przewodnie + treść petycji.pdf[ ]524 kB